Àmplia revisió de l’Escola de Policia al Regne Unit

L’Escola de Policia del Regne Unit ha portat a terme una profunda revisió, ideada per millorar el lideratge, els estàndards i el professionalisme a tota la policia, amb l’objectiu d’ajudar la pròpia policia i millorar el servei públic. D’aquesta manera, s’han establert tres prioritats bàsiques:

  • Impulsar el professionalisme, garantint que els funcionaris i el personal tinguin accés al millor desenvolupament en formació contínua i que es prioritzi adequadament.
  • Millorar el lideratge en els oficials i el personal en tots els nivells per desenvolupar les seves habilitats de lideratge.
  • Impulsar la consistència, superant les debilitats del model de 43 forces de l’ordre, per portar la consistència on més importa per al públic i aquells que treballen a la policia.

Aquesta revisió de l’Escola de Policia va ser llançada el mes de març de 2021 per Lord Herbert de South Downs, president del Col·legi de Policia. Entre els objectius, cal esmentar:

  • Portar a terme una avaluació del paper del Col·legi, la seva eficàcia i com opera juntament amb altres organitzacions en l’àmbit policial.
  • Assegurar que el Col·legi sigui molt valorat per tots els sectors de la policia, des dels oficials de primera línia i el personal fins als caps i els comissionats de policia.

La policia s’està tornant cada cop més complexa i la cultura i els estàndards en el servei estan subjectes a un escrutini cada cop més gran.

Per implementar aquests desafiaments, la revisió va incloure una àmplia consulta amb persones de diferents rangs, graus i rols de tota la policia, per esbrinar què volen de la seva Facultat de Policia. Això va incloure entrevistes individuals, evidències escrites, grups focals, visites a les forces policials i una enquesta a uns 15.000 oficials i personal divers.

Els enquestats en la revisió van reconèixer l’èxit del Col·legi a l’abordar problemes en algunes àrees crítiques de la policia, com per exemple la resposta a la pandèmia de covid, i van identificar desafiaments futurs per a la policia.

Els desafiaments identificats incloïen:

  • Manca de desenvolupament professional.
  • Inversió insuficient en el desenvolupament del lideratge en tots els rangs.
  • Absència de pensament estratègic coordinat en tota la policia.
  • Difuminat de responsabilitats a nivell nacional.
  • Equipament insuficient per respondre als creixents aspectes digitals de la delinqüència.

Les millores suggerides per abordar aquests problemes inclouen que el Col·legi actuï com un centre nacional per al lideratge policial i que l’orientació i el coneixement d’allò que funciona siguin més accessibles per a aquells que es troben a primera línia a través d’una aplicació del Col·legi, per introduir un nou enfocament consistent per al desenvolupament personal per a tothom a la policia.

Amb aquests canvis, la policia estarà en més bones condicions de respondre als desafiaments als quals s’enfronta, millorar la confiança de les comunitats, reduir la delinqüència i mantenir la ciutadania més segura.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari