Descens dels robatoris amb arma de foc al sector del comerç francès

Boulangerie establiments a França

Des de l’any 2009, els robatoris amb arma de foc a França han disminuït en un 44% i l’any 2014 ho van fer en un 21% (2.619 fets coneguts per la policia i la gendarmeria, la xifra més baixa des de l’any 1996) ¹. Aquest descens s’emmarca en una tendència a la baixa més àmplia que abasta des de la segona meitat dels anys noranta fins a l’actualitat, només interrompuda per tres pics de fets els anys 1996, 2002 i 2009.

Evolució dels robatoris amb arma de foc per tipus d’establiment

2011 2012 2013 2014 Var. (%)
2013/14
Total del sector comerç 3.426 3.149 3.211 2.319 -28
Establiments financers 192 176 139 104 -25
Establiments industrials i comercials 3.186 2.931 3.035 2.193 -28
Comerços al detall no alimentaris 1.292 1.311 1.163 728 -37
Estacions de servei 245 246 208 153 -26
Estancs 540 571 580 368 -37
Joieries, rellotgeries i anàlegs 359 327 224 119 -47
Farmàcies 100 118 104 56 -46
Perfumeries, perruqueries, centres de bellesa 48 49 47 32 -32
Comerços al detall alimentaris 719 642 752 605 -20
Superfícies superiors a 400 m² 245 193 264 208 -21
Superfícies inferiors a 400 m² 474 449 488 397 -19
Allotjament, restauració 430 397 424 337 -21
Hotels 110 78 88 65 -26
Bars, restaurants 320 319 336 272 -19
Altres 745 581 696 523 -25
Empreses de transport de fons 48 42 37 22 -41
L’any 2014 respecte del 2013, els robatoris amb arma de foc a establiments financers van disminuir en un 25%; els robatoris a comerços al detall de tipus no alimentari van fer-ho en un 37%, mentre que als comerços al detall de productes alimentaris aquest descens va ser d’un 20%. No obstant això, cal remarcar que al 2013 les superfícies de més de 400 m² van registrar un lleu repunt d’aquests fets violents. Finalment, el sector de l’hostaleria i la restauració també va experimentar un descens del 20% dels fets en els dos anys comparats.

¹ Font de dades : État 4001 i OCLCO (Oficina Central de Lluita contra el Crim Organitzat)

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari