La Unió Europea reforça la lluita contra el comerç il·lícit d’armes

La Unió Europea proporcionarà nou finançament per a l’aplicació efectiva del Tractat sobre el comerç d’armes (ATT).

El Consell Europeu va adoptar, a finals del mes d’abril, una decisió que permet a la Unió Europea donar suport a tres projectes de la Secretaria ATT a Ginebra amb una contribució d’1,37 milions d’euros. L’objectiu és ajudar els estats del tractat a reforçar els seus sistemes nacionals de control de les exportacions d’armes. Els sistemes de control de les exportacions són instruments clau per evitar el desviament i el comerç il·lícit d’armes i contribueixen a un comerç més responsable d’equipament i tecnologia militars.

Més concretament, el suport de la Unió Europea permetrà les accions següents:

– Formació d’experts ATT locals i regionals per proporcionar ajuda a la implementació i reduir així la dependència de consultors externs.

– Creació d’una base de dades per satisfer les necessitats i els recursos d’aplicació dels tractats.

– Creació de mecanismes de comunicacions i informàtica per permetre una cooperació més eficaç entre els punts de contacte dels estats i la Secretaria de l’ATT.

Així mateix, el projecte enforteix la capacitat institucional de la Secretaria ATT per proporcionar suport sostenible als estats que en formen part. S’adapta a l’estratègia recentment adoptada per enfortir la contribució de la UE al multilateralisme basat en normes, promovent la pau i la seguretat mundials.

Aquesta decisió també forma part del suport de la UE a l’ATT. A més de facilitar les primeres negociacions sobre el tractat, la UE ha proporcionat aproximadament 15 milions d’euros per a nombrosos projectes destinats a promoure’n l’adopció i la implementació universals.

L’adopció i la implementació universals de l’ATT són crucials per reduir la violència i el patiment humà a les regions afectades per conflictes. En vigor des del desembre del 2014, el Tractat sobre el comerç d’armes regula el comerç internacional d’armes convencionals, les seves parts i municions, amb l’objectiu d’eradicar la venda il·lícita i el seu desviament. Tots els estats membres de la UE formen part del Tractat.

La Secretaria ATT gestiona els informes dels estats, els seus punts de contacte nacionals i les llistes de control nacionals. A més d’organitzar les conferències dels estats i el treball a les sessions, també administra el Fons Fiduciari Voluntari ATT, que ajuda a la implementació dels tractats pels estats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari