L’urbanisme al servei de la ciutadania. Entrevista a Marik Fetouh, tinent d’alcalde de Bordeus

Marik Fetouh

  1. En què consisteix la transformació urbana de Bordeus? Quins són l’objectiu i les prioritats d’aquesta transformació?

Quan Alain Juppé, llavors primer ministre, va arribar a Bordeus el 1995, es va fixar com a objectiu despertar “la bella dorment”, com s’anomenava Bordeus en aquell temps. Per reforçar el seu atractiu, va reconfigurar la ciutat sobretot amb la rehabilitació del centre històric, que l’ha portat a la seva classificació com a Patrimoni Mundial de la UNESCO el 2007. Amb 1 milió de visitants, 10.000 nous habitants i 11.000 llocs de treball creats a la ciutat cada any, Bordeus s’ha convertit avui en una de les ciutats més atractives de França.

Reconciliar els habitants de Bordeus amb el seu riu

Durant molt de temps, els molls es van deixar d’utilitzar, l’activitat del port era molt feble i es va traslladar més avall del riu, al Verdon. Els hangars estaven abandonats. Alguns es van destruir i es van reemplaçar per jardins, d’altres es van transformar en espais d’exposició o en establiments, de manera que els molls són avui un espai molt agradable de passeig i distensió. El turisme fluvial i de creuer s’hi han desenvolupat amb intensitat.

Rehabilitar els barris més pobres

A més del marge dret, molts barris, els que tenien més dificultats, s’han beneficiat de programes de renovació urbana, facilitats per l’arribada del tramvia. El programa més emblemàtic és el del barri de l’estació, anomenat Euratlantique, que ha estat considerat projecte d’interès nacional.

Lluitar contra l’aglomeració urbana i desenvolupar l’oferta d’allotjaments

Per lluitar contra aquests dos fenòmens, les polítiques d’urbanisme realitzades en els darrers 20 anys tenen com a objectiu densificar i augmentar l’oferta. En total, cada any s’entreguen 9.000 habitatges a la metròpoli de Bordeus. A la ciutat de Bordeus uns ambiciosos programes proporcionaran 14.000 habitatges, d’entre els quals un 30% d’habitatge social, en els propers mesos.

Una ciutat verda

Per tal d’afavorir els desplaçaments agradables i a peu, els espais a Bordeus s’han mantingut naturals en el moment de renovar-los. Els sòls artificials i l’absència de vegetació no fan més que accentuar la calor que se sent en moments d’onada de calor, per exemple. Per lluitar contra aquest fenomen, el nou alcalde de Bordeus, Nicolas Florian, ha decidit plantar 3.000 arbres anualment a la ciutat.

  1. Quin paper han tingut els ciutadans en el projecte de transformació urbana?

L’opinió dels habitants inspira des de fa un temps el desenvolupament dels espais públics. Aquests fan sentir la seva veu mitjançant òrgans d’assessorament com ara els consells de barri, a més de consultes públiques obligatòries. L’opinió dels habitants ara inspira el desenvolupament dels espais públics. La planificació de l’espai té en compte les seves demandes, que s’integren en els diferents projectes.

Aquest any, l’Ajuntament de Bordeus ha llançat un primer pressupost participatiu. Més de 13.000 persones de Bordeus han votat a favor dels projectes de desenvolupament sostenible que volen veure aparèixer al seu barri. Dels 407 projectes presentats, 41 s’acaben de proposar. Es preveu una inversió de 2,5 milions d’euros  per finançar aquests 41 projectes. Es realitzaran en els propers dos anys.

  1. Pensa que el desenvolupament de la ciutat ha portat la millora de la seguretat i de la percepció de seguretat de la ciutadania?

 Bordeus és considerada una de les ciutats menys perilloses de França. De fet, ocupa el novè lloc entre els onze districtes policials amb més de 200.000 habitants, amb una taxa de 72 delictes per cada 1.000 habitants. A més, la delinqüència baixa de manera regular des de fa 15 anys. Per contra, l’Ajuntament està preocupat per “l’explosió d’actes incívics”, sobretot aquells vinculats al tràfic de drogues en alguns barris de la ciutat.

 Per tal de tranquil·litzar els vianants, l’Ajuntament de Bordeus ha intensificat l’enllumenat de tots els llocs de pas a la nit (places, andanes, carrerons…). A més, la ciutat disposa de càmeres instal·lades a les cantonades dels carrers, a les teulades, així com als indrets estratègics. Bordeus té 105 càmeres repartides per tota la ciutat.

Finalment, aquest nivell de criminalitat especialment baix es pot explicar també pel desenvolupament urbanístic que ha permès, a través del tramvia que se situa en superfície, connectar tots els barris amb problemes amb el centre de la ciutat en menys de 15 minuts, donant un sentiment real de pertinença a la ciutat a tots els seus habitants.

  1. Com l’urbanisme pot contribuir a millorar la coexistència i la integració dels diferents grups?

 La connexió del marge dret amb el marge esquerre, pel tramvia i els diferents ponts, ha permès obrir el centre històric de la ciutat a una part de la ciutat perifèrica en el passat. A més, el municipi s’ha tornat més dinàmic i més homogeni i s’han creat nous llocs on viure.

Des de fa 10 anys, el Programa Nacional de Renovació Urbana mobilitza actors públics i privats, càrrecs electes, serveis estatals, organismes socials, organismes HLM i habitants per requalificar més de 500 barris arreu de França en què les condicions de vida eren particularment difícils. A Bordeus, hi ha dos districtes al marge dret (La Benauge) i al nord de la ciutat (Les Aubiers).

A més, tres agències franceses d’arquitectura han rebut el premi<A[preu|premi]> Mies van der Rohe de la Unió Europea per la transformació de 530 habitatges socials al barri Grand Parc, a Bordeus. Per evitar la destrucció dels blocs en construcció, les agències d’arquitectura Lacaton et Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin han ampliat el conjunt. Amb aquesta tècnica de renovació, tots els pisos han guanyat en superfície i en lluminositat. Rehabilitar en lloc de destruir és quatre vegades menys costós.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Otto M. J. Adang: “En la gestió de l’ordre públic, interactuar i comunicar són eines tàctiques importants”

El professor Otto M. J. Adang (1956) és científic conductual. Fa classes de Gestió de l’Ordre Públic i el Perill a l’Acadèmia de Policia dels Països Baixos des de l’any 2004. A Adang li interessen l’agressió, la reconciliació i el comportament col·lectiu en relació amb l’ordre públic. Des de l’any 1998 ha estat el cap de recerca del programa de Gestió de la Violència i el Perill en situacions conflictives, que va crear ell mateix i que estudia la interacció entre la policia i els ciutadans.

Avui en dia, el professor Adang té diverses responsabilitats. A més de ser catedràtic en Gestió de l’Ordre Públic, és degà acadèmic en el màster de Control Policial de l’Acadèmia de Policia. Des de l’1 d’abril de 2016, també és professor, per nomenament especial, de Seguretat i Comportament Col·lectiu a la Facultat de Ciències Socials i del Comportament de la Universitat de Groningen. I des de l’any 2018 és professor visitant al Centre de Recerca Policial de Canterbury.

En la seva opinió, quins són els canvis més importants en la gestió de l’ordre públic en els últims 10 anys a Europa?

El canvi més important que he vist en les últimes dècades pel que fa a la policia i l’ordre públic a Europa és el canvi en el control dels aldarulls des d’una perspectiva unilateral, amb l’èmfasi posat en controlar els disturbis i un llindar baix pel que fa a l’ús indiferenciat d’armes no letals, cap a un enfocament més modern i flexible de la gestió de l’ordre públic, en què es posa l’èmfasi en establir límits que promoguin l’ordre d’una manera amistosa i ferma.

És cert que no tots els països han mostrat aquest canvi, però cada vegada veig com s’identifiquen més “bones pràctiques” de gestió en esdeveniments públics.

En realitat, què és una bona pràctica? Una bona pràctica és evitar friccions innecessàries i facilitar les activitats i intencions legítimes dels participants en la mesura del possible. Monitorar i observar un esdeveniment en temps real es considera important per identificar problemes potencials i ocupar-se’n des dels estadis inicials. Això implica comunicar-se amb els participants i informar-los perquè sàpiguen què els afecta, evitar malentesos sobre les mesures que s’adoptin i aconseguir alterar-ne el comportament.

En línia amb la pregunta anterior i tenint en compte els últims esdeveniments, cap a on anem? Quins seran, en la seva opinió, els passos següents?

Podríem assenyalar diverses tendències generals en els països occidentals, moltes de les quals provenen d’un interès creixent per incorporar la visió científica actual al control policial dels esdeveniments públics.

Per esmentar només alguns dels exemples més importants, trobem una flexibilitat creixent que permet a la policia, com un tot o en les diferents unitats, canviar fàcilment i àgilment entre els diferents enfocaments. En aquest sentit, guanyar flexibilitat significa fer canvis en les tàctiques i estratègies pel que fa a la reacció o la prevenció. Per exemple, hi ha un patró general basat en parar més atenció a recollir proves per incrementar la “qualitat” de les detencions i millorar les possibilitats d’èxit dels processos judicials, així com preferir un enfocament centrat en l’autor abans que un enfocament col·lectiu amb detencions o confinaments massius. No obstant això, també trobem un ús més profund de l’enfocament estratègic amistós i ferm pel que fa a facilitar un comportament pacífic i un enfocament graduat, diferenciat i informatiu que incrementa la capacitat de diàleg, de comunicació i d’intervencions senzilles de la policia en els estadis inicials. A Suècia, el debat se centra en tàctiques policials especials; Berlín ha desenvolupat l’estratègia de la “mà estesa” i el Regne Unit es vanagloria del model britànic. Cada cop es creen més unitats de diàleg: per exemple, els grups anticonflicte d’Alemanya, la unitat de diàleg de la policia sueca o els equips d’intel·ligència avançada del Regne Unit (tot i que aquests últims han adquirit gradualment un paper diferent).

També hi ha una tendència general a parar més atenció als brífings després d’esdeveniments problemàtics, a identificar bones pràctiques i intercanviar punts d’aprenentatge entre forces policials.

Finalment, pel que fa a la intel·ligència, existeix consens sobre la importància de la informació sobre els autors “coneguts”. Tot i això, també hi ha una insatisfacció general envers la qualitat de la informació i el reconeixement que aquesta informació sobre els autors “coneguts” és insuficient i no pot substituir la comprensió de sensibilitats i dinàmiques de les multituds en un context determinat. Les tendències internacionals reflecteixen una consciència creixent sobre els mecanismes que desencadenen la violència col·lectiva, així com quines mesures són més efectives.

Tenint en compte la seva experiència internacional i acadèmica, quines creu que són les millors pràctiques/enfocaments policials per mantenir la pau social?

La intel·ligència es percep com un mitjà important per identificar grups d’esvalotadors que busquen la confrontació. Per la seva percepció del risc, haurien de tenir clar (ells mateixos, així com la resta de la gent) quines mesures efectives es posaran en marxa en cas que traspassin els límits. Si s’aconsegueix conèixer-los, se’n redueix l’anonimat davant les autoritats. És una bona pràctica evitar tant com sigui possible prendre mesures que creïn o emfatitzin situacions de “nosaltres contra ells”. En aquest sentit, interactuar i comunicar són eines tàctiques importants. Quan sí que es donen situacions violentes, es considera una bona pràctica actuar a temps, en comptes d’esperar que la situació escali i es descontroli, i fer-ho de manera centrada i dirigida, especialment cap a aquelles persones que estiguin transgredint els límits, siguin vàndals o activistes amb tàctiques black block. D’altra banda, es reconeix que la naturalesa oportunista de molta de la violència col·lectiva posa un límit a la utilitat de la intel·ligència: un cop escala la violència, el nombre d’opcions disponibles s’esgota ràpidament. A causa de les incerteses que hi afecten, es consideren essencials els preparatius que responguin a una varietat d’escenaris hipotètics.

I, finalment, pel que fa a la gestió de l’ordre públic, ha detectat cap mala praxi a Europa occidental digna de menció?  A quins factors atribuiria aquesta mala pràctica?

Es poden discernir algunes tendències clares als diferents països en relació amb el control policial d’esdeveniments públics.

Tot i que se sent que és necessari un canvi, aquest canvi no rau en la legislació ni en nous poders, sinó en entendre i utilitzar millor la legislació existent.

També necessitem tenir present que el desenvolupament de noves armes no acostuma a ser prioritari. Hi ha altres necessitats que anomenem armes no letals innovadores. De fet, aquestes armes no són pas innovadores, ja que bàsicament representen tecnologia ja existent que no s’ha desenvolupat prou per ser operativa, i a més estan intrínsecament lligades a conceptes de control d’aldarulls totalment obsolets.

Finalment, pel que fa a l’equipament, necessitem canviar cap a un equipament que protegeixi millor els agents de policia, millori les comunicacions entre agents, millori les possibilitats de comunicació amb els participants d’esdeveniments massius, millori les possibilitats de recollida d’informació i proves i ajudi a incrementar la flexibilitat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Clara Luz Flores Carrales: “És necessari que se sistematitzin i professionalitzin les corporacions”.

clara_luz_flores_carrales

Presidenta municipal d’Escobedo, Nuevo León, Mèxic. És llicenciada en Ciències Jurídiques per la Universitat Regiomontana i té un màster en Dret Administratiu per la Universitat de Saragossa, Espanya.

 Ha exercit com a conferenciant en matèria de Seguretat Ciutadana i ha participat en diversos cursos d’Alta Gerència Pública.

Ha participat com a observadora en la implementació del Model de Justícia Cívica a Nova York i com a expositora a Barcelona, Espanya.

De la seva trajectòria destaca el fet de ser una de les primeres alcaldesses a aconseguir la reelecció a tot Mèxic. En diferents períodes, ha estat elegida en tres ocasions presidenta municipal de General Escobedo, Nuevo León.

Ha estat reconeguda per la Conferència Nacional de Seguretat Pública Municipal en triar el Model de Seguretat Escobedo per a la implementació a tot Mèxic com a estratègia per a la prevenció i reducció de la violència, i l’erradicació de la “fàbrica de delinqüents”.

Què fa que una persona com vostè, amb una sòlida posició social, decideixi concentrar la seva activitat política en la lluita contra el delicte, la violència i l’extorsió, arribant fins i tot a posar en risc reiteradament la seva vida (i la d’algun descendent)?

Em sembla que com a ciutadans hem de ser-hi i aportar perquè el nostre entorn sigui millor, que deixem l’apatia i siguem proactius, per això la meva convicció per participar, per fer des d’on jo sigui un entorn de qualitat de vida, pau i tranquil·litat per a la meva família, per als meus veïns, per al meu municipi, per al meu estat i, per descomptat, per al meu país.

Vostè és, en aquests moments, tota una autoritat en matèria de polítiques de seguretat ciutadana, però no només en el seu estat, Nuevo León, sinó a tot Mèxic, ja que ha estat nomenada presidenta de la Conferència Nacional de Seguretat. Què creu que aporta la seva estratègia de seguretat que la fa aparèixer com una alternativa, potser fins i tot com una esperança, per a les polítiques de seguretat de tot Mèxic?

Per a mi la clau és que aquesta proposta busca resoldre l’origen del problema d’inseguretat: evitar que els nostres nens i joves vegin com a alternativa el camí de la delinqüència i, d’altra banda, que la nostra estratègia és integral i té en compte des de la prevenció fins a la salvaguarda de la integritat física de les persones i els seus béns sustentats en l’anàlisi i la investigació, orientat a una justícia social on la policia tingui la confiança de la ciutadania.

Cap persona significativa en el camp de la seguretat no qüestiona la gran tasca que està duent a terme el general Lara a l’hora de transformar totalment la policia d’Escobedo, fent-la molt més pròxima al ciutadà i al mateix temps més eficaç en la lluita contra el crim. Tanmateix, alguns consideren una certa decepció que vostè veiés com a única solució al problema de seguretat d’Escobedo buscar un militar d’alt rang per liderar el projecte. Què els diria a aquests crítics?

Jo els diria que la incorporació d’un militar a la conducció de la secretaria es dona en un context de violència extrema. A partir d’allà tant l’estratègia com les habilitats dels comandaments policíacs i els seus líders han anat evolucionant a través de l’entrenament i la capacitació, de tal manera que avui la corporació és una altra des del cap fins a l’últim element.

Un altre element per haver pres aquesta decisió és que la formació militar i la seva fèrria disciplina donen com a resultat individus ordenats i lliurats per convicció a les tasques que se’ls encomana. A més les persones tenen diferents capacitats per aprendre i evolucionar i en el cas del general ja té una combinació de policia i militar, la qual cosa dona un valor interdependent entre una i l’altra.

Com veu des de la seva doble talaia (alcaldessa d’Escobedo i presidenta de la Conferència Nacional de Seguretat) el futur de Mèxic en matèria de seguretat? Què ha de succeir per revertir la creixent, en els últims anys, espiral de violència que assola el país? Quines fórmules cal aplicar a escala federal per acompanyar experiències tan positives com la que vostè lidera a escala municipal? És la nova Guàrdia Nacional una solució?

Que se sistematitzin i professionalitzin les corporacions, que els processos i procediments sigui avaluats periòdicament, a nosaltres això ens ha donat resultat. Implementar un model adequat a cada municipi és vital perquè si el municipi pren la seva responsabilitat iniciem un cercle virtuós on des del municipi, després l’Estat i la Federació, qui per cert està conscient i l’accepta, fan la seva tasca per revertir aquest problema.

Em sembla que s’estan fent passos cap a la direcció correcta per sortir d’aquesta espiral. Estic convençuda que el model de policia municipal que s’ha d’implementar al país, així com els programes per frenar la violència familiar i social, compten amb l’experiència recollida i els elements metodològics per aconseguir-ho.

La guàrdia és un element més d’un conjunt d’accions que han d’estar articulades des dels municipis, com el model de policia municipal i la capacitació dels elements, entre d’altres.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Willy Demeyer: “La seguretat no és el resultat d’una sola política”

Advocat de formació, comença la seva trajectòria política el 1988.

Des de 2014 fins al novembre de 2017, Willy Demeyer, en la seva qualitat de diputat federal, va ser membre de la Comissió d’Interior i de la Comissió d’Investigació federal sobre els atemptats de Brussel·les del 22 de març de 2016.

El 8 de març de 2017, la ciutat de Lieja es va comprometre amb un nou projecte participatiu, com una extensió del projecte de la ciutat iniciat el 2003.

En la seva qualitat de ciutat centre del districte, Lieja presideix Liège Metròpole (Conferència de districte dels burgmestres de 24 municipis i del Col·legi provincial).

Lieja presideix igualment el Fòrum Europeu per a la Prevenció i la Seguretat Urbana, que reuneix prop de 350 ciutats europees al voltant de les temàtiques de seguretat urbana.

Com veu la seguretat europea? Quins són els perills i quines són les pors? Hi ha una correlació?

Aquests últims anys, el context econòmic mundial ha patit nombrosos ensurts, que han facilitat la tornada de les teories proteccionistes i l’emergència dels populismes.

Els desafiaments per a Europa avui són importants. Un dels més importants és sens dubte la polarització, que representa un risc important per a les nostres societats.

Altres problemes urgents estan relacionats amb aquesta, com les desigualtats socials i econòmiques que debiliten la cohesió social, la radicalització que condueix a l’extremisme violent. La qüestió dels fluxos migratoris mereix igualment respostes molt més adaptades en termes d’integració social i de serveis essencials com l’allotjament o l’educació. Finalment, la qüestió de l’envelliment no ha de ser descuidada.

Certs càrrecs electes tenen una responsabilitat política enorme en la manera com presenten actualment Europa. Aquesta, segons la seva opinió, ja no és un instrument per protegir les poblacions i els estats, sinó, al contrari, és un element desestructurador i autoritari. Segons ells, això interfereix en la lliure elecció dels estats membres i imposa directrius als ciutadans.

Aquests discursos tenen conseqüències importants sobre la percepció que els ciutadans tenen de la seva vida, del seu sentiment de seguretat i de les seves perspectives de futur.

Davant aquest fenomen, de manera progressiva, les autoritats locals han de marcar la diferència, definir polítiques de prevenció i de seguretat respectuoses amb les normes i els valors democràtics, tot referint-se al principi de solidaritat.

És l’aposta del Manifest de l’EFUS, adoptat a Barcelona el novembre de 2017. Tradueix aquestes evolucions i proposa una visió global, holística de la seguretat urbana.

Les ciutats poden afrontar soles els desafiaments de seguretat actuals? Quin ha de ser el paper de les regions i dels estats?

Per descomptat que no. La seguretat no és el resultat d’una sola política. És el resultat de la coherència de totes les polítiques desenvolupades als diferents esglaons.

És la raó per la qual presentem el nostre Manifest “Seguretat, democràcia i ciutats” a les institucions nacionals i europees. En efecte, nombrosos fenòmens es manifesten localment, però són transnacionals per naturalesa. Per tant, requereixen igualment una resposta a escala mundial. Cal, doncs, implicar-hi tots els nivells de governança.

Els membres de l’EFUS presenten una visió optimista de la seguretat, basada en el respecte dels drets humans i la coproducció. El Manifest presenta els nostres compromisos i recomanacions sobre una quinzena de temàtiques vinculades a la seguretat urbana, entre d’altres: prevenció de la radicalització violenta, ús de les tecnologies en la prevenció, diversificació dels actors de la seguretat…

És un document fonamental per al Fòrum. Constitueix una font d’inspiració, de suport i ajuda per a les autoritats locals i regionals en la concepció i la promoció de la seva política de seguretat.

Europa és actualment molt diversa. Quin és el desafiament per mantenir la seguretat urbana? Evitar polítiques i situacions de discriminació que poden provocar violència o, com hi ha moltes veus que diuen, l’expulsió o la reducció radical dels emigrants?

Estem inquiets davant la persistència de les desigualtats socials i econòmiques. Era un desafiament fa 30 anys, en el moment de la creació de l’EFUS, però aquests últims anys s’ha accentuat.

Les causes són múltiples: diversitat i fluïdesa de les poblacions urbanes (sobretot els migrants, els turistes i els usuaris de la ciutat tant de dia com de nit), així com una manca de coherència de vegades entre les polítiques locals, nacionals i europees.

Abordar aquestes desigualtats és fonamental perquè alimenten un ressentiment que pot conduir a la violència i a la delinqüència. Una de les manifestacions recents més inquietants d’aquest ressentiment és l’extremisme violent, que adopta nombroses formes i pot provocar un sentiment d’impotència entre les autoritats públiques.

En aquest sentit, considerem que és essencial que les autoritats locals i regionals es neguin a deixar que la por dicti la seva resposta. Fins i tot si l’extremisme violent pot suscitar un sentiment d’urgència, no hem de cedir a la trampa de la instantaneïtat: instantaneïtat en la paraula, en l’acció i en els resultats.

Quin és el paper de l’EFUS en la seguretat urbana europea? Facilitar el simple intercanvi de les experiències o promoure polítiques de seguretat basades en principis democràtics i de cohesió social? Hi ha un model de seguretat EFUS?

Les autoritats locals i regionals es beneficien de la confiança dels ciutadans. Per la seva proximitat, comprenen millor les seves expectatives. Sovint són més àgils que les institucions estatals a l’hora d’establir polítiques innovadores, flexibles i, sobretot, adaptades als públics locals.

Som cada vegada més reconeguts pels responsables polítics internacionals. La nostra posició de primera línia en la gestió de la seguretat, de situacions de crisi i la nostra capacitat d’actuació ho fan possible.

És encoratjador però hem de treure les conclusions necessàries. Els nostres poders són encara massa limitats per dur a terme plenament les nostres missions. És essencial que el nostre paper sigui reconegut en els textos oficials. S’han d’establir mecanismes de finançament adequats. I hem de participar sistemàticament en la presa de decisions nacionals i europees.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Paul van Soomeren: “La seguretat pública i les polítiques de seguretat s’assemblen a un pèndol de rellotgeria”

Paul van Soomeren (1952) és fundador de l’oficina d’assessorament DSP, amb seu a Amsterdam (www.DSP-groep.eu). Abans de començar –amb Bram van Dijk– amb aquesta oficina va treballar uns anys a l’oficina nacional de prevenció de delictes als Països Baixos. Paul és expert internacional en la prevenció de delictes mitjançant disseny ambiental (CPTED). En aquest moment Paul treballa amb l’estandardització de CPTED i participarà –amb la Generalitat de Catalunya– en el projecte de la UE www.cuttingcrimeimpact.eu durant els propers tres anys.

Què opines de les tendències actuals pel que fa a les polítiques de seguretat pública? No creus que se centren excessivament en el càstig? Estem retrocedint? Existeixen els enfocaments ambientals als debats polítics?

La seguretat pública i les polítiques de seguretat s’assemblen a un pèndol de rellotgeria: els anys 60 i 70 hi havia un enfocament reactiu i repressiu envers els delictes, els anys 80 i 90 la prevenció dels delictes tenia més pes, i l’enfocament ha tornat al d’abans amb l’arribada del nou mil·lenni. Em fa l’efecte que la prevenció torna a estar ‘en vogue’ un altre cop. El càstig i els enfocaments reactius no són els més efectius ni els més eficaços. És un enfocament envers els delictes que surt molt car. És clar que calen 2 persones per ballar un tango: un enfocament reactiu es basa a agafar el delinqüent i castigar-lo, però també suposa prevenció. Des d’un enfocament de cost-benefici la prevenció és més barata i, per tant, és un enfocament molt més eficaç. Com que soc holandès detesto veure com es malgasten els diners. A l’hora d’avaluar sempre mirem les diferències cost-benefici.

Quin actor públic (local, regional, estat, Europa) entén millor la importància del disseny urbà per prevenir els delictes i construir ciutats segures? Quin d’aquests està més ben posicionat per aplicar els principis que això suposa?

No és qüestió de ‘o’ sinó de ‘i… i’. Per tant, no és ‘europeu o nacional o local’. La prevenció dels delictes mitjançant disseny urbà, planificació i gestió (garantit per Design/CPTED) és possible a cada nivell: europeu, nacional, regional, local i, per últim, però no menys important, a nivell de barri. S’aplica el mateix principi a totes les estratègies per prevenir els delictes. Les millors opcions sorgeixen quan els nivells treballen junts de debò; quan es donen suport i s’afavoreixen el uns als altres. Encara que estem acostumats a parlar de conceptes com multiorganismes i enfocament d’associació, avui dia encara definim això d’una manera massa horitzontal al mateix nivell geogràfic, al mateix nivell de governants. Aniria millor estudiar aquest tema d’una manera vertical: com poden, per exemple, normes i estàndards europeus ajudar un país? Com poden les lleis i l’esquema facilitar accions per prevenir delictes locals? Com poden les autoritats facilitar la prevenció dels delictes a nivell de barri? Ras i curt: enfocaments de multiorganismes horitzontals i cooperació de governants vertical. Això és el gran valor afegit.

Com hauria de contribuir el sector privat (d’una manera àmplia, no només la seguretat privada, sinó totes aquelles que no són públiques) a un disseny urbà dirigit a millorar la seguretat?

El sector privat ja incorpora la prevenció dels delictes mitjançant el disseny i la planificació. Per exemple, a força de fer que els productes siguin impermeables a les activitats delictives. Mira el mòbil amb una funció de seguiment, els cotxes amb un sistema per immobilitzar o la seguretat incorporada per l’arquitectura i el disseny. I, per descomptat, hi ha molta pressió per part de les companyies d’assegurances per reduir els riscos. Investigacions holandeses i britàniques recents indiquen que el concepte ‘hipòtesi de seguretat’ pot explicar la reducció dels delictes que estem presenciant en aquests moments a molts països moderns i industrialitzats. Això suposa una combinació de prevenció dels delictes a escala privada i pública. El disseny, la planificació, la gestió i la cooperació són claus.

Alguns barris antics de les ciutats han arribat a ser zones degradades amb una població marginada (normalment es tracta d’immigrants pobres). Quines polítiques s’haurien d’aplicar per reconduir aquesta situació? La gentrificació és una solució?

Com a geògraf, urbanista i demògraf no crec que la gentrificació sigui la solució. La gentrificació completa com aquella que veiem en unes quantes capitals europees no és una solució sinó que arriba a provocar problemes com la segregació i una falta d’integració. La meva solució seria barrejar la gent. Barrejar al màxim! No casa per casa potser, però en funció de grups de cases –com per exemple blocs d’habitatges– com si fos un tauler d’escacs. D’aquesta manera, el mateix tipus de gent podria quedar-se junta i ajudar-se mútuament i, així, la ciutat sencera podria arribar a ser una barreja bonica. Les diferències i la diversitat fan que les ciutats siguin atractives i també efectives. La innovació prové de la diversitat. Al país on visc jo –els Països Baixos– les associacions d’habitatges tenen un paper important. Més o menys la tercera part de tots els habitatges als Països Baixos pertanyen a associacions d’habitatges –a les grans ciutats fins a 4 de cada 10. I és difícil distingir entre els habitatges privats i els de lloguer i els socials. Totes les categories d’habitatges es barregen. És una manera molt bona i efectiva d’allotjar la gent. Això suposa la millor versió de la planificació urbana. No és una qüestió policial sinó una iniciativa per part d’associacions d’habitatges i autoritats locals.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Albert Vilatarsana: “La tecnologia ha de ser un instrument transformador de les organitzacions policials”

Albert Vilatarsana i Silvestre és director de l’Àrea de Seguretat Pública de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i intendent en cap del Servei de Policia Local. Llicenciat en Criminologia, es va doctorar en Dret Públic Global, amb una tesi sobre el sistema de policia de Catalunya.

Col·laborador habitual de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en diversos tipus de cursos i professor associat a la Universitat de Barcelona en el seu Grau de Seguretat. Participa en el Fòrum Europeu de la Seguretat Urbana (EFUS) com a representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i forma part del Comitè Executiu del Fòrum Espanyol per a la Prevenció i la Seguretat Urbana.

 Vostè va dur a terme la seva tesi doctoral sobre el sistema de policia de Catalunya i, a més, té una dilatada experiència professional com a cap de policia local. En aquests moments s’ha reprès la iniciativa per elaborar un projecte de llei del sistema de policia. Quins serien els mínims que aquesta llei hauria de recollir? Quines són des del seu punt de vista les necessitats més imminents del sistema de policia que cal afrontar i resoldre?

Dos aspectes centrals que responen a la necessitat, no només de coordinar, sinó d’ordenar:

  1. Els elements estatutaris propis de les policies locals i els comuns amb el cos de Mossos d’Esquadra: disposar d’un Estatut únic per a les policies locals de Catalunya sobre condicions laborals (modalitats horàries, sous, relació de llocs de treball, permisos, compatibilitats, riscos laborals, jubilació, carrera professional…), accés i promoció, règim disciplinari, la figura del/de la cap de Policia, mobilitat interpolicial, edat i titulació d’ingrés, excepcionalitat dels interinatges, segona activitat, armament policial i proves de capacitació…
  2. Els elements propis del sistema: finançament; autoritats en matèria de policia; creació d’òrgans del sistema (per exemple, una Direcció General de Policies Locals); repensar els òrgans de coordinació (juntes locals, meses de coordinació operatives, convenis de col·laboració); abordar la formació policial; establir un catàleg de funcions; definir quin és el servei bàsic garantit de policia; incorporar els vigilants com a policies locals; compartir una central de compres, afers interns, selecció, recompenses, investigació; una aplicació policial de gestió de serveis comuna…

Creu que les innovacions tecnològiques poden millorar la governabilitat i l’eficàcia de la policia? En quins aspectes i amb quins requeriments?

La tecnologia, al servei de les necessitats públiques, ha de ser un instrument transformador de les organitzacions policials. L’eficiència i l’eficàcia serà difícil aconseguir-les amb un increment del nombre de policies (com ens indiquen les taxes d’enquadrament existents). A través de la innovació tecnològica cal millorar la prestació de serveis a la ciutadania en aspectes com la comunicació bidireccional (xarxes socials…), temps de prestació de serveis; la gestió de les organitzacions policials (compres, sales de comandament, aplicacions informàtiques, ús d’aparells mòbils –tauletes, ordinadors en vehicles policials…); millorar la prevenció mitjançant la incorporació d’algoritmes predictius; ús de sistemes de videovigilància; reconeixement de vehicles i persones; gestió de l’ordre públic, etc.

Com veu vostè la participació d’actors no policials en el manteniment de la seguretat? Quins actors veu necessaris i sota quines condicions?

Ho veig necessari i imprescindible per garantir els millors estàndards de seguretat (objectiva i perceptiva). Cal incorporar personal especialitzat (que ho farà millor que un policia) com a personal facultatiu i de back-office, amb totes les garanties públiques i de confidencialitat. La pròpia gestió administrativa de les organitzacions policials, la vigilància patrimonial, el suport, els trasllats policials; experts en àmbits de la investigació i direcció, formació, etc. serien alguns exemples. Cal incorporar també la seguretat privada en aquests aspectes. En qualsevol cas, el lideratge i la responsabilitat han de ser públics.

Quines serien les tres característiques o qualitats més destacables que haurien de tenir les organitzacions policials per fer front als reptes actuals i futurs en matèria de seguretat?

  1. La incorporació de la dona i d’altres persones que pertanyin a minories de la nostra societat. Les organitzacions policials han de ser un reflex de la comunitat a la qual serveixen.
  2. La incorporació de les tecnologies (de comunicació, gestió, aparells, aplicacions informàtiques…) com un element transformador de les organitzacions i que millori la prestació de serveis.
  3. Un sistema de policia per a Catalunya que permeti ordenar les prioritats atenent les necessitats, un sistema que sigui adaptatiu als canvis existents, un sistema que reguli, un sistema que gestioni els aspectes globals i els locals.

_____

Esta entrada en español

Joan Figuera: “Som una policia de referència, robusta i professional”

Comissari Joan Figuera LópezComissari Joan Figuera López des del 2009, nascut a Barcelona l’any 1961, és llicenciat en Ciències de la Comunicació (UAB) i màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Va ingressar al cos de Mossos d’Esquadra a la primera promoció -enguany ha fet 35 anys- . Durant la seva llarga i intensa carrera professional ha treballat, entre altres serveis, a sis de les nou regions policials. Actualment és el cap de la Sala Central de Comandament.

Amb els anys que fa que va entrar a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) i en les categories i destinacions en què ha treballat, com veu l’evolució d’aquest cos policial els darrers anys?

Al llarg d’aquests anys hem desenvolupat un cos de policia des de gairebé zero! La primera promoció va ser l’inici del que avui som. Durant aquests anys hem passat per diferents fases de desenvolupament i per diverses “crisis de creixement”, lògiques i necessàries per arribar on som avui, a les portes del tricentenari del cos. Ara som una policia de referència, robusta i professional, capaç de fer front a les demandes més exigents d’una societat moderna i desenvolupada com la nostra.

La nostra etapa contemporània, la situem l’any 1979 amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En aquell moment, el cos de Mossos d’Esquadra (CME), format per gairebé un centenar d’agents, únicament garantia la seguretat dels edificis institucionals i la del president i el Govern de la Generalitat. Aquella època, la definim com una etapa simbòlica i de recuperació (del 1979 al 1984). L’1 de juny del 1983 s’incorporen al CME 260 policies, i esdevé una policia funcional que assumeix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat. El cos crea les brigades del joc i espectacles, menors, medi ambient, salut pública i àmbit penitenciari, i la primera unitat d’informació. Tots aquests serveis donen notorietat i prestigi al CME. Del 1994 al 2008 arriba l’esperat desplegament de substitució, que estableix la PG-ME com una policia integral a tot el territori de Catalunya. Aquesta és l’etapa nuclear de la nostra funció i la nostra raó de ser com a policies. Durant aquest període, el CME es desenvolupa, es professionalitza i madura, i arriba a la xifra de més de 17.000 agents. Durant l’última dècada -un cop finalitzat el desplegament de substitució- vam viure una etapa de trànsit (del 2009 al 2015), que va des del “postdesplegament” en què encara faltava acabar de construir l’estructura interna, l’estil organitzatiu i una metodologia fins a la robustesa organitzativa i operativa que avui tenim.

Considera que el cos de Mossos d’Esquadra actualment ja està vivint un cert relleu generacional? Caldria articular mesures per fer front a l’envelliment progressiu del cos?

El relleu generacional és necessari en totes les organitzacions. També a la nostra. S’ha de conduir amb intel·ligència i no es pot fer de qualsevol manera. Les organitzacions i la policia, i en concret el CME, ha d’aprofitar tot el coneixement adquirit i el valor afegit que proporciona l’experiència dels que tenen una llarga carrera professional. No fer-ho pot ser un error vital! Un bon comandament és aquell que demostra resoldre els problemes de seguretat en temps de crisi i en situacions adverses. En condicions de “confort”, qualsevol és bo! Cal conduir bé aquesta experiència perquè reverteixi en els més joves, que hauran de conduir el CME les properes dècades. Aquest és el nou repte estratègic d’avui.

Quins reptes afronta la PG-ME els temps que venen i quines capacitats té per fer-hi front?

El repte essencial són les polítiques públiques i les estratègies policials per fer front a la delinqüència comuna i al crim organitzat en cadascun dels seus nivells. Aquí ens cal un treball transversal, entre el Departament d’Interior amb la PG-ME i les corporacions locals de les ciutats més importants, que orientin la seva guàrdia urbana o policia local a generar sinergies més productives, més enllà de les seves competències i mandats. Cal fomentar i generar una “política criminal” més eficaç per part de tots els operadors.

Evidentment, el terrorisme al nivell que avui estem vivint és un altre repte importantíssim. Catalunya, des del punt de vista geoestratègic, està situada en un lloc preferent i la capital, Barcelona, és un reclam per la seva grandesa, diversitat i notorietat universal. El cos ha fet i està fent un esforç molt important, tant en matèria de prevenció com de reacció a un nou episodi de drama i terror com és un atemptat.

Internament ja fa uns anys que hem arribat a la maduresa organitzativa, i això ens ha portat normalitat. Des d’aquesta estabilitat i robustesa, hem pogut afrontar els reptes de seguretat que se’ns han presentat. El cas més evident és la gestió de l’atemptat del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Tenim molts altres reptes: el trànsit, l’incivisme, la segona activitat, etc., i d’altres molt importants i transcendents que superarem des de la consciència i la professionalitat.

Com creu que s’hauria d’articular el sistema de policia de Catalunya?

És una bona pregunta! S’hi pot respondre de diferents maneres, tot depèn del desenvolupament estratègic que decidim, o el que es decideixi políticament. La pregunta és: “Cap on volem anar?”. Crec que els policies tenim molt a dir-hi. Som uns quants, els que hem viscut tot aquest procés de desenvolupament del cos de Mossos i les policies locals. Partim de dues lleis, la del 1991 de les policies locals i la del 1994 del cos de Mossos d’Esquadra, i de la Llei del sistema de seguretat pública de Catalunya (2003), en el marc de l’Estatut d’autonomia.

Personalment, penso que hauríem de transcendir, superar el model actual, començant per la bona feina que ja s’ha fet des de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) en la formació bàsica conjunta i els cursos de comandaments i d’especialitat. Ara caldria fixar uns mateixos criteris de selecció per a policies i per a comandaments. La selecció i la formació haurien de ser responsabilitat de l’ISPC. Partiríem d’uns policies de base amb els mateixos valors, actituds i aptituds. Un cop superat el curs i amb el títol de policia o del grau de comandament a la mà, podrien optar a les places de qualsevol policia local que, amb una entrevista d’idoneïtat final, podrien optar a la plaça o al municipi desitjat i, després d’un període de pràctiques, obtindrien la plaça fixa. Caldria incorporar un sistema de passarel·la d’un cos a un altre. De policia local als Mossos d’Esquadra i viceversa, amb un pla de carrera amb especialitats i categories que permetés la mobilitat dels funcionaris, amb un sistema mínim de permanència i algunes reserves per especialitats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Conrad J. Fernández i Justes: “hi ha molta sensibilitat per l’increment de la violència a les intervencions”

Conrad J. Fernández i JustesSuperintendent en cap de la Guàrdia Urbana de Badalona. President de l’ACCPOLC. Doctor en Sociologia, llicenciat en Antropologia, màster en Estudis Policials, diplomat superior en Criminologia i en Aptitud Pedagògica per la Universitat de Barcelona i diplomat en Funció Gerencial de les Administracions Públiques per ESADE.

Quin balanç fa de la situació actual de la seguretat a Badalona?

Badalona és una ciutat de gran complexitat, configurada per barris d’idiosincràsia molt diversa, situada en un entorn metropolità de gran abast. Les estadístiques fan palès que es troba en consonància amb la resta de l’àrea metropolitana, amb petites fluctuacions que varien any rere any. Podem dir que tant la seguretat viària com la seguretat ciutadana són òptimes o molt raonables.

I del treball conjunt de la Policia Local amb els Mossos d’Esquadra?

Badalona va ser la primera ciutat de l’àrea metropolitana on es van desplegar els Mossos d’Esquadra. Com que les instal·lacions encara no s’havien construït, es van allotjar en uns mòduls ubicats a l’interior del recinte de la Guàrdia Urbana. De bon començament, es van utilitzar molts espais de manera conjunta, la qual cosa va facilitar el coneixement mutu entre agents de tots dos cossos i possibilità pensar a dur a terme serveis conjuntament. Quan els Mossos van tenir la seva pròpia comissaria, es va crear una sala conjunta de comunicacions, on agents dels dos cossos gestionaven les demandes de serveis. Actualment la sala ja no existeix, però tenim un sistema de patrulles Tàndem (integrades per un agent de cada cos) que ens dona molt bon resultat. Estem molt satisfets del treball conjunt i seguirem explorant noves formes per aconseguir una seguretat més eficient.

Quins considera que poden ser els problemes més preocupants actualment per a un policia a Badalona?

Des del punt de vista de la seguretat, hi ha molta sensibilitat pel terrorisme gihadista i per l’increment de la violència a les intervencions. Des del punt de vista corporatiu, preocupa millorar la imatge de la policia, el que consideren un excés de politització del servei, també la burocràcia excessiva i, molt especialment, la renovació de la plantilla. La Guàrdia Urbana té cada vegada una mitjana d’edat més elevada i els agents es troben expectants davant una possible jubilació als 60 anys. Això també donaria més opcions de carrera professional als agents que tenen aspiracions a ocupar càrrecs de comandament.

Com creu que s’hauria d’articular el sistema de policia de Catalunya?

Soc partidari de quelcom semblant al model belga, adequant-lo a la nostra realitat. L’any 2003 vaig tenir l’oportunitat de visitar la policia holandesa i la belga. El model holandès s’havia articulat a l’entorn de regions policials autònomes i amb una anomenada “regió de suport” per a les altres. A Bèlgica s’acabava de posar en marxa un model anomenat “d’integració”. Una policia de Bèlgica i dos nivells de servei, federal i local, absolutament integrats, amb estatut únic de la policia per a la seva regulació, institucions comunes, flexibilitat i passarel·les entre cossos. Des del primer moment vaig pensar que allò podria ser el referent per a Catalunya.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Jaume Bosch: El concepte “Policia de Catalunya” és una realitat, però incompleta

Jaume Bosch, coordinador de projectes transversals i d’impuls d’accions formatives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)És coordinador de projectes transversals i d’impuls d’accions formatives de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Màster “La ciutat: polítiques, projectes i gestió” per la UB. Ha estat professor associat a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser el primer sub-director general de Coordinació de les Policies Locals. Ha estat regidor, vicepresident de la Diputació de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. Autor de diverses publicacions, la darrera: De l’Estatut a l’autodeterminació (2013).

El concepte “Policia de Catalunya” introduït per la Llei 4/2003 és més un desideràtum que una realitat?    

Avui el concepte “Policia de Catalunya” és una realitat, però incompleta. La idea que és Policia de Catalunya la que depèn de les institucions catalanes, Generalitat i ajuntaments, o sigui, la Policia de la Generalidad − Mossos d’Esquadra i policies locals, va néixer els anys vuitanta a partir del model dissenyat per Jaume Curbet. Expressava una voluntat política inequívoca de construcció d’una eina fonamental per a l’autogovern del país. Es van impulsar alguns mecanismes legals imprescindibles per construir sistema: la primera Llei de coordinació de les policies locals (1984), després substituïda per la Llei de 1991; la Llei de creació de l’Escola de Policia de Catalunya (1985), anys després derogada per la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (2007) i la Llei de la Policia de la Generalitat − Mossos d’Esquadra (1994), i, més tard, la Llei del sistema de seguretat (2003). Aquestes lleis estan avui superades per la realitat, i la política de coordinació de les policies locals no ha disposat, malgrat la voluntat dels seus responsables successius, dels recursos humans i econòmics que exigia l’aposta per un sistema de policia.

Quines reformes cal introduir en el sistema de policia de Catalunya per respondre adequadament als reptes de la seguretat ciutadana? Coneix iniciatives que s’estiguin posant en pràctica en altres indrets que serien útils al nostre país?   

Ens cal la tantes vegades anunciada Llei del Sistema de Policia de Catalunya. És veritat que dins el marc jurídic actual es podrien impulsar algunes de les iniciatives que necessitem, però no és menys cert que hi ha tres factors que fan imprescindible una llei: l’aprovació de l’Estatut de 2006, amb noves competències per a la Generalitat en matèria de seguretat (incloses la definició del cos de Mossos d’Esquadra com a policia integral i l’ordenació de les policies locals, no la simple coordinació); la finalització l’any 2008 del desplegament territorial del cos de Mossos substituint la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, i l’aparició de noves formes de delinqüència, inclosa la nova amenaça terrorista. L’única llei posterior a l’Estatut és la de l’Institut de Seguretat Pública. Cal un nou text legal que superi les lleis del 1991 i 1994, i que actualitzi el marc estatutari dels Mossos i les policies locals, amb una part comuna per a tots dos cossos i una part específica per a cadascun. Aquests darrers anys, altres comunitats han continuat avançant i ara van per davant nostre: el País Basc, amb la convocatòria unificada de policies locals aquest curs; les noves lleis de Navarra (2015), malgrat que alguns dels articles hagin estat anul·lats pel Tribunal Constitucional; el País Valencià (2017); les Balears (2017) o la Comunitat de Madrid (2018). Dissortadament, hem deixat de ser capdavanters.

Quina ha de ser la responsabilitat dels municipis en el manteniment de la seguretat? 

Els municipis tenen definides les seves competències i el paper dels alcaldes i alcaldesses i de les juntes de seguretat locals. Els plans locals de seguretat són una bona eina. Però cal que la Generalitat ajudi els municipis, especialment els mitjans i petits. Hi ha 214 cossos de policia local. Avui el marc constitucional no permet la fusió de Mossos i policies locals, i dubto que aquesta fos la solució. Però és imprescindible que les 214 policies locals, mantenint la seva dependència municipal, actuïn, cada vegada més, a través de mecanismes que unifiquin, ordenin i dignifiquin el seu paper.

Està ben dissenyat el rol de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o caldria fer-hi canvis per fomentar una millora del sistema de Policia? Caldria algun òrgan més de “sistema”?  

La Llei de 2007 és molt avançada, defineix l’Institut com a molt més que una simple suma d’escoles i s’adapta al nou Estatut: és un bon instrument, que preveu, per exemple, que l’Institut actuï en matèria de selecció de les policies locals, tal com estan començant a fer les comunitats que he esmentat abans, o que intervingui en l’àmbit de la seguretat privada. El fet que ara sigui un centre adscrit a la Universitat de Barcelona i imparteixi el grau en seguretat té una gran transcendència. Però l’ISPC necessita recursos econòmics per mantenir i actualitzar les instal·lacions i per impulsar molt més la recerca; hauria d’esdevenir un punt de referència europeu en la reflexió i investigació sobre alguns temes: m’atreviria a suggerir la mediació policial o la lluita contra la violència masclista. D’altra banda, la nova llei hauria de crear nous òrgans per integrar millor les policies locals al sistema: una taula negociadora de les condicions laborals en l’àmbit nacional, una unitat centralitzada d’afers interns, una unitat central de compres de material… Hi ha moltes propostes per construir un autèntic Sistema de Policia de Catalunya. Tant de bo que, quan les circumstàncies ho permetin, comencem a recuperar el temps perdut, a partir del consens institucional i polític que ha d’inspirar les polítiques públiques de seguretat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Elizabeth Johnston: “És essencial una política de seguretat sostenible”

Elizabeth Johnston, Delegate-General of the European Forum for Urban Security (Efus)Com a delegada general del Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS), Elizabeth Johnston és responsable de l’estratègia i el desenvolupament de l’EFUS, juntament amb el Comitè Executiu, així com de la gestió general de l’organització. També és delegada general del Fòrum Francès per a la Seguretat Urbana des del febrer del 2016.

D’altra banda, és membre del Consell Assessor del Parlament Mundial d’Alcaldes i col·laboradora de la Universitat de Lieja (Bèlgica). Anteriorment, i després d’iniciar la seva carrera en una comunitat local, Elizabeth Johnston va ser directora del Programa de la Fundació Franco-Americana i experta en prevenció de violència del Banc Mundial. És llicenciada en Dret per la Universitat d’Assas (França), en Ciències Polítiques per la Universitat de Yale (USA) i en Polítiques Públiques per la Universitat de Marne-La-Vallée (França).

Quins seran el reptes de la seguretat urbana en les properes dècades? Ens podria comentar els quatre riscos més importants per a la seguretat urbana per als propers anys?

Un dels reptes principals en matèria de seguretat que afecta totes les nostres ciutats europees és la complexitat creixent i la ràpida evolució de les amenaces a què s’enfronten. A part dels problemes quotidians de seguretat, que continuen sent importants, les nostres ciutats gestionen les conseqüències de fenòmens globals que van molt més enllà: el tràfic de persones i de béns, les xarxes terroristes, la ciberdelinqüència, etc. Aquests fenòmens exigeixen a les forces de seguretat ser altament tècniques i tenir capacitat d’innovació i adaptació, cosa que sacseja els marcs administratius habituals, i imposa nous partenariats i noves formes de plantejar la seguretat.

Un altre gran repte és l’augment de la desigualtat social i econòmica: alimenta un ressentiment que pot convertir-se en violència i delinqüència i debilita la cohesió social, que és l’única garantia d’una seguretat sostenible. Aquestes desigualtats també contribueixen al fenomen de la polarització i dificulten encara més la construcció del bé comú de la seguretat.

Vinculades a aquest fenomen de polarització en relació amb el de la globalització dels problemes, les ciutats han de fer front a una desconfiança per part dels ciutadans que és cada vegada més gran respecte a la seva acció pública. Construir i cultivar una relació de confiança entre les autoritats públiques i els ciutadans és essencial amb vista a aplicar una política de seguretat sostenible, i, per això, les ciutats també han d’innovar en termes de transparència, diàleg i, fins i tot, coproducció.

Quin ha de ser el paper de la ciutadania en matèria de seguretat urbana? Es tracta del rol de destinatari del servei de seguretat pública?

Com tota política pública, les mesures de prevenció i seguretat urbana han de definir-se en funció de les necessitats dels ciutadans. Cada barri, cada ciutat és diferent i només implicant-hi plenament els habitants podrem proposar respostes adequades. Les persones han de participar en totes les etapes de les nostres polítiques: disseny, aplicació i avaluació. Un dels principals reptes actuals és el de basar la participació ciutadana en els principis de solidaritat i representativitat per tenir en compte la societat en tota la seva diversitat. Les dones, la gent gran i també els joves no poden ser només objectiu de les polítiques de seguretat: han de convertir-se en agents de prevenció i desenvolupar plenament el seu paper en la coproducció.

Encara hi ha lloc per a l’Estat en matèria de seguretat urbana o és un tema que s’ha de tractar des de les comunitats locals i en l’àmbit internacional?

Les autoritats locals han demostrat durant molts anys que són actors essencials per actuar sobre l’entorn vital, sobre la seguretat quotidiana dels habitants de les ciutats. Fenòmens com l’extremisme violent o el crim organitzat tenen repercussions que sobrepassen les fronteres regionals i nacionals. Sovint són el resultat de xarxes molt àgils que es despleguen per tot Europa i, fins i tot, a escala internacional. Tots els nivells de govern han de treballar units per poder adoptar respostes complementàries. A més, actualment, els governs nacionals i europeus fan que els ens territorials siguin molt dependents, tant des del punt de vista econòmic com de legislació, d’altres nivells de govern.

Quins són els protagonistes de la seguretat urbana? Quin paper hi juguen la policia i la justícia?

La policia, la justícia i les institucions penitenciàries tenen un paper clau en la seguretat urbana. No obstant això, altres actors com les institucions locals, la societat civil o el sector privat també hi juguen un paper clau, donant forma al concepte de “coproducció”. Les institucions policials i judicials han d’adaptar-se a aquests partenariats desenvolupant doctrines de feina i formant els seus funcionaris.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français