Enquesta a Bochum: baixa la victimització, augmenta la inseguretat

La ciutat alemanya de Bochum acaba de publicar els primers resultats d’una enquesta en línia a 3.500 persones que es va fer el mes de juny. Un 15% dels enquestats manifestaren haver estat víctima d’un delicte. Un 60% d’aquests delictes van ser furts. Els robatoris amb violència (0,3%) i els delictes de lesions (1,6%) tenen una presència testimonial. Són més nombroses (3,6%) les persones que han estat víctimes d’un delicte de danys. En general, les dades de victimització són notablement més baixes que les ja llunyanes enquestes anteriors (l’última, l’any 1998).

30-bochum_derhexer_2010-08-12_050El sentiment d’inseguretat, així com la por al delicte, han augmentat. Per exemple, encara que només un 0,3% ha estat víctima d’un robatori amb violència, un 19% consideren plausible pensar que en poden ser víctimes els propers mesos. En el cas de les lesions, només un 1,6 en va ser víctima, però un 21% creu que ho serà el proper any. La majoria creu que la delinqüència al seu barri ha augmentat (el 70%, que han augmentat els robatoris a domicili; el 53%, els furts; el 34%, els robatoris amb violència i el 29%, les lesions).

Aquesta por ha comportat que un 24% dels enquestats hagin adquirit aerosols o armes elèctriques i que el 43% hagin instal•lat mecanismes de seguretat a portes i finestres. Als espais públics eviten els llocs freqüentats majoritàriament per joves (un 45%) o per estrangers (50%). Un 27% manifesta que evita parlar amb desconeguts. Les preocupacions principals són: el terrorisme (66%), la criminalitat (62%), el canvi climàtic (48%), els immigrants (36%) i l’atur (24%).

A l’hora de concretar els problemes al seu barri, els temes canvien. Un 34% esmenta com a problema principal els conductors poc disciplinats; els estrangers baixen fins al 20%; les escombraries i la brutícia, al 17%; els joves que ronden pel carrer, al 13%; els grafits, al 13% i els drogodependents, a l’11%.

En general, les persones enquestades se senten força segures a casa (un 93% durant el dia i un 83% a la nit), tot i que es tracta del lloc més insegur, ja que l’any 2014 es produïren a Alemanya més de 9.000 defuncions per accidents domèstics, davant només 3.500 per accidents de trànsit i 624 per homicidis o assassinats.

Prop del 70% dels que van ser víctima d’un delicte van denunciar els fets davant la policia. En el cas de danys, el 55% ho va fer per poder cobrar la compensació de l’assegurança; un 49% manifesta haver-ho fet perquè una cosa així no torni a passar; un 38%, perquè estaven molt empipats; un 37%, perquè ho consideraven una obligació ciutadana i un 30%, perquè volien compensació de l’autor pels danys (la pregunta permetia resposta múltiple, es podia al·legar més d’un motiu per denunciar). Entre les persones que no denunciaven, el motiu majoritari (52%) era que la denúncia no serviria per a res.

La majoria van presentar la denúncia a la comissaria (42%); el 15% ho van fer telefònicament; un 10%, personalment a un policia al carrer i només un 3% van aprofitar la possibilitat de fer-ho en línia. Tan sols un 27% manifesta haver tingut la sensació que la policia faria tot el possible per aclarir els fets. De fet, la policia només és valorada positivament per un 53% dels enquestats.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari