Dones i crim organitzat a Amèrica Llatina

358.- baixaEl crim organitzat és un dels principals desafiaments que castiga l’Amèrica Llatina. Així ho expressa l’estudi “Mujeres y crimen organizado en América Latina. Más que víctimas o victimarias”, fet per l’Observatorio Colombiano de Crimen Organizado.

Entre els seus efectes, cal destacar que els alts nivells de violència que marquen la regió són especialment alarmants. Des dels anys 90, l’obertura de les economies juntament amb la debilitat institucional dels estats i altres factors socials tals com la pobresa i la desigualtat, van afavorir el creixement d’activitats transnacionals com ara el narcotràfic, el tràfic d’armes i el tràfic de migrants. D’aquesta manera, Amèrica Llatina es va convertir en la regió on les dinàmiques criminals han tingut un creixement més gran a escala mundial.

L’home sempre ha tingut el domini en les diferents economies il·legals i ha prevalgut la tendència de veure l’activitat criminal com una “cosa d’homes”. La participació de les dones en el crim organitzat ha estat a l’ombra de les anàlisis acadèmiques i del debat públic.

No obstant això, a causa de l’escassetat d’informació i de xifres, la recerca sobre aquest tema és limitada tot i que ha augmentat força la darrera dècada. La relativa invisibilitat de les dones en els debats sobre el crim organitzat també és producte de la percepció generalitzada d’aquestes com un apèndix dels seus companys masculins dintre de les estructures criminals, per exemple, com a amants o objectes sexuals. Els estereotips de les dones com a dependents i dèbils reforcen la noció que no poden prendre decisions independents en relació amb els negocis il·legals.

La participació de les dones en estructures de crim organitzat no és uniforme. Els diversos rols que les dones desenvolupen en les economies criminals permeten caracteritzar diferents tipus de participació que configuren un ventall, que va des de subordinades i víctimes fins a protagonistes, líders i victimàries en algunes de les economies criminals.

Malgrat l’escassetat d’evidències empíriques sistemàtiques entorn a la participació de les dones en el crim organitzat, aquesta recerca permet fer algunes recomanacions destinades a la prevenció i atenció a les poblacions afectades:

  • Enfortir els sistemes d’informació estadística relacionats amb el crim organitzat i la participació de les dones en diverses activitats criminals com a víctimes i victimàries.
  • Construir estratègies diferencials que mostrin el caràcter diferenciat de la participació de les dones en les economies del crim organitzat.
  • Comprendre els factors que han impulsat les dones a participar en la il·legalitat amb finalitat preventiva.
  • Fer mapes amb rols múltiples i diferenciats de les dones en el crim organitzat, incloent-hi altres economies il·legals com el contraban o l’extorsió.
  • Promoure l’empoderament de les dones per mitjà d’iniciatives col·lectives que cerquin oportunitats a persones vulnerables de ser reclutades pel crim organitzat.
  • Enfortir sinergies de treball entre governs locals, regionals i nacionals dels països d’Amèrica Llatina orientades a oferir assistència a les víctimes del crim organitzat.
  • Instar els òrgans policials i judicials llatinoamericans a aplicar un enfocament de gènere en les seves investigacions.
  • Enfortir els lligams entre les institucions de política social, econòmica i educativa amb l’objectiu de reorientar cap a la legalitat aquelles dones especialitzades en rols logístics dintre de les economies criminals.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari