Emmagatzematge personal d’armes de foc als Estats Units

Tant els defensors de la salut pública com els defensors dels drets de les armes estan absolutament d’acord en el fet que els propietaris d’armes de foc les han d’emmagatzemar d’una manera que eviti que persones no autoritzades hi puguin accedir.

Aquestes pràctiques d’emmagatzematge poden ajudar a prevenir morts i lesions no intencionals per armes de foc entre els menors. A més, existeix un argument teòric convincent per prevenir el suïcidi mitjançant la reducció de l’accés a mitjans letals.

La pàgina web rand.org ha publicat un estudi sobre la protecció al voltant de les armes de foc amb estimacions recents, patrons i efectivitat de les intervencions.

Les conclusions de molts estudis són consistents amb aquestes teories i compten amb un ampli consens entre les organitzacions de salut pública, com l’Organització Mundial de la Salut.

En el cas de les armes de foc, reduir l’accés a mitjans letals implica emmagatzemar armes de foc bloquejades i descarregades. Per aquestes raons, s’han creat i implementat campanyes de polítiques de salut pública per promoure l’emmagatzematge segur d’armes de foc de propietat personal.

Aquest estudi analitza el que s’entén per emmagatzematge segur d’armes de foc i proporciona estimacions de les pràctiques d’emmagatzematge dels propietaris d’armes dels Estats Units a partir d’enquestes representatives a escala nacional i estatal. Això es complementa amb investigacions sobre poblacions seleccionades amb dades a partir de l’any 2010, cosa que inclou poblacions d’interès a causa d’esdeveniments actuals i amb risc de danys, com per exemple persones que van comprar una arma de foc durant la pandèmia de COVID-19, llars amb menors, persones amb afeccions de salut mental o en risc de suïcidi i poblacions militars o veteranes.

L’informe descriu com els nord-americans acostumen a guardar les seves armes de foc i la justificació de les pràctiques d’emmagatzematge, per posteriorment revisar la investigació sobre l’efectivitat de les intervencions que busquen canviar les pràctiques d’emmagatzematge d’armes de foc. Aquestes intervencions es qualifiquen com a intervencions clíniques, basades en la comunitat i les polítiques públiques.

L’estudi conclou que múltiples grups de parts interessades recomanen que les armes de foc es guardin amb clau i descarregades i que les municions s’emmagatzemin per separat. La majoria de l’evidència empírica fins a la data indica que aproximadament la meitat dels propietaris d’armes de foc guarden les seves armes tancades, i un terç les guarda tancades i descarregades. La influència més gran de les pràctiques d’emmagatzematge entre aquells que no guarden les seves armes de foc com es recomana són les percepcions de risc i protecció. Aquells amb més armes i aquells amb només pistoles tenen menys probabilitats de guardar les armes com es recomana, i les llars amb menors tenen més possibilitats de guardar-les segons està recomanat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari