Els delictes coneguts a Espanya van baixar un 1,2% respecte al 2015

La criminalitat coneguda per la policia a Espanya va disminuir per vuitè any consecutiu, segons va presentar el ministre de l’Interior el 14 de febrer passat. En el conjunt de l’Estat espanyol, les forces i cossos de seguretat −que inclouen la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els cossos policials autonòmics i els cossos de Policia Local− van conèixer poc més de dos milions de fets penals, cosa que suposa 43,2 fets per cada 1.000 habitants. Això implica un descens de l’1,2% respecte a l’any anterior en el total de fets.

Aquest descens no ha estat homogeni arreu de l’Estat. Gairebé a totes les comunitats autònomes van disminuir respecte als registres de l’any anterior, però hi ha quatre comunitats en què la delinqüència ha augmentat: Cantàbria (1,7%), les Illes Balears (2,2%), Madrid (2,5%) i Navarra (7,5%). En l’altre extrem, els descensos més accentuats es van produir a Ceuta (-6,3%) i La Rioja (-6,2%).

mapa-presentacion-ministro_balance-de-criminalidad-2016

El balanç de criminalitat presentat aporta dades de les tipologies penals que són més homogènies segons EUROSTAT, la majoria de les quals també disminueixen. En destaquen:

  • Els homicidis consumats van baixar per primera vegada dels 300 casos, amb un descens del 3,3%.
  • Els furts −que són la categoria més nombrosa, amb 711.908 casos l’any 2016− van disminuir un 0,5% respecte al 2015.
  • El nombre de casos de sostracció de vehicles va augmentar un 0,8%.
  • El tràfic de drogues és l’altra categoria que ha augmentat respecte a l’any anterior, un 3,1%.
  • La resta de categories van ser els robatoris amb violència (que van disminuir un 1,9%), els robatoris amb força a domicili (que disminueixen un 2,1%) i els danys (que van disminuir un 0,3%).

Dels 292 homicidis consumats, 44 corresponen a dones mortes per violència de gènere. Sobre aquest tipus de fets, el Sistema de Violència de Gènere conté en aquests moments 51.940 casos actius.

Per la naturalesa de les dades policials, que estan subjectes a petites variacions amb el pas del temps (per noves denúncies de casos esdevinguts temps enrere, o pel canvi de tipificació d’algun fet a partir de la seva investigació), aquestes dades no estan plenament consolidades i la dada oficial es considerarà la publicada a l’Anuari del Ministeri de l’Interior.

Aquests indicadors han de canviar durant l’any 2017 per les modificacions implementades per EUROSTAT, amb l’objectiu de millorar la coherència i comparabilitat de les estadístiques sobre delinqüència en l’àmbit internacional i optimitzar la capacitat d’anàlisi i prevenció del nivell delinqüencial. Els indicadors es vinculen amb la Classificació internacional de delictes amb finalitats estadístiques que va proposar l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte l’any 2015.

Els nous indicadors seran:

Intentional Homicide Homicidi dolós i assassinat consumat
Attempted Intentional Homicide Temptativa d’homicidi dolós i assassinat consumat
Assault Delicte de lesions
Kidnapping Segrest
Sexual Violence Delicte contra la llibertat i indemnitat sexual
Rape Agressió sexual amb penetració
Sexual assalt Resta de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
Robbery Robatori amb violència o intimidació
Burglary Robatori amb força a les coses en habitatges i establiments
Burglary of Private Residential Premises (Domestic Burglary) Robatori amb força en habitatges
Theft Delicte de furt i furt a l’interior de vehicle
Theft of a Motorized Land Vehicle Furt de vehicles, robatori de vehicles i apropiació indeguda de vehicles
Unlawful Acts Involving Controlled Drugs or Precursors Tràfic de drogues

Les dades publicades són accessibles en diversos formats al web del Ministeri de l’Interior.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

 

Deixa un comentari