La Unió Europea reforça la lluita contra el comerç il·lícit d’armes

La Unió Europea proporcionarà nou finançament per a l’aplicació efectiva del Tractat sobre el comerç d’armes (ATT).

El Consell Europeu va adoptar, a finals del mes d’abril, una decisió que permet a la Unió Europea donar suport a tres projectes de la Secretaria ATT a Ginebra amb una contribució d’1,37 milions d’euros. L’objectiu és ajudar els estats del tractat a reforçar els seus sistemes nacionals de control de les exportacions d’armes. Els sistemes de control de les exportacions són instruments clau per evitar el desviament i el comerç il·lícit d’armes i contribueixen a un comerç més responsable d’equipament i tecnologia militars.

Més concretament, el suport de la Unió Europea permetrà les accions següents:

– Formació d’experts ATT locals i regionals per proporcionar ajuda a la implementació i reduir així la dependència de consultors externs.

– Creació d’una base de dades per satisfer les necessitats i els recursos d’aplicació dels tractats.

– Creació de mecanismes de comunicacions i informàtica per permetre una cooperació més eficaç entre els punts de contacte dels estats i la Secretaria de l’ATT.

Així mateix, el projecte enforteix la capacitat institucional de la Secretaria ATT per proporcionar suport sostenible als estats que en formen part. S’adapta a l’estratègia recentment adoptada per enfortir la contribució de la UE al multilateralisme basat en normes, promovent la pau i la seguretat mundials.

Aquesta decisió també forma part del suport de la UE a l’ATT. A més de facilitar les primeres negociacions sobre el tractat, la UE ha proporcionat aproximadament 15 milions d’euros per a nombrosos projectes destinats a promoure’n l’adopció i la implementació universals.

L’adopció i la implementació universals de l’ATT són crucials per reduir la violència i el patiment humà a les regions afectades per conflictes. En vigor des del desembre del 2014, el Tractat sobre el comerç d’armes regula el comerç internacional d’armes convencionals, les seves parts i municions, amb l’objectiu d’eradicar la venda il·lícita i el seu desviament. Tots els estats membres de la UE formen part del Tractat.

La Secretaria ATT gestiona els informes dels estats, els seus punts de contacte nacionals i les llistes de control nacionals. A més d’organitzar les conferències dels estats i el treball a les sessions, també administra el Fons Fiduciari Voluntari ATT, que ajuda a la implementació dels tractats pels estats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

El 59% de la producció mundial d’armes té lloc als EUA

ARMES PRODUCCIOLes vendes d’armes per part de les 100 empreses més grans del sector –excepte les xineses– van arribar als 420.000 milions de dòlars l’any 2018, cosa que suposa un increment del 4,6% respecte de l’any anterior. Així ho indiquen les noves dades publicades per l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

A partir de les dades de SIPRI s’observa que la venda d’armes de les 100 primeres empreses ha augmentat un 47% des de l’any 2002. També cal esmentar que SIPRI exclou de la base de dades les empreses xineses perquè la manca d’informació impedeix fer una estimació fiable.

Per primera vegada des de l’any 2002, les cinc primeres empreses d’armament tenen la seu als EUA. I el total de vendes per part de totes de les empreses nord-americanes va augmentar a 246.000 milions de dòlars, l’equivalent al 59% de totes les vendes d’armes de les 100 primeres empreses. Aquesta xifra representa un increment del 7,2% respecte del 2017.

Per la seva part, la venda d’armes russes es manté estable. El conjunt de la venda d’armes de les primeres deu empreses russes que apareixen en el rànquing del 2018 va ser de 36.200 milions de dòlars. Un lleuger descens del 0,4% respecte del 2017.

SIPRI constata un creixement en la venda d’armes de les empreses franceses però disminueix la de les empreses britàniques i alemanyes. En conjunt, la venda d’armes de les 27 empreses europees de les 100 primeres va créixer lleugerament el 2018, fins als 102.000 milions de dòlars. Les vendes de les empreses amb seu al Regne Unit van caure un 4,8% fins als 35.100 milions de dòlars, però es van mantenir entre les més elevades d’Europa.

En conjunt, la venda d’armes de les empreses franceses de les 100 primeres de la llista va ser la segona més alta d’Europa, amb 23.200 milions de dòlars. Les vendes totals combinades de les quatre empreses productores d’armes d’Alemanya que apareixen al rànquing van caure un 3,8%.

Vuitanta de les 100 principals productores d’armes durant l’any 2018 tenien la seu als EUA, Europa i Rússia. De les 20 restants, el Japó en tenia 6; Israel, Índia i Corea del Sud, 3; Turquia, 2 i Austràlia, Canadà i Singapur, 1.

Les vendes conjuntes de les sis empreses japoneses es van mantenir relativament estables el 2018. Amb 9.900 milions de dòlars, van representar el 2,4% del total de la llista de 100 empreses.

La base de dades del SIPRI sobre la indústria d’armes es va crear el 1989. En aquell moment, no contenia les dades de les empreses dels països de l’Europa de l’Est, inclosa la Unió Soviètica. La versió actual conté dades des de l’any 2002, incloses les de les empreses russes. Les empreses xineses no s’hi inclouen perquè no hi ha dades disponibles a partir de les quals poder fer estimacions raonables o consistents sobre les vendes d’armes des del 2002.

Cal aclarir que per “venda d’armes” s’entén la venda de béns i serveis militars a clients militars nacionals i estrangers.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Descens dels robatoris amb arma de foc al sector del comerç francès

Boulangerie establiments a França

Des de l’any 2009, els robatoris amb arma de foc a França han disminuït en un 44% i l’any 2014 ho van fer en un 21% (2.619 fets coneguts per la policia i la gendarmeria, la xifra més baixa des de l’any 1996) ¹. Aquest descens s’emmarca en una tendència a la baixa més àmplia que abasta des de la segona meitat dels anys noranta fins a l’actualitat, només interrompuda per tres pics de fets els anys 1996, 2002 i 2009.

Evolució dels robatoris amb arma de foc per tipus d’establiment

2011 2012 2013 2014 Var. (%)
2013/14
Total del sector comerç 3.426 3.149 3.211 2.319 -28
Establiments financers 192 176 139 104 -25
Establiments industrials i comercials 3.186 2.931 3.035 2.193 -28
Comerços al detall no alimentaris 1.292 1.311 1.163 728 -37
Estacions de servei 245 246 208 153 -26
Estancs 540 571 580 368 -37
Joieries, rellotgeries i anàlegs 359 327 224 119 -47
Farmàcies 100 118 104 56 -46
Perfumeries, perruqueries, centres de bellesa 48 49 47 32 -32
Comerços al detall alimentaris 719 642 752 605 -20
Superfícies superiors a 400 m² 245 193 264 208 -21
Superfícies inferiors a 400 m² 474 449 488 397 -19
Allotjament, restauració 430 397 424 337 -21
Hotels 110 78 88 65 -26
Bars, restaurants 320 319 336 272 -19
Altres 745 581 696 523 -25
Empreses de transport de fons 48 42 37 22 -41
L’any 2014 respecte del 2013, els robatoris amb arma de foc a establiments financers van disminuir en un 25%; els robatoris a comerços al detall de tipus no alimentari van fer-ho en un 37%, mentre que als comerços al detall de productes alimentaris aquest descens va ser d’un 20%. No obstant això, cal remarcar que al 2013 les superfícies de més de 400 m² van registrar un lleu repunt d’aquests fets violents. Finalment, el sector de l’hostaleria i la restauració també va experimentar un descens del 20% dels fets en els dos anys comparats.

¹ Font de dades : État 4001 i OCLCO (Oficina Central de Lluita contra el Crim Organitzat)

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français