El 59% de la producció mundial d’armes té lloc als EUA

ARMES PRODUCCIOLes vendes d’armes per part de les 100 empreses més grans del sector –excepte les xineses– van arribar als 420.000 milions de dòlars l’any 2018, cosa que suposa un increment del 4,6% respecte de l’any anterior. Així ho indiquen les noves dades publicades per l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

A partir de les dades de SIPRI s’observa que la venda d’armes de les 100 primeres empreses ha augmentat un 47% des de l’any 2002. També cal esmentar que SIPRI exclou de la base de dades les empreses xineses perquè la manca d’informació impedeix fer una estimació fiable.

Per primera vegada des de l’any 2002, les cinc primeres empreses d’armament tenen la seu als EUA. I el total de vendes per part de totes de les empreses nord-americanes va augmentar a 246.000 milions de dòlars, l’equivalent al 59% de totes les vendes d’armes de les 100 primeres empreses. Aquesta xifra representa un increment del 7,2% respecte del 2017.

Per la seva part, la venda d’armes russes es manté estable. El conjunt de la venda d’armes de les primeres deu empreses russes que apareixen en el rànquing del 2018 va ser de 36.200 milions de dòlars. Un lleuger descens del 0,4% respecte del 2017.

SIPRI constata un creixement en la venda d’armes de les empreses franceses però disminueix la de les empreses britàniques i alemanyes. En conjunt, la venda d’armes de les 27 empreses europees de les 100 primeres va créixer lleugerament el 2018, fins als 102.000 milions de dòlars. Les vendes de les empreses amb seu al Regne Unit van caure un 4,8% fins als 35.100 milions de dòlars, però es van mantenir entre les més elevades d’Europa.

En conjunt, la venda d’armes de les empreses franceses de les 100 primeres de la llista va ser la segona més alta d’Europa, amb 23.200 milions de dòlars. Les vendes totals combinades de les quatre empreses productores d’armes d’Alemanya que apareixen al rànquing van caure un 3,8%.

Vuitanta de les 100 principals productores d’armes durant l’any 2018 tenien la seu als EUA, Europa i Rússia. De les 20 restants, el Japó en tenia 6; Israel, Índia i Corea del Sud, 3; Turquia, 2 i Austràlia, Canadà i Singapur, 1.

Les vendes conjuntes de les sis empreses japoneses es van mantenir relativament estables el 2018. Amb 9.900 milions de dòlars, van representar el 2,4% del total de la llista de 100 empreses.

La base de dades del SIPRI sobre la indústria d’armes es va crear el 1989. En aquell moment, no contenia les dades de les empreses dels països de l’Europa de l’Est, inclosa la Unió Soviètica. La versió actual conté dades des de l’any 2002, incloses les de les empreses russes. Les empreses xineses no s’hi inclouen perquè no hi ha dades disponibles a partir de les quals poder fer estimacions raonables o consistents sobre les vendes d’armes des del 2002.

Cal aclarir que per “venda d’armes” s’entén la venda de béns i serveis militars a clients militars nacionals i estrangers.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari