Califòrnia vol controlar la venda de munició per lluitar contra la violència armada

Els ciutadans dels Estats Units d’Amèrica tenen el dret a la possessió d’armes d’acord amb el que estableix la segona esmena de la Constitució americana de 1789, i no és fins la Llei de control d’armes federal de l’any 1968, després de l’assassinat de Martin Luther King, que es va augmentar l’edat mínima de possessió d’armes fins als 21 anys.

La compra d’armes té regulació específica i, segons l’estat, la norma és més o menys permissiva. No obstant això, aconseguir munició és bastant fàcil en el conjunt dels Estats Units, com ho demostra que diferents estats n’hagin facilitat l’accés en establiments no especialitzats. A l’Estat de Geòrgia, la munició es pot comprar a les farmàcies; a l’Estat de Pennsilvanià, se’n pot adquirir a les màquines automàtiques d’autoservei i, a l’Estat de Texas, a les joieries.

Califòrnia ja és un dels estats amb una normativa més restrictiva en relació amb la compra i venda d’armes als Estats Units. Però ha donat una passa més amb el control de la venda de munició. Habitualment la normativa per a la compra de munició és menys dura que per a l’adquisició d’una arma de foc, per exemple, no hi ha una edat mínima en l’àmbit federal per comprar bales. Però a Califòrnia s’ha complicat l’accés a la compra de munició per lluitar contra la violència armada a través de la normativa local.

Des de l’aprovació de la proposta 63, votada per la ciutadania, les bales només es poden comprar en armeries autoritzades pel Departament de Justícia. Els compradors d’armes i munició a Califòrnia han d’identificar-se amb l’empremta digital a les botigues especialitzades. Aquesta nova regulació també imposa controls a aquells que busquin obtenir munició a través de la compra en altres estats, que s’haurà de fer a través d’armeries, que comprovaran els antecedents penals. Fins i tot se n’ha restringit la venda per internet i no es pot enviar directament als domicilis, sinó que s’ha d’enviar mitjançant establiments autoritzats.

Els distribuïdors autoritzats de munició estaran obligats a mantenir el registre de totes les vendes de bales en el conjunt de l’Estat de Califòrnia al començament de l’any 2019.

Els detractors d’aquestes mesures, entre els quals destaca l’Associació Nacional del Rifle, critica les mesures per l’augment de la despesa de les administracions en el desplegament de la mesura i per la dificultat de les persones no perilloses d’obtenir armament.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Acord sobre una proposta de la Comissió Europea en l’àmbit de les armes de foc

pexels-photo-221683El Parlament Europeu i el Consell, després d’un any de debat, han arribat a un acord polític provisional sobre la Directiva relativa a les armes de foc. L’acord polític ha estat ratificat pel Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea (COREPER). Ara només falta que el confirmi la Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor del Parlament Europeu, que posteriorment l’aprovi el ple del Parlament i, finalment, que l’adopti formalment el Consell de Ministres de la Unió Europea.

A finals de l’any 2015, la Comissió va proposar de revisar l’actual normativa europea sobre l’ús i adquisició d’armes de foc, amb l’objectiu de:

  • dificultar la compra legal d’armes d’alta capacitat a la UE.
  • fer un millor seguiment de la tinença lícita d’armes de foc per reduir el risc de desviar-les al mercat il·legal
  • millorar la cooperació entre els estats membres

L’acord polític que s’ha assolit provisionalment manté la majoria de les propostes fetes per la Comissió, com ara la prohibició que les armes de foc automàtiques es puguin transformar en armes de foc semiautomàtiques; que s’incloguin en la Directiva col·leccionistes d’armes i museus; que es regulin les armes acústiques, la venda per internet i les armes inutilitzades, i que es millori l’intercanvi d’informació entre els estats membres.

La proposta de la Comissió era molt més ambiciosa perquè proposava la prohibició total de les armes de foc semiautomàtiques més perilloses, incloses totes les armes de foc semiautomàtiques de les famílies AK47 i AR15, i la prohibició que els col·leccionistes privats puguin tenir armes d’assalt. La Comissió lamenta també que no s’hagin limitat a deu bales els carregadors de totes les armes de foc semiautomàtiques.

Ara bé, tenint en compte que el que s’ha aprovat ja és una millora pel que fa a la situació actual, la Comissió considera que val més un acord com aquest que no pas un ajornament de l’entrada en vigor de la normativa.

Juntament amb la normativa tècnica, vigent des del mes d’abril de 2016, que harmonitza els requisits per inutilitzar les armes de foc, la Directiva reduirà el risc que cap arma que sigui legal, però perillosa, caigui en mans de delinqüents i terroristes.

Els tirotejos indiscriminats i els atemptats terroristes comesos a Europa són una bona prova dels perills que plantegen les armes legals i il·legals que circulen a tota la UE.

Sobre la base de l’agenda europea de seguretat, aprovada el mes d’abril de 2015, la Comissió va presentar a la tardor d’aquell mateix any un conjunt de propostes per millorar l’adquisició i la tinença legals d’armes de foc i un pla d’acció per lluitar contra el tràfic il·lícit d’armes de foc i explosius.

 Enllaços d’interès

Directiva sobre les armes de foc: preguntes freqüents — MEMO/16/4465

Proposta de la Comissió per modificar la Directiva sobre les armes de foc

Informe sobre l’avaluació de la Directiva sobre les armes de foc

Reglament d’execució relatiu a la inutilització d’armes

Agenda europea de seguretat

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français