Nou marc normatiu contra les transferències de criptoactius

La Unió Europea està dificultant encara més que els delinqüents pugin eludir,  per mitjà de les criptomonedes, les diferents reglamentacions en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals.

El Consell Europeu ha adoptat una actualització de les normes sobre la informació que acompanya les transferències de fons que amplia l’àmbit d’aplicació de les regulacions a les transferències de criptoactius.

D’aquesta manera, s’assegura la transparència financera de les transferències de criptoactius i es dota la Unió d’un marc sòlid que compleix amb les normes internacionals més exigents sobre l’intercanvi de criptoactius, per tal que aquests no s’utilitzin amb finalitats delictives.

La ministra d’Hisenda de Suècia, Elisabeth Svantesson, va considerar l’adopció d’aquesta normativa pel Consell com un pas important en la lluita contra el blanqueig de capitals. En aquesta línia, seria una mala notícia per a aquells que fan un ús indegut dels criptoactius per a les seves activitats il·legals, per evitar les sancions de la UE o per finançar el terrorisme o la guerra.

Amb l’adopció d’aquestes normes, s’imposa als proveïdors de serveis de criptoactius l’obligació de recollir determinada informació sobre el remitent i el beneficiari de les transferències d’actius que es realitzin a través dels seus serveis, amb independència de l’import de la transacció, i de donar accés a aquesta informació. Així, s’assegura la traçabilitat de les transferències de criptoactius, de manera que poden detectar-se millor i bloquejar-se en cas de possibles transaccions sospitoses.

Paral·lelament, la UE estableix un marc normatiu per als criptoactius, els seus emissors i els seus proveïdors de serveis. D’aquesta manera, els mercats de criptoactius (MCA) tindran per primera vegada un marc a escala de la UE només per a aquest sector.

El Reglament MCA ha de protegir els inversors millorant la transparència i establint un marc global per a emissors i prestadors de serveis i assegurarà, a més a més, el compliment de la normativa en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals. La nova normativa inclou els emissors de fitxes de consum, fitxes referenciades a actius i les anomenades criptomonedes estables, així com prestadors de serveis, com els centres de negociació i els moneders on s’emmagatzemen els criptoactius. Aquest marc regulador té per objecte protegir els inversors i assegurar l’estabilitat financera, alhora que facilita la innovació i es fomenta l’atractiu del sector dels criptoactius.

Alhora, a tenor del caràcter mundial dels mercats de criptoactius, el marc regulador introdueix un marc normatiu harmonitzat a la Unió Europea que suposa una millora respecte a la situació actual, en la qual existeix legislació nacional només en alguns estats membres.

El Consell Europeu va adoptar el seu mandat de negociació sobre el Reglament relatiu als mercats de criptoactius el 24 de novembre de 2021, mentre que les propostes relatives a reforçar les normes contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme van ser el 20 de juliol de 2021. En el darrer cas, també figura la proposta de creació d’una nova autoritat a la UE per lluitar contra el blanqueig de capitals.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari