Augmenten un any més els delictes amb motivació política a Alemanya

La xifra de delictes amb motivació política va tornar a augmentar a Alemanya l’any 2022 més d’un 7%, fins als 58.916 delictes, xifra que suposa un nou màxim històric d’ençà que es va introduir aquesta figura a les estadístiques l’any 2001. I el nombre de delictes violents per motius polítics també va augmentar d’un 4%, fins als 4.043 il·lícits.

Les dades les va presentar en un informe a principis del mes de maig la ministra d’Interior alemanya, Nancy Faeser. Segons la ministra, preocupa especialment el fort increment dels atacs contra els refugiats, que van augmentar d’un 9% durant l’any 2022, cosa que posa en evidència que l’extremisme de dretes continua presentant un risc especialment elevat.

Segons consta en el document presentat pel govern alemany, els neonazis i els extremistes de dreta van cometre 1.170 atacs violents el 2022 contra immigrants, refugiats o opositors polítics. Almenys 675 persones van resultar ferides en aquests atacs.

La policia alemanya també va registrar 5.372 incidents xenòfobs, 2.641 delictes antisemites i 610 delictes d’odi islamòfob. En aquests actes, unes 62 mesquites van ser atacades entre el gener i el desembre de l’any passat, i almenys 39 persones van resultar ferides a causa de la violència antimusulmana, segons dades oficials.

Alemanya ha estat testimoni d’un racisme creixent els darrers anys, alimentat per la propaganda de grups i partits d’extrema dreta, que han aprofitat la crisi dels refugiats i han intentat alimentar la por envers els immigrants. Davant d’aquesta situació, el govern proposa una solució contra l’extremisme en dues direccions: prevenció i duresa. Propugnen també agències de seguretat ben equipades, aplicació coherent de les lleis, educació política, societat civil sòlida i enduriment urgent de les lleis sobre tinença d’armes de foc.

L’amenaça del terrorisme islamista continua sent força alta. Després del cas de Castrop-Rauxel de principis de gener, recentment s’ha pogut evitar el segon presumpte atac islamista d’aquest any 2023 a Hamburg.

Al mateix temps, les protestes pel clima durant l’any 2022 s’han convertit en un clar focus de delictes des de l’àmbit de l’esquerra, quan se’n van registrar 1.585. Això correspon aproximadament a una duplicació respecte de l’any 2021.

Així mateix, es van denunciar a l’Oficina Federal de la Policia Criminal 206 delictes en l’àmbit de la misogínia i 417 en el de la diversitat de gènere. També cal destacar que es van crear durant l’any 2020 les anomenades ‘noves àrees temàtiques’ per tal de poder registrar millor els diferents fenòmens.

Per exemple, en l’àrea temàtica anomenada de ‘gènere i identitat sexual’, que durant l’any 2021 va inscriure 340 delictes, l’any 2022 va viure un increment de més del 42% per delictes violents. Una altra àrea creada fa poc temps és en l’àmbit de l’orientació sexual, on es registren els delictes homòfobs. L’increment dels casos l’any 2022 va ser del 15%, fins als 1.005, tot i que es considera des dels cossos policials que en aquests àmbits existeix una xifra especialment elevada de delictes no denunciats o notificats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Estudi de la seguretat viària des de la perspectiva de gènere

Durant el mes de març de 2023 s’ha presentat un estudi realitzat per la Direcció General de Trànsit estatal sobre la situació de la sinistralitat viària des de la perspectiva de gènere a l’Estat espanyol.

L’informe ha tingut en compte els estudis existents en aquest àmbit i s’ha completat amb una anàlisi descriptiva de la situació de la sinistralitat viària des de la perspectiva de gènere amb dades de 2015 a 2019, presentat amb un seguit d’actuacions i recomanacions.

El major nombre d’homes morts i ferits en accidents de trànsit s’ha relacionat, principalment, amb la seva exposició més gran al trànsit respecte de les dones (World Health Organization, 2002) i amb l’adopció de comportaments de risc, com són l’excés de velocitat, el consum d’alcohol o el menor ús del cinturó de seguretat.

A més, hi ha prou evidències que demostrarien que els homes, sobretot els joves, acostumen a tenir conductes més agressives en comparació amb les dones en la majoria de cultures, i aquest factor té un impacte molt important en la conducció, atès que incita a un comportament més competitiu i hostil i, en conseqüència, incrementa les possibilitats de patir un accident de trànsit.

Si s’analitza amb dades estadístiques de sinistralitat, s’observa que hi ha un percentatge superior d’homes víctimes en accidents de trànsit. A Espanya, durant l’any 2019, el 79% dels morts i el 72% dels ferits hospitalitzats com a conseqüència d’un accident de trànsit eren homes. Alhora, els homes presenten una taxa de defuncions per població superior a la de les dones en tots els grups d’edat, sobretot en els grups de 35 a 44 anys, 45 a 54 anys i de 55 a 64 anys, on hi ha les diferències més destacables (quasi set vegades superior a la taxa de les dones).

En homes, el percentatge de víctimes mortes/hospitalitzades és superior en vies interurbanes (56%) que en urbanes (44%). En el cas de les dones, són les vies urbanes les que registren més víctimes (52%).

A les vies interurbanes, el 75% de les víctimes són homes i el 25%, dones. En canvi, en vies urbanes, els homes representen el 68% i les dones, el 32%.

Pel que fa al mitjà de transport de les víctimes mortes o hospitalitzades, varia força entre sexes: els homes destaquen sobretot en motocicletes (35%) i turismes (28%), i les dones, en turismes (41%) i com a vianants (36%).

Si s’estudia l’àmbit del consum d’alcohol i drogues, els percentatges positius més elevats corresponen a homes, tant en consum d’alcohol com de substàncies estupefaents. Les dones representen un percentatge de positivitat del 8% en alcohol i també en drogues. Per contra, en els homes la positivitat és del 21% en alcohol i del 14% en drogues.

En l’ús del cinturó també hi ha diferències notables. Mentre que entre les víctimes mortes o hospitalitzades conductores de turismes o furgonetes que siguin dones l’ús del cinturó és del 93%, entre els homes baixa fins al 83%.

El 59% de passatgers morts o hospitalitzats són dones, davant del 41% d’homes. Entre les víctimes no hospitalitzades, elles representen el 63%. En xifres absolutes, hi ha més dones mortes o hospitalitzades com a passatgeres que com a conductores, i en el cas dels homes és al revés.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Publicades les estadístiques federals d’empresonats als Estats Units a desembre del 2021

Les estadístiques federals de presoners recollides i presentades per l’Oficina d’Estadístiques de Justícia (BJS) a través del programa de l’Oficina Federal de Presons sobre temes específics, informa d’aquestes dades anualment aproximadament a finals d’any.

Les estadístiques publicades corresponen a l’any 2021 i s’hi expliquen àmplies característiques de les presons, dels interns i del funcionariat, així com de les  condicions de les instal·lacions. Entre les més destacades cal esmentar les següents:

La població penitenciària federal va augmentar més del 3%, passant de 151.283 reclusos a finals de l’any 2020 fins als 156.542 al tancament de l’any 2021.

A finals de l’any 2021, prop del 85% de les persones internes en presons federals eren ciutadans nord-americans.

D’entre el total d’empresonats, es van cometre set casos d’agressió sexual contra el personal dels centres, dos dels quals mitjançant l’ús de la força o amb amenaces de mort.

A finals de l’any 2021, hi havia un total de 8.605 ciutadans que s’havien registrat per fer de voluntàries en un centre penitenciari federal. D’aquests, 6.651 per un servei a llarg termini i 1.954 per 4 dies o menys.

Als Estats Units hi ha 122 instal·lacions penitenciàries federals, totes amb possibilitats i capacitats de realitzar videoconferències per participar en audiències judicials, consultes amb ambaixades estrangeres, comunicacions amb les oficines de llibertat condicional, per a preparació prèvia a l’ingrés, audiències disciplinàries i per al programa d’audiències institucionals. Cal afegir que tots aquests centres penitenciaris estan dotats d’assistència sanitària professional.

Al llarg de l’any passat, hi va haver un total de 378 persones que van rebre tractament assistit amb medicaments per la Food and Drug dels EUA per tractar el consum de substàncies estupefaents abans de ser admeses a les presons. I també cal esmentar que 1.127 encarcerats van rebre també el tractament estant ja empresonats.

Durant l’any 2021, es van cometre un total de 73.459 actes prohibits per part de 47.000 reclusos de les diferents presons federals. D’aquests, 35.433 ─el 48%─ eren de gravetat moderada, 19.630 ─el 27%─ eren d’alta gravetat i el 25% restant, 18.206, de major gravetat.

El 2021, el personal de presons va ser agredit físicament per part de presoners federals en 1.111 aldarulls diferents, cosa que va resultar en 10 casos en lesions greus dels treballadors.

Les quatre instal·lacions amb més actes prohibits el 2021 van ser totes instal·lacions d’alta seguretat: Thomson Penitenciaria Administrativa dels Estats Units a Illinois (1.568 actes prohibits), Victorville U.S. Penitentiary a Califòrnia (1.362), Penitenciari dels Estats Units de Tucson a Arizona (1.338) i la  Penitenciaria Nord-americana de Lee a Virgínia (1.279).

Durant l’any passat, un total de 142.871 interns de les presons federals havia estat avaluat amb el risc de reincidència mitjançant l’eina d’avaluació dels presos Targeting Risc. Prop del 34% dels presos federals avaluats a 31 de desembre del 2021 es van classificar amb alt risc de reincidència, el 19% amb risc mitjà, el 31% amb baix risc i el 15% amb risc mínim.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Disminueixen els homicidis a Escòcia al nivell més baix des de l’any 2013

L’informe de rendiment del quart trimestre de la Policia d’Escòcia per al període 2021-22 mostra que es van registrar 10 homicidis menys que durant el període 2020-21. També es van registrar menys intents d’assassinat, en comparació amb el mateix període 2020-21.

Així mateix, les dades van mostrar un augment del frau (+18,6%), però una reducció dels delictes de maltractaments domèstics (-1,7%). Tanmateix, els delictes de maltractaments domèstics han augmentat un 3,7% respecte de la mitjana dels darrers cinc anys.

La subdirectora de la policia escocesa, Fiona Taylor, va expressar que les xifres publicades destacaven perquè l’any passat havia estat un període excepcional per a la policia i els efectes de la pandèmia sobre la delinqüència s’havien continuat fent sentir.

Segons informa Policing Insight, un augment global dels delictes violents de l’11,2% es mesura en paral·lel amb una reducció significativa durant el període 2020-21 (-10%) a causa de les restriccions vigents en aquell moment. La mitjana dels darrers cinc anys (2,1%) ofereix més informació sobre els delictes violents. Des del cos policial consideren que una reducció del nombre d’homicidis és benvinguda, però que hi ha més coses per fer front a la violència, inclosa la col·laboració amb la resta de socis per prevenir els delictes.

La policia d’Escòcia segueix treballant l’àmbit dels abusos domèstics i hi ha oficials especialitzats que treballen a comunitats d’arreu del país per fer front a aquest tipus de delictes. La revisió integral que han encarregat de la resposta policial a la protecció pública els permetrà continuar adaptant-se i responent a la demanda canviant i les vulnerabilitats en aquest espai.

D’altra banda, s’ha tornat a registrar un augment del frau aquest trimestre, cosa que reafirma que la policia que treballa a la xarxa és, cada cop més, una part clau de la policia de primera línia. El treball per interrompre les activitats dels delinqüents i protegir la ciutadania ha continuat, amb 6,46 milions de lliures esterlines de frau que s’han evitat només mitjançant l’aplicació del protocol bancari.

L’informe de rendiment del quart trimestre també detalla els resultats de l’enquesta Your Police dela Policia Escocesa entre el gener i el març del 2022, amb més de 14.000 respostes de la ciutadania rebudes.

La subdirectora de la policia, Fiona Taylor, va assegurar que el vincle amb els conciutadans és fonamental per garantir la legitimitat de la policia i clau per permetre una policia comunitària eficaç. La ciutadania ha opinat que s’estan fent bé les coses a l’hora d’oferir un servei coherent i ha acollit una major visibilitat i presència a les zones que ho requereixen.

D’aquesta manera, va expressar que s’utilitzin els comentaris que reben per informar sobre l’enfocament policial, inclòs el Pla anual de policia per al període 2022-2023. I va finalitzar animant la ciutadania a participar en les enquestes per influir, d’aquesta manera, en la policia.  

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Continua el descens de la delinqüència a Alemanya

El recent informe de la Bundeskriminalamt per a l’any 2021[1] confirma la tendència al descens de la delinqüència a Alemanya, que retrocedeix en un 4,9% en relació amb l’any anterior (5.047.860 delictes, una disminució de 262.761 en relació amb el 2020). És el cinquè any consecutiu que la tendència es manté i allunya les dades totals dels sis milions registrats entre els anys 1993 i 2009 o entre el 2014 i el 2016.

Els descensos més significatius, en correlació amb l’evolució de la pandèmia i les mesures per contrarestar-la, els trobem en els delictes contra la legislació de malalties infeccioses, amb una reducció del 82,7%; els robatoris i furts, que es redueixen conjuntament un 11,8% (199.044 casos en xifres totals); les lesions doloses lleus (-10%, 37.306 casos menys). També disminueixen els delictes contra la legislació d’armes (-12,5 %) i els delictes amb violència greu (homicidis de tipus divers i lesions greus), que es redueixen en un 6,8%.

Per contra, augmenten principalment els delictes de difusió de material pornogràfic (de nens i joves), que s’incrementen en un 87,8 % i les amenaces (+21,9%). En canvi, una mica sorprenentment, puja menys (sobretot tenint en compte el context d’increment de l’activitat en línia) la ciberdelinqüència (+12%). Altres increments no són significatius des del punt de vista quantitatiu.

En coherència amb el descens de delictes, disminueix també el nombre de detinguts (un 3,9%), i tant el nombre de detinguts alemanys (4,1%) com d’altres nacionalitats (-3,6%). La taxa de resolució de delictes es manté estable, amb una molt lleugera tendència a la baixa (-0,3%).

En resum, una evolució de la delinqüència que no es correspon amb les tendències d’altres països de l’entorn, ja que, al temps que puja moderadament la delinqüència cibernètica (malgrat el notable creixement del món digital), baixa molt notablement la delinqüència contra la propietat i més moderadament, però també de manera significativa, la delinqüència més violenta.


[1] Vid. https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2021/pks2021_node.html;jsessionid=C1BF5345D19E9FB1E8769E30406A6CB4.live292

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Els delictes digitals augmenten notablement a Suïssa

Les dades sobre criminalitat de l’any 2021 a Suïssa presenten com a aspecte més destacable l’increment dels delictes que ells anomenen “delictes digitals”, que pugen a 30.351, xifra que representa un increment d’un 24% en relació amb l’any anterior i una mitjana de 83 delictes diaris. La immensa majoria, un 88%, es poden enquadrar en la cibercriminalitat econòmica. Concretament, l’increment més gran apareix en els ciberfraus o ciberestafes. La conducta més freqüent és la no distribució de productes pagats en petites plataformes (6.884), seguida d’alteracions de la personalitat en els pagaments en línia (ús d’identitat de tercers), (6.670).

En l’àmbit dels delictes violents, trobem escenaris diversos en funció dels tipus delictius: La xifra més baixa d’homicidis consumats des de l’inici de la sèrie el 1982, 42 homicidis, la majoria dels quals (23; 54,8%) es produeixen en l’àmbit domèstic. Quinze dones i un home han estat morts per les seves parelles (actuals o anteriors). Tres dels morts eren nens que van morir a mans d’algun dels pares. En canvi, els delictes de lesions s’han mantingut estables amb relació a l’any anterior, amb 1.665 casos, i les violències sexuals han augmentat notablement. Concretament, les violacions han arribat a 757 (44 més que l’any 2020) i s’han situat en la xifra més alta dels darrers deu anys.

Els delictes contra la propietat (no digitals) també van tenir comportaments diversos: els robatoris a domicili van ser 31.186, xifra que significa un 5% menys que l’any anterior i confirma una tendència descendent des de l’any 2012. En la mateixa línia, els furts i robatoris al carrer (-1912) i de carteres (-1723) també experimenten un descens. Els robatoris/furts en vehicles i de vehicles augmenten en 995 casos, així com les bicicletes elèctriques (8.919 casos, un 47% més que l’any anterior), mentre que les bicicletes clàssiques, tot i ser encara un objecte de sostracció freqüent (27.246), van registrar un descens de l’11% en el darrer any.

82.284 persones van ser detingudes per la comissió d’actes delictius, de les quals un 13,3% eren menors d’edat i un 15,9%, adults joves (entre 18 i 24 anys). Tant el nombre d’adults detinguts com el de joves adults han baixat, mentre que el de joves ha augmentat (3,5%). Els joves van ser detinguts majoritàriament per delictes menors, com ara danys o furts a botigues, però el nombre de joves detinguts per delictes violents ha continuat la tendència a l’alça dels darrers anys.

Font de la informació: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.21324071.html

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Costa Rica, la seguretat a Amèrica Central

Costa Rica està situada geogràficament a Amèrica Central. Limita al nord amb Nicaragua, al sud amb Panamà, a l’est amb el mar Carib i a l’oest amb l’oceà Pacífic. La seva extensió territorial és de 51.060 quilòmetres quadrats. L’1 de gener de 2019 la seva població era de poc més de 5 milions d’habitants.

La taxa d’homicidis dolosos a Costa Rica per cada 100.000 habitants manté la tendència a la baixa des del 2017 i arriba al tancament del 2019 a un taxa de l’11,2, la més baixa del període, i més baixa que la mitjana de Llatinoamèrica, que és del 20,1.

La taxa de morts violentes l’any 2018 va ser de l’11,7 per cada 100.000 habitants, aproximadament la meitat que la de Llatinoamèrica. Durant l’any 2018 hi va haver 586 morts violentes, 16 menys que l’any 2017. Aquesta reducció és la primera en els darrers 6 anys, ja que des de l’any 2012 les morts violentes a Costa Rica presentaven una tendència a l’alça.

El 91% de les víctimes de mort violenta l’any 2018 van ser homes; malgrat això, la taxa de morts violentes de dones es va incrementar en 0,3 punts en comparació amb l’any 2017. Les principals víctimes de morts violentes són els homes joves entre 18 i 30 anys. Del total de víctimes, el 41% van ser homes entre aquestes edats.

A les províncies de San José i Limón va succeir la major quantitat de morts violentes. Una de cada dues morts violentes al país va ser comesa en aquestes dues províncies.

L’any 2018 van ser denunciades 504 violacions i abusos deshonestos. Aquests delictes són els que representen una reducció més gran en comparació amb l’any 2017, amb una disminució del 5%.

Aproximadament 9 de cada 10 denúncies van ser fetes per dones, i les principals víctimes tenien entre 15 i 17 anys. La taxa de violacions en aquest grup de dones és 4 vegades superior a la resta de grups d’edat.

Els delictes contra la propietat són els fets més denunciats a Costa Rica. El principal delicte contra la propietat és el furt, amb un total de 18.489 registres l’any 2018, cosa que suposa el 31% del total.

En el cas dels furts, la majoria es van cometre contra persones. Amb tot, els furts en habitatges i de vehicles presenten un percentatge més alt en comparació amb els assalts. Finalment, els robatoris es van dirigir principalment contra habitatges, seguits de robatoris de vehicles.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El Salvador considera la inseguretat com el seu principal problema

Al Salvador, fins l’any 2009, la població considerava que el principal problema que hi havia al país era la situació econòmica. A partir d’aquell any i fins a l’actualitat, el principal problema és la delinqüència i la inseguretat. Les dades han estat obtingudes del Portal de Transparència de la Policia Nacional Civil del Salvador, l’Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IUDOP/UCA) i el Latinobarómetro.

Tot i les reduccions puntuals en matèria de morts violentes des de l’any 2010, continuen sent significativament més elevades que les registrades a Llatinoamèrica. L’any 2018, la majoria de les morts violentes van ser homes (88,4%) i el 44,3% de les víctimes d’aquest delicte van ser persones entre 18 i 29 anys d’edat.

En termes generals, entre el 2017 i el 2018 s’observa una reducció del 6% en la suma dels delictes, excloses les morts violentes. Els delictes que han augmentat en major quantia són els robatoris de vehicle (+19,4%) i els furts de vehicle (+9,0%), seguits del delicte de segrest (+6,7%). Els homicidis comesos en automòbil o morts per accident de trànsit també van augmentar (+5,5%). D’altra banda, s’observa una disminució dels delictes de furt i robatori de vehicles amb mercaderies (-16,7%), seguit per la disminució en robatoris         (-13,6%) i en furts (-12%).

Pel que fa a la victimització, en el mesurament del període 2001-2018, 2 de cada 10 salvadorencs van ser victimitzats, tot i que l’any 2018 s’observa una taxa sensiblement menor, del 16,5%, la més baixa des de l’any 2005.

També cal destacar que l’any 2017, el 78,1% de les víctimes no van presentar denúncia a les autoritats corresponents. Aquesta dada va pujar al 80,5% l’any 2018. Això significa que únicament 2 de cada 10 delictes arriben a ser registrats per la Policia Nacional Civil (PNC) o els jutjats. I, a més, l’any 2018 només un 35,4% de les persones entrevistades van declarar tenir alguna confiança en la PNC.

D’altra banda, el percentatge de persones que informen sentir por de caminar soles prop d’on viuen ha disminuït lleument entre el 2017 i el 2018. Sobretot ha disminuït per a les dones, que l’any 2018 va disminuir un 3,1% respecte del 2017. Tot i això, el total de delictes de feminicidi ha mostrat un increment del 184,5% l’any 2018 en comparació amb l’any 2013, any en què es va començar a tipificar aquest delicte amb la Llei especial integral per una vida lliure de violència per a les dones (LEIV).

Quant a la tipificació, s’observa que l’any 2015, el 59,4% de les morts violentes de dones van ser tipificades com a feminicidis. L’any 2017, ho van ser el 75,9% i el 2018, el 81,9%. Això possiblement estigui vinculat a un augment en la capacitat de tipificació adequada d’aquests fets violents.

Pel que fa a les presons, entre els anys 2010 i 2016, l’amuntegament carcerari va passar del 202% al 378%. El Salvador té una de les taxes més altes d’empresonats del continent llatinoamericà, amb 609 per cada 100.000 habitants l’any 2018. En aquest mateix any, la taxa mitjana d’Amèrica llatina va ser de 376 per cada 100.000 habitants i, la mundial de, 145.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Milloren les dades de seguretat ciutadana a la República Dominicana

L’estudi de les dades de seguretat ciutadana s’ha fet amb xifres oficials de l’Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana i les onze institucions que el componen.

La taxa d’homicidis dolosos per cada 100.000 habitants manté una forta tendència a la baixa, tancant el període de l’any 2019 amb una taxa de 9,9, la més baixa dels darrers deu anys, tenint en compte que l’any 2011 va ser del 21,9. D’aquesta manera, els homicidis dolosos s’han reduït un 60% entre el 2011 i el 2019.

Pel que fa a l’homicidi, quan la víctima és una dona, s’han reduït numèricament de 233 l’any 2011 a 145 el 2019, però percentualment han augmentat del 9,3% el 2011 fins al 14,1% el 2019.

Sobre els homicidis, cal destacar-ne l’estacionalitat, ja que gairebé tots es produeixen els mesos d’estiu o el desembre, i, a més, dos terços dels homicidis dolosos van tenir lloc en l’àmbit de la convivència: discussions, baralles, violència intrafamiliar, etc.

Quant a la distribució per edat i sexe, la majoria de les víctimes, el 42%, van ser joves entre 20 i 34 anys, i el 86% van ser homes.

L’estudi també informa de l’ús de l’arma de foc, responsable d’una gran proporció dels homicidis dolosos. L’ús d’aquestes armes s’ha anat reduint al llarg dels darrers anys, baixant del 67% l’any 2015 fins al 49% del 2018. Igualment passa amb els ferits per arma de foc, que es redueixen de 2.542 l’any 2017 a 2.145 el 2018.

També es produeixen registres positius en el capítol de morts produïdes per accidents de trànsit, que històricament han estat la causa principal de mort violenta al país. Així, l’any 2018 hi va haver 1.588 morts, i 1.418 el 2019. Diversos estudis conclouen que els caps de setmana són els moments més proclius als accidents mortals, així com la franja horària que va de les 18.00 a les 23.59 hores, que agrupen el 28% dels casos. Finalment, cal dir que les motocicletes van estar involucrades en el 68% dels accidents mortals.

Pel que fa al robatori de vehicles de motor, l’any 2018 es va denunciar el robatori de 6.145 vehicles. És un dels pocs indicadors que incrementa any rere any, ja que el 2016 van ser 5.455 els vehicles denunciats per robatori i l’any 2017, 5.970.

L’estudi també informa sobre els suïcidis, ja que és dels pocs indicadors que augmenta quantitativament. La República Dominicana ha passat de 557 suïcidis l’any 2014 a 571 l’any 2016, i 648 el 2018, amb una taxa de 7,0 casos per cada 100.000 habitants. El 84% de les víctimes eren de sexe masculí.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Hondures presenta alt i baixos en la millora de la seguretat ciutadana

Hondures presenta una disminució en la victimització delictiva entre els anys 2014 i 2018. Tot i i això, 13 de cada 100 hondurenys afirma haver estat víctima d’un delicte durant l’any 2018.

Tot i aquestes dades, la seguretat ciutadana continua sent un dels principals problemes del país. Malgrat tot, ha disminuït en importància com a problema percebut pels hondurenys els darrers 5 anys. En aquesta línia, 43 de cada 100 hondurenys va considerar que la seguretat ciutadana era el principal problema del país durant l’any 2018.

Els homes van presentar un lleu percentatge més alt de victimització (13,4%) en relació a les dones (12,1%) durant l’any 2018.

En fer una retrospectiva de les xifres de la violència homicida a Hondures des de l’any 2013 al 2018 es pot observar una tendència a la baixa amb una caiguda de 36 punts en la taxa d’homicidis per cada 100mil habitants.

Quantitativament, la població amb major afectació pels homicidis en aquest període van ser els homes entre els 18 i els 29 anys. Específicament l’any 2018, aquest segment de la població va representar 4 de cada 10 homicidis.

I és que l’any 2018 es va produir un augment del 22% en el total de fets registrats respecte del 2017. A nivell de xifres es va passar de 31.612 delictes del 2017 als 39.463 de 2018. Els indicadors que van experimentar disminució van ser els homicidis (-3%), els delictes sexuals (-0,5%), maltractament infantil (-50%), lesions (-16%) i segrestos (-13%). Entre els indicadors que van experimentar un augment cal destacar el dels delictes contra la propietat amb un increment del 52% respecte del 2017.

També cal destacar, en el capítol de delictes contra la propietat, el fort increment de les extorsions que s’han duplicat des de l’any 2015. Cal esmentar que només 4 municipis concentren el 72% de les denúncies.

La taxa de morts violentes ha tingut una continua tendència a la baixa, reduint-se un 46,5% l’any 2018 respecte del 2013. Cal puntualitzar que durant aquest mateix període, la taxa d’homicidis a Llatinoamèrica va disminuir un 7,7%. Malgrat les continues reduccions de la taxa d’homicidis a Hondures, aquesta representa el doble de la taxa de Llatinoamèrica l’any 2018.

Durant l’any 2018, el 90% de les víctimes de morts violentes van ser homes. Per edat, la violència homicida va ser el 41% en la graella d’edat dels 15 als 29 anys. D’aquesta manera, la taxa de morts violentes d’homes de 18 a 29 anys és 3,4 vegades superior a la taxa nacional de morts violentes.

Deu municipis van concentrar la meitat del total d’homicidis del país. Per una altra part, 41 municipis no van reportar homicidis durant l’any 2018.

Pel que fa als delictes de caire sexual, dues de cada tres víctimes de delictes sexuals l’any 2018 van ser dones menors de 30 anys. I el 83% de les denúncies per delictes sexuals van tenir com a víctimes a dones.

En la violència de caire intrafamiliar, vuit de cada deu víctimes van ser dones de 15 a 39 anys. Igualment, el 71% de les denúncies per violència domèstica van tenir com a víctimes a dones entre els 15 i els 39 anys. Resultant que 9 de cada 10 víctimes de violència domèstica van ser dones.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français