Els delictes digitals augmenten notablement a Suïssa

Les dades sobre criminalitat de l’any 2021 a Suïssa presenten com a aspecte més destacable l’increment dels delictes que ells anomenen “delictes digitals”, que pugen a 30.351, xifra que representa un increment d’un 24% en relació amb l’any anterior i una mitjana de 83 delictes diaris. La immensa majoria, un 88%, es poden enquadrar en la cibercriminalitat econòmica. Concretament, l’increment més gran apareix en els ciberfraus o ciberestafes. La conducta més freqüent és la no distribució de productes pagats en petites plataformes (6.884), seguida d’alteracions de la personalitat en els pagaments en línia (ús d’identitat de tercers), (6.670).

En l’àmbit dels delictes violents, trobem escenaris diversos en funció dels tipus delictius: La xifra més baixa d’homicidis consumats des de l’inici de la sèrie el 1982, 42 homicidis, la majoria dels quals (23; 54,8%) es produeixen en l’àmbit domèstic. Quinze dones i un home han estat morts per les seves parelles (actuals o anteriors). Tres dels morts eren nens que van morir a mans d’algun dels pares. En canvi, els delictes de lesions s’han mantingut estables amb relació a l’any anterior, amb 1.665 casos, i les violències sexuals han augmentat notablement. Concretament, les violacions han arribat a 757 (44 més que l’any 2020) i s’han situat en la xifra més alta dels darrers deu anys.

Els delictes contra la propietat (no digitals) també van tenir comportaments diversos: els robatoris a domicili van ser 31.186, xifra que significa un 5% menys que l’any anterior i confirma una tendència descendent des de l’any 2012. En la mateixa línia, els furts i robatoris al carrer (-1912) i de carteres (-1723) també experimenten un descens. Els robatoris/furts en vehicles i de vehicles augmenten en 995 casos, així com les bicicletes elèctriques (8.919 casos, un 47% més que l’any anterior), mentre que les bicicletes clàssiques, tot i ser encara un objecte de sostracció freqüent (27.246), van registrar un descens de l’11% en el darrer any.

82.284 persones van ser detingudes per la comissió d’actes delictius, de les quals un 13,3% eren menors d’edat i un 15,9%, adults joves (entre 18 i 24 anys). Tant el nombre d’adults detinguts com el de joves adults han baixat, mentre que el de joves ha augmentat (3,5%). Els joves van ser detinguts majoritàriament per delictes menors, com ara danys o furts a botigues, però el nombre de joves detinguts per delictes violents ha continuat la tendència a l’alça dels darrers anys.

Font de la informació: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.21324071.html

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari