Sobre el blog Notes de seguretat

Notes de seguretat és un espai en què el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya comparteix el seu coneixement expert en matèria de seguretat amb els professionals de la seguretat i amb la ciutadania en general. Contribueixen als continguts del blog la Direcció General de la Policia, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i la Direcció General d’Administració de Seguretat, per mitjà del seu Gabinet de Seguretat. El blog complementa, des del punt de vista de la reflexió qualitativa, la forta presència dels serveis d’Interior a les xarxes socials.

Amb la publicació d’aquest blog, difonem la pròpia expertesa professional i expliquem les característiques de les polítiques de seguretat de les administracions públiques catalanes. Es tracta d’una iniciativa que considerem necessària, i congruent amb la responsabilitat que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra assumeix com a policia integral de Catalunya.

Com tot blog del gencat, Notes de seguretat és obert als comentaris dels lectors, que seran publicats si compleixen aquests requisits:

  1. Que siguin pertinents, és a dir, que no s’allunyin del tema tractat.
  2. Que mantinguin el respecte i el bon clima i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat d’altres persones.
  3. Que no continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

El blog es reserva el dret de no publicar qualsevol aportació que no observi aquestes indicacions mínimes.