Una nova llei a Texas permet portar armes de foc sense llicència

La nova llei nord-americana que s’aplica a l’estat de Texas que permet que la majoria d’adults majors de 21 anys puguin portar una arma de foc sense tenir llicència ha provocat fortes divisions entre partidaris i detractors de la mesura. Hi ha agutzils, líders policials i fiscals de districte d’àrees urbanes de Texas que consideren alarmant l’increment de persones que porten armes i de trets improvisats que això ha comportat.

Alhora, sobretot en zones i comtats rurals, altres agutzils consideren que no hi ha hagut canvis en profunditat des de l’aplicació de la nova llei. I entre els defensors dels drets de portar armes consideren que des que més gent va armada podria ser l’explicació de per què els tirotejos han disminuït en algunes parts de l’estat.

Lluny de ser un cas atípic, la nova llei de Texas és un pas més en l’esforç d’expandir l’eliminació de gairebé totes les restriccions per portar pistoles. Quan la llei de portació sense permís de l’estat d’Alabama sigui vigent el gener del 2023, la meitat dels estats dels EUA, des de Maine fins a Arizona, no requeriran una llicència per portar una pistola.

L’impuls legislatiu de diversos estats ha coincidit amb un poder judicial federal que s’ha anat inclinant cada cop més a favor de portar armes i en contra dels esforços estatals per a regular-les. El problema és que Texas és l’estat amb més població que ha retirat les restriccions a portar armes de foc. Cinc de les 15 ciutats més grans dels EUA són a Texas, i per tant aquest enfocament de permissivitat amb les armes és un nou fet en la vida a les àrees urbanes en una mesura que no es veu en altres estats.

Fins a dia d’avui, no s’han publicat estadístiques dels tirotejos a l’estat de Texas des que la llei va entrar en vigor el setembre del 2021. Els detractors de la llei són pessimistes amb les xifres després que els homicidis i els suïcidis amb armes de foc es disparessin l’any 2020, el primer any de la pandèmia, per continuar augmentant l’any 2021 i arribant a les taxes més altes de les darreres tres dècades.

Els departaments de policia de les grans ciutats i els principals grups encarregats de fer complir la llei es van oposar a la nova llei d’armes de foc quan es va presentar davant la Legislatura estatal la primavera del 2021, preocupats per la pèrdua de requisits de capacitació necessaris per a un permís i un major perill per als oficials.

Els policies denuncien que en l’actualitat les discussions entre persones begudes a la fronterera d’Eagle Pass, la gent que surt de gresca a la nit, les baralles per un lloc d’aparcament o per mala conducció o les infidelitats conjugals acaben en tirotejos. I ho ratifiquen a tenor de l’increment de denúncies que reben els fiscals de Houston d’incidents armats arreu.

La llei encara prohibeix portar una pistola a aquells condemnats per un delicte greu, els qui estan sota els efectes de l’alcohol o cometen altres delictes. En aquesta línia, els defensors de la llei subratllen que al comtat de Harris, els casos penals relacionats amb la possessió il·legal d’armes ha augmentat considerablement des que la nova llei va entrar en vigència: 3.500 durant l’any 2022 davant els 2.300 de tot el 2021.

I a Dallas ha augmentat, des de l’aprovació de la llei, la xifra d’homicidis considerats “justificables”, com els realitzats en defensa pròpia. En aquesta línia, l’autor del llibre More guns, less crime, John R. Lott Jr., subratlla que la seva investigació ja predeia aquest escenari: una major reducció del crim si les persones que són víctimes més probables de delictes violents van armades.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Emmagatzematge personal d’armes de foc als Estats Units

Tant els defensors de la salut pública com els defensors dels drets de les armes estan absolutament d’acord en el fet que els propietaris d’armes de foc les han d’emmagatzemar d’una manera que eviti que persones no autoritzades hi puguin accedir.

Aquestes pràctiques d’emmagatzematge poden ajudar a prevenir morts i lesions no intencionals per armes de foc entre els menors. A més, existeix un argument teòric convincent per prevenir el suïcidi mitjançant la reducció de l’accés a mitjans letals.

La pàgina web rand.org ha publicat un estudi sobre la protecció al voltant de les armes de foc amb estimacions recents, patrons i efectivitat de les intervencions.

Les conclusions de molts estudis són consistents amb aquestes teories i compten amb un ampli consens entre les organitzacions de salut pública, com l’Organització Mundial de la Salut.

En el cas de les armes de foc, reduir l’accés a mitjans letals implica emmagatzemar armes de foc bloquejades i descarregades. Per aquestes raons, s’han creat i implementat campanyes de polítiques de salut pública per promoure l’emmagatzematge segur d’armes de foc de propietat personal.

Aquest estudi analitza el que s’entén per emmagatzematge segur d’armes de foc i proporciona estimacions de les pràctiques d’emmagatzematge dels propietaris d’armes dels Estats Units a partir d’enquestes representatives a escala nacional i estatal. Això es complementa amb investigacions sobre poblacions seleccionades amb dades a partir de l’any 2010, cosa que inclou poblacions d’interès a causa d’esdeveniments actuals i amb risc de danys, com per exemple persones que van comprar una arma de foc durant la pandèmia de COVID-19, llars amb menors, persones amb afeccions de salut mental o en risc de suïcidi i poblacions militars o veteranes.

L’informe descriu com els nord-americans acostumen a guardar les seves armes de foc i la justificació de les pràctiques d’emmagatzematge, per posteriorment revisar la investigació sobre l’efectivitat de les intervencions que busquen canviar les pràctiques d’emmagatzematge d’armes de foc. Aquestes intervencions es qualifiquen com a intervencions clíniques, basades en la comunitat i les polítiques públiques.

L’estudi conclou que múltiples grups de parts interessades recomanen que les armes de foc es guardin amb clau i descarregades i que les municions s’emmagatzemin per separat. La majoria de l’evidència empírica fins a la data indica que aproximadament la meitat dels propietaris d’armes de foc guarden les seves armes tancades, i un terç les guarda tancades i descarregades. La influència més gran de les pràctiques d’emmagatzematge entre aquells que no guarden les seves armes de foc com es recomana són les percepcions de risc i protecció. Aquells amb més armes i aquells amb només pistoles tenen menys probabilitats de guardar les armes com es recomana, i les llars amb menors tenen més possibilitats de guardar-les segons està recomanat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Augmenten els delictes violents relacionats amb armes de foc al Canadà

Un estudi realitzat per la investigadora Mary Allen, del Centre Canadenc de Justícia i Estadístiques de Seguretat Comunitària, mostra que les taxes de violència relacionades amb les armes de foc han augmentat durant els darrers anys.

En aquest context, l’any 2020 els il·lícits comesos amb violència van representar aproximadament un de cada cinc delictes que van arribar a l’atenció de la policia.

Els delictes relacionats amb armes de foc solen representar menys del 3% dels il·lícits violents denunciats a la policia al Canadà. No obstant això, aquest tipus delictiu té un impacte emocional i físic important en les víctimes, les famílies i les comunitats.

L’any 2020, el primer any de la pandèmia de la COVID-19, hi va haver 8.344 víctimes de delictes denunciats a la policia on hi havia una arma de foc present durant la comissió del delicte, fet que suposa una taxa de 29 per 100.000 habitants. Aquesta taxa no ha canviat en comparació amb l’any 2019. No obstant això, no va ser el cas a totes les jurisdiccions, ja que les taxes de delictes relacionats amb armes de foc van augmentar en algunes àrees i van disminuir en algunes altres.

Entre els anys 2019 i 2020 es van registrar augments notables de les taxes de crims violents relacionats amb armes de foc a les zones rurals, com per exemple a Colúmbia (+34%), la part rural del nord d’Ontario (+32%), Alberta rural (+32% al nord i +31% al sud), Territoris del Nord-oest (+23%) i Nova Escòcia (+22%).

Aquest estudi examina els il·lícits relacionats amb les armes de foc en els dos períodes de sis anys anteriors i posteriors al notable augment que es va produir l’any 2015.

L’any 2020, la policia va informar d’un total de 743 víctimes d’homicidi al Canadà, amb una taxa d’1,95 per cada 100.000 habitants. Per a 277 d’aquestes víctimes, es va utilitzar una arma de foc per cometre l’homicidi (per a una taxa de 0,73 homicidis per cada 100.000 habitants).

Després d’una gradual disminució entre els anys 2009 i 2013, la taxa d’homicidis relacionats amb armes de foc ha augmentat des de l’any 2013, amb un sol descens del 2018.

Com a resultat, la proporció d’homicidis amb arma de foc va passar del 26% de tots els homicidis el 2013 al 37% l’any 2020.

Les pistoles van ser l’arma més present en la majoria dels delictes relacionats amb armes de foc entre el 2009 i el 2020 (59%).

Les taxes d’il·lícits relacionats amb armes de foc eren més altes a les zones rurals que als centres urbans de la majoria de províncies, i eren notablement altes a les zones rurals del nord. No obstant això, els delictes relacionats amb les armes de foc van representar en general una proporció més alta de delictes violents a les zones urbanes.

Com a tal, les persones que viuen en algunes zones rurals poden tenir més risc de delicte amb armes de foc, però els il·lícits que es produeixen a les zones urbanes són, generalment, més probables que es tracti d’una arma de foc.

L’acusat de delictes relacionats amb armes de foc era més freqüentment un desconegut per a la víctima l’any 2020 (per al 55% de les víctimes masculines i el 41% de dones víctimes). Això va ser impulsat, però, pels il·lícits relacionats amb les armes de foc a les zones urbanes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Abordant l’amenaça de les armes de foc impreses en 3D

Els professionals de l’àmbit de l’aplicació de la llei, els experts balístics, els científics forenses, els responsables polítics i el món acadèmic es van reunir fa unes setmanes a la Haia, Països Baixos, en una de les plataformes d’intercanvi més grans del món sobre l’amenaça de les armes impreses en 3D.

 La Conferència Internacional sobre Armes de Foc Impreses en 3D, organitzada per Europol i la Policia Nacional Holandesa (Politie) en el marc d’EMPACT Firearms, va comptar amb uns 120 participants de 20 països per abordar els darrers reptes als quals s’enfronten els cossos policials en els seus esforços per fer front a aquesta amenaça.

Els participants van explorar els processos fonamentals necessaris per desenvolupar estratègies d’intervenció conjuntes en aquest camp, incloent-hi investigació tàctica i forense, programari, desenvolupaments científics i legislació.

En inaugurar la conferència, la cap de policia Gerda van Leeuwen, de la Policia Nacional Holandesa, va fer una consideració sobre el desenvolupament de la impressió 3D d’armes de foc com una amenaça actual i futura. Per tant, la cooperació internacional es considera crucial per poder fer-hi front.

En el dia d’avui, les armes impreses en 3D ja no són una qüestió de ficció:

L’any 2019, dues persones van ser assassinades a trets a Halle, Alemanya, per un autor que utilitzava una arma casolana, basada en un plànol descarregat d’Internet per fabricar parcialment l’arma amb una impressora 3D.

L’abril del 2021, la Policia Nacional espanyola va assaltar i desmantellar un taller il·legal a les Illes Canàries que produïa armes impreses en 3D. S’hi van confiscar dues impressores 3D, juntament amb peces d’armes, una rèplica del rifle d’assalt i diversos manuals sobre guerra de guerrilles urbana i literatura supremacista blanca. El propietari del taller va ser detingut i acusat de tinença il·legal d’armes.

Un mes després, dos homes i una dona van ser detinguts a la localitat de Keighley, al Regne Unit, com a part d’una investigació per terrorisme. Tots tres van ser acusats de posseir components d’armes impreses en 3D.

D’entre les conclusions de la conferència, cal destacar:

• Es necessita connexió i cooperació entre les forces de l’ordre i la indústria/sector privat per identificar i controlar els desenvolupaments al voltant de les armes de foc impreses en 3D.

• Es crearà una xarxa internacional d’experts en armes de foc impreses en 3D encarregada de mantenir les forces de l’ordre al corrent de l’evolució d’aquest tipus d’armes.

• Les principals recomanacions polítiques dels participants i altres desenvolupaments al voltant de les armes de foc impreses en 3D es transcriuran en un full informatiu, que es distribuirà als socis i responsables polítics de tot el món.

 El tràfic d’armes de foc és una prioritat per a l’aplicació de la llei de la UE. S’han desenvolupat plans estratègics i operatius en el marc del projecte d’armes de foc de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces del Crim (EMPACT) per fer front a l’amenaça de les armes de foc. Sota aquest paraigua, un total de 16 països liderats pel projecte d’anàlisi “Armes i explosius” d’Europol treballen junts per contrarestar l’amenaça de les armes impreses en 3D.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

La taxa d’homicidis amb arma de foc als Estats Units l’any 2020, la més alta en 25 anys

L’augment de les taxes d’homicidis va ser impulsat en gran part pels assassinats relacionats amb armes de foc, que van créixer un 35% entre l’any 2019 i el 2020. La taxa d’homicidis relacionats amb armes de foc als Estats Units va assolir el seu nivell més alt en més de 25 anys el 2020, però els experts encara no han sabut trobar-hi una explicació.

Tal com informava en un article el mes de maig passat el rotatiu The New York Times, el nombre de morts per armes de foc va arribar a la xifra més alta mai registrada als Estats Units durant l’any 2020, el primer any de la pandèmia, segons va informar el Centre per al Control i la Prevenció de Lesions. Més de 45.000 nord-americans van morir en incidents relacionats amb armes de foc a mesura que la pandèmia s’estenia pels Estats Units.

Tanmateix, més de la meitat de les morts per armes de foc van ser suïcidis, i aquest nombre no va augmentar substancialment entre l’any 2019 i el 2020. Per tant, l’augment global de les morts per armes va ser del 15% el 2020.

Christopher Herrmann, professor al departament de dret i ciència del John Jay College of Criminal Justice de Nova York, va dir que no li sorprenen aquestes dades, però que el preocupa el que podria augurar l’estiu vinent, quan normalment hi ha més homicidis amb armes, i va afegir que la majoria de les grans ciutats nord-americanes viuen un augment del 30% en els tiroteigs i els homicidis a l’estiu.

Una possible explicació podrien ser els fets estressants associats a la pandèmia de covid, que podria haver tingut un paper destacat, inclosos els canvis i la interrupció dels serveis i l’educació, l’aïllament social, la inestabilitat de l’habitatge i la dificultat per cobrir les despeses diàries.

L’augment també va correspondre a l’acceleració de les vendes d’armes de foc a mesura que la pandèmia es va estendre i els confinaments es van convertir en la norma. Els nord-americans van començar a comprar armes l’any 2020 i van continuar fins al 2021, quan en una sola setmana l’FBI va registrar un rècord d’1,2 milions de comprovacions d’antecedents.

La raó principal que la gent dona per comprar una pistola és l’autoprotecció. Però una investigació publicada a la dècada de 1990 va establir que el simple fet de tenir una pistola a la llar augmenta el risc d’homicidi amb arma per un factor de tres i augmenta el risc de suïcidi en un factor de cinc.

Però l’homicidi amb armes té moltes arrels. Els investigadors federals també van esmentar interrupcions en l’atenció sanitària rutinària; protestes per l’ús policial de la força letal; un augment de la violència domèstica; accés desigual a l’atenció sanitària, i el racisme sistèmic de llarga durada, que ha contribuït a les males condicions d’habitatge, les oportunitats educatives limitades i les elevades taxes de pobresa.

Els funcionaris de la llei i els criminòlegs van assenyalar no només la pandèmia, sinó també les eleccions presidencials divisòries del 2020, ja que la compra d’armes tendeix a augmentar en moments de profunda polarització política.

La comunitat afroamericana es va veure afectada de manera desproporcionada per la violència armada l’any 2020. Les taxes d’homicidis per armes de foc van augmentar un 39,5% entre els afroamericans de l’any 2019 al 2020, fins a 11.904. Les víctimes eren majoritàriament homes joves.

Els homes afroamericans d’entre 15 i 34 anys tenien més de 20 vegades més probabilitats de morir amb una pistola que els homes blancs de la mateixa edat. El nombre de dones afroamericanes assassinades per armes també va augmentar gairebé un 50% l’any 2020 en comparació amb el 2019.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Impacte de la violència amb armes de foc als Estats Units

Cada any, més de 40.000 nord-americans moren en actes de violència amb armes de foc i aproximadament 85.000 resulten ferits per trets. Això equival a més de 110 persones a les quals se’ls dispara i moren cada dia als Estats Units i a més de 200 persones ferides per trets. Però el trauma de la violència amb armes de foc no acaba quan s’atura un tiroteig.

Al llarg dels Estats Units, persones de totes les condicions socials s’han vist afectades per aquesta epidèmia de la salut pública. En una enquesta nacional, el 58% dels adults van informar que ells o algun ésser estimat havia experimentat la violència amb armes de foc al llarg de la seva vida. A més, milions de persones han resultat ferides per trets, han estat amenaçades amb una arma de foc o han presenciat un acte de violència amb armes de foc al llarg de la vida.

És per aquest motiu que Everytown for Gun Safety celebra la Setmana Nacional dels Supervivents de la Violència amb Armes de Foc (National Gun Violence Survivors Week) cada mes de febrer.

Experimentar violència amb armes de foc té impactes emocionals, físics, legals i econòmics duradors en els supervivents i en les seves comunitats. L’amplitud i la diversitat de l’experiència dels supervivents estan directament relacionades amb la natura d’ampli radi de la crisi de violència amb armes de foc dels Estats Units. La violència amb armes de foc pot adoptar moltes formes, com suïcidis i intents de suïcidi amb arma de foc, homicidis i agressions amb armes de foc, violència domèstica que involucri arma de foc, tirotejos a les escoles, tirotejos per part de la policia i tirotejos no intencionals, entre altres incidents.

Identificar-se com a supervivent de la violència amb armes de foc abasta moltes experiències diferents: presenciar un acte de violència amb armes de foc, rebre amenaces amb arma de foc o ser ferit o tenir algun conegut o ésser estimat ferit o assassinat amb arma de foc.

Malgrat tot, la cultura dels Estats Units de silenci entorn a la violència amb arma de foc significa que amb massa freqüència no es parla ni es comprèn totalment l’impacte en els supervivents per a tota la vida. Una de les conseqüències d’aquest silenci és que molts supervivents no reben el suport i els serveis que necessiten per viure amb aquest trauma i superar-lo. Per ajudar a trencar aquest silenci, es va fer una enquesta a 650 supervivents a finals de l’any 2021. Les dades mostren la magnitud de l’epidèmia de violència amb armes de foc als Estats Units i l’impacte durador en les persones i les comunitats. Entre les principals conclusions cal destacar:

 • Nou de cada 10 supervivents de violència amb arma de foc informen d’haver patit un trauma a causa de l’incident.
 • Més de la meitat de les persones que han experimentat violència amb arma de foc el darrer any van qualificar el trauma de 5 sobre 5.
 • Infermers, metges o personal hospitalari van ser els més propensos a dir que van experimentar l’impacte a través del seu treball, seguits de personal que treballa a les escoles.
 • Dos terços dels supervivents ferits per trets van expressar la necessitat de rebre serveis de salut mental, teràpia i suport.
 • Gairebé un de cada tres supervivents va dir que necessitava assistència legal com a víctima o per la mort d’un familiar.
 • Un de cada tres supervivents va dir que necessitava suport econòmic per ajudar a cobrir els costos del funeral o metges o per compensar els ingressos perduts a causa d’una mort o una lesió.

Everytown Research & Policy presenta l’informe dividit en cinc seccions que analitzen el dol i el dolor per la mort per armes de foc, centrant-se, sobretot, en les experiències dels supervivents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Intervingudes 1.534 armes de foc en una operació internacional contra el comerç il·legal

En l’operació internacional coordinada per Europol, en una iniciativa de l’àmbit d’aplicació de la llei dirigida al comerç il·legal d’armes, es van decomissar un total de 1.534 armes de foc. Algunes d’aquestes armes havien estat manipulades, com per exemple algunes pistoles detonadores o de tir esportiu, que s’han convertit en una de les armes preferides pels delinqüents ja que es poden transformar fàcilment per descarregar munició real. Es creu que una arma de foc d’aquestes característiques va ser utilitzada per matar el periodista holandès a Amsterdam el juliol de l’any passat.

Aquesta operació, coneguda com Conversus, va ser liderada per la Policia Nacional Romanesa (Poliția Română) en el marc de la Plataforma Multidisciplinària Europea contra les Amenaces Criminals (EMPACT). Es va treballar al voltant d’una setmana en una acció coordinada per Europol entre el 13 i el 17 de desembre de 2021 i va implicar les policies de 24 països, juntament amb Eurojust i la Comissió Europea.

Aquests són els resultats de l’operació:

• Escorcolls d’habitatges realitzats: 260

• Armes intervingudes: 1.534

• Munició intervinguda: 17.464

• Pirotècnia intervinguda: 6.550 kg

Fins fa poc, la majoria de les armes confiscades a Europa eren importades a la Unió Europea des de Turquia. Des de llavors, les autoritats turques han canviat la seva legislació per fer front a aquesta amenaça. Un cop a la UE, aquestes armes es compren normalment a un preu baix als mercats legals, abans de ser objecte de tràfic il·legal cap a altres països on es requereix un permís per adquirir, importar i posseir aquestes armes de foc.

La setmana d’acció d’Europol va ser precedida d’un treball operatiu a principis d’any per identificar els compradors i distribuïdors implicats en aquest comerç il·legal. La policia romanesa, juntament amb els seus homòlegs de Bulgària i Macedònia del Nord, van recollir dades sobre els venedors que després van ser analitzades per Europol per identificar compradors i transaccions sospitoses.

En aquesta acció coordinada han participat els països següents: Romania, Bulgària, Portugal, Bèlgica, Sèrbia, Croàcia, Xipre, Txèquia, Suècia, Alemanya, Dinamarca, Estònia, Montenegro, Grècia, Espanya, França, Finlàndia, Hongria, Lituània, Luxemburg, Letònia, Països Baixos, Polònia, Albània, Bòsnia i Hercegovina, Suïssa, Noruega, Macedònia del Nord, Ucraïna i Kosovo*.

El 2017 el Consell Europeu va decidir continuar el cicle polític de la UE per al període 2018-2021. Té com a objectiu fer front a les amenaces més importants que suposa la delinqüència internacional organitzada i greu per a la UE. Això s’aconsegueix millorant i reforçant la cooperació entre els serveis rellevants dels estats membres de la Unió, les institucions i les agències, així com els països i les organitzacions no membres de la UE, inclòs el sector privat, si s’escau. Actualment, hi ha deu prioritats EMPACT. A partir del 2022, el mecanisme esdevé permanent amb el nom d’EMPACT 2022+.

* Aquesta designació s’entén sense perjudici de les posicions sobre l’estatus i s’ajusta a la RCSNU 1244/99 i l’Opinió del TIJ sobre la declaració d’independència de Kosovo.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Increment alarmant de les intervencions ‘d’armes fantasma’ als Estats Units

El terme d’armes fantasma —derivat del fet que aquestes armes de foc no estan serialitzades, són difícils de rastrejar i, sovint, són invisibles per al seguiment i la regulació de les armes de foc fabricades tradicionalment— es refereix a una àmplia gamma d’armes de foc casolanes o improvisades.

Muntades a partir de peces, incloses les desenvolupades mitjançant la tecnologia d’impressió 3D, o de kits que inclouen peces inacabades (normalment el receptor de l’arma), les armes fantasma requereixen que el comprador només sigui competent en la mecanització bàsica per fer que la pistola funcioni.

Als Estats Units, les normatives federals actuals sobre armes de foc no requereixen que els fabricants d’aquestes peces o peces inacabades o els que les munten incloguin números de sèrie perquè les parts no muntades no es consideren armes de foc. Per tant, es poden comprar peces i kits de pistoles fantasma en línia sense estar subjectes a la majoria de les regulacions sobre armes de foc. Les armes fantasma presenten desafiaments únics a les agències policials i fan que les tècniques d’investigació tradicionals siguin menys efectives.

Les preocupacions sobre els riscos de seguretat pública que presenten les armes fantasma augmenten. La facilitat per transformar-ne les peces i els kits en armes de foc funcionals i sense haver de revisar antecedents ha fet que aquestes armes siguin més accessibles i, probablement, més freqüents. A més, com que aquests kits no estan regulats actualment per la legislació federal, els compradors no estan obligats a sotmetre’s a un control de les peces o de l’arma de foc acabada. Entre d’altres característiques, cal destacar:

 • Tot i que les armes fantasma es poden produir a través de diversos formats, les més rellevants per a la seguretat pública són les produïdes mitjançant la impressió 3D.
 • Les armes fantasma es poden muntar ràpidament i en grans quantitats, de manera que creen noves vies per a les xarxes i esquemes de tràfic d’armes.
 • Les armes fantasma fan que sigui difícil o ineficaç desenvolupar pistes d’investigació o fer un seguiment d’armes de foc.
 • Les armes fantasma no tenen números de sèrie ni altres identificadors que s’utilitzen habitualment durant el procés d’investigació.
 • El nombre d’armes fantasma relacionades amb el crim va augmentar substancialment el 2020 per a moltes agències policials dels Estats Units. Per exemple, entre l’any 2019 i el 2020, les recuperacions dels departaments de policia de Filadèlfia i San Diego van augmentar un 163% i un 172%, respectivament. De la mateixa manera, el departament de policia del comtat de Prince George va registrar un augment de recuperació d’armes fantasma del 252% entre els mateixos anys 2019 i 2020.
 • Els canons fantasma recuperats s’han d’identificar com a tals i s’han de processar tant com sigui possible.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Es dispara la venda d’armes als EUA a causa de la COVID-19

353.- baixaL’arribada de la pandèmia del coronavirus als Estats Units ha provocat un increment de vendes d’armes de tot tipus, que ha causat fins i tot cues davant d’algunes botigues.[1] Molts d’aquests compradors manifesten la necessitat d’estar segurs davant del confinament que els obliga a estar-se a casa, sols en alguns casos. La demanda d’armes ha estat molt poc específica: els clients demanen gairebé qualsevol tipus d’arma per defensar-se, circumstància nova, ja que normalment la gent que va a comprar una arma va amb la idea d’una d’específica.

Molt ràpidament, els primers dies de la pandèmia als EUA ja es van donar casos de morts amb armes de foc bé per suïcidis, o bé per temes relacionats amb les normes de distanciament social implantades per frenar el coronavirus. De fet, per exemple, a Detroit hi va haver una manifestació de persones amb armes per protestar contra l’obligació de quedar-se a casa i de tancar les botigues d’armes.[2]

Davant la necessitat de regular les activitats comercials que podien continuar obertes, la immensa majoria de governadors ha optat per considerar les botigues d’armes com a dispensadores de productes essencials, bàsics, de primera necessitat, de manera que poden continuar oferint els seus productes amb normalitat.[3] Només en cinc estats no s’han considerat les armes productes de primera necessitat i han estat obligades a tancar: Nova York, Nou Mèxic, Washington, Massachusetts i Michigan. Els venedors que tenen llicències federals poden fins i tot oferir armes al carrer o que els clients comprin des del mateix cotxe, per mantenir les normes de distanciament social. Val a dir que a Virgínia, tot i no obligar a tancar les botigues d’armes pel confinament, han aprovat molt recentment una llei que limita la venda i la possessió d’armes de foc.[4]

L’Associació Nacional del Rifle, que fa temps que no passa pel seu millor moment econòmic —entre altres coses per lluites internes que li han causat quantioses despeses—, i que havia acomiadat treballadors immediatament abans de l’arribada de la pandèmia, està combatent activament els governadors que han obligat a tancar les botigues d’armes, i ha arribat a denunciar davant dels tribunals, com a mínim, els governadors de Nou Mèxic i de Massachusetts.

Els estudis de recerca són extremadament clars al respecte:

 • És més fàcil que la gent acabi ferida després d’amenaçar els agressors amb armes de foc que no pas si surt corrents o crida la policia.
 • L’existència d’una arma a la llar incrementa la possibilitat que els seus ocupants acabin ferits o morts.
 • Per cada 40 homicidis amb arma de foc hi ha un homicidi justificat en legítima defensa.
 • Més armes en circulació signifiquen més trets accidentals i més homicidis.

En conseqüència, sembla evident que l’increment d’armes a les llars durant els dies de confinament pot convertir en molt perillós qualsevol conflicte domèstic que pugui sorgir. Com conclou clarament la periodista Melinda Wenner Moyer en un article publicat recentment: “Com més armes posseïm, i més a prop les tinguem, en més perill estarem durant la pandèmia”.[5] En canvi, només uns quants governadors s’han atrevit a afrontar l’enrenou que pot causar el tancament dels establiments de venda d’armes en una opinió pública que considera la possessió d’armes un dret fonamental, garantit per la segona esmena de la Constitució.

[1] https://www.thetrace.org/2020/04/the-coronavirus-has-gun-sales-soaring-his-fear-is-selling-to-the-wrong-person/

[2] https://www.thetrace.org/rounds/daily-bulletin-armed-protesters-stay-at-home-order-michigan/

[3] https://www.thetrace.org/2020/03/coronavirus-gun-store-closures-state-map/

[4] https://www.thetrace.org/2020/01/virginia-lawmakers-advance-historic-gun-reform-package-heres-what-it-means/

[5] https://www.thetrace.org/2020/04/gun-safety-research-coronavirus-gun-sales/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Califòrnia vol controlar la venda de munició per lluitar contra la violència armada

Els ciutadans dels Estats Units d’Amèrica tenen el dret a la possessió d’armes d’acord amb el que estableix la segona esmena de la Constitució americana de 1789, i no és fins la Llei de control d’armes federal de l’any 1968, després de l’assassinat de Martin Luther King, que es va augmentar l’edat mínima de possessió d’armes fins als 21 anys.

La compra d’armes té regulació específica i, segons l’estat, la norma és més o menys permissiva. No obstant això, aconseguir munició és bastant fàcil en el conjunt dels Estats Units, com ho demostra que diferents estats n’hagin facilitat l’accés en establiments no especialitzats. A l’Estat de Geòrgia, la munició es pot comprar a les farmàcies; a l’Estat de Pennsilvanià, se’n pot adquirir a les màquines automàtiques d’autoservei i, a l’Estat de Texas, a les joieries.

Califòrnia ja és un dels estats amb una normativa més restrictiva en relació amb la compra i venda d’armes als Estats Units. Però ha donat una passa més amb el control de la venda de munició. Habitualment la normativa per a la compra de munició és menys dura que per a l’adquisició d’una arma de foc, per exemple, no hi ha una edat mínima en l’àmbit federal per comprar bales. Però a Califòrnia s’ha complicat l’accés a la compra de munició per lluitar contra la violència armada a través de la normativa local.

Des de l’aprovació de la proposta 63, votada per la ciutadania, les bales només es poden comprar en armeries autoritzades pel Departament de Justícia. Els compradors d’armes i munició a Califòrnia han d’identificar-se amb l’empremta digital a les botigues especialitzades. Aquesta nova regulació també imposa controls a aquells que busquin obtenir munició a través de la compra en altres estats, que s’haurà de fer a través d’armeries, que comprovaran els antecedents penals. Fins i tot se n’ha restringit la venda per internet i no es pot enviar directament als domicilis, sinó que s’ha d’enviar mitjançant establiments autoritzats.

Els distribuïdors autoritzats de munició estaran obligats a mantenir el registre de totes les vendes de bales en el conjunt de l’Estat de Califòrnia al començament de l’any 2019.

Els detractors d’aquestes mesures, entre els quals destaca l’Associació Nacional del Rifle, critica les mesures per l’augment de la despesa de les administracions en el desplegament de la mesura i per la dificultat de les persones no perilloses d’obtenir armament.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français