#BuySafePaySafe: com evitar convertir-se en víctima de frau en els pagaments amb targeta

D’operacions policials contra el frau en els pagaments amb targeta n’hi ha contínuament, fins i tot a gran escala, com la coordinada per l’Europol aquest estiu passat, que va acabar amb 95 detinguts en una operació conjunta entre 28 països.

Les mesures d’investigació són molt complexes a causa de la dimensió virtual i internacional d’aquest delicte. En aquest fenomen, hi estan involucrats no només els estafadors individuals, sinó també els grups de delinqüència organitzada. Hi ha indicis de professionalitat i enllaços a altres formes de delicte, com ara el phishing, els atacs de programari maliciós, la creació de llocs web i l’ús de plataformes de xarxes socials per cometre fraus.

Actualment, prop del 80% del frau de targetes es fa en línia. Les xarxes socials s’utilitzen per crear perfils de vendes (botigues), publicant-ho tot a meitat de preu. Quan ordenen alguna cosa, els estafadors fan les compres, sovint molt cares, amb dades de targetes de crèdit sostretes. Les dades de la targeta robada solen comprar-se al web fosc, originalment filtrada per un robatori de dades després d’un atac de programari o amb programari maliciós. En fer aquestes compres als seus llocs web, les víctimes no poden adonar-se que les dades de les seves targetes també s’estan robant, per ser venudes després per un venedor en un altre fòrum delictiu. Els venedors esmentats solen tenir desenes de milers de clients feliços i reben grans ressenyes. Al final, els bancs i els comerciants són els que pateixen les pèrdues d’aquesta activitat fraudulenta, que és de fins a milers de milions d’euros a tot el món.

L’eComm 2018-Europol és una operació creada com una part de la lluita contra el frau de targetes de pagament, EMPACT (PCF), dirigida per Àustria. Aquesta operació és una continuació pràctica del grup de treball de comerç electrònic, una xarxa d’associació publicoprivada establerta el 2014 amb actors clau, inclòs el Consell de Riscos Mercantils (MRC) -una xarxa de 490 comerciants electrònics de tot el món-.

Alguns consells de prevenció

Sempre és millor evitar que un delicte es produeixi. És per això que aquesta acció operativa és seguida d’una campanya de prevenció i sensibilització, #BuySafePaySafe. Hi ha un seguit de normes de seguretat que es poden seguir per evitar ser víctimes d’aquest tipus de frau:

  • Assegureu-vos que el dispositiu que utilitzeu per fer compres en línia està ben configurat i la connexió a internet és segura.
  • Utilitzar una targeta és un mètode segur de pagament en compres en línia sempre que tingueu la mateixa cura que en altres compres.
  • Hi ha simples senyals d’advertiment que us poden ajudar a identificar l’estafa. Si sou víctima de frau en línia, denuncieu-ho a la policia. Si heu comprat el producte amb una targeta de crèdit o de dèbit, informeu-ne també el vostre banc.
  • Reviseu regularment el vostre compte bancari en línia. Notifiqueu immediatament al vostre banc si veieu pagaments o retirades de diners que no heu fet.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Les joies, material hi-fi, diners i material informàtic són els béns més sostrets a França

31-pexels-photo-94843Cada any es produeixen a França més de 463.000 robatoris amb força a primera residència [1] segons les dades aportades per les enquestes Cadre de vie et sécurité al període 2007-2015 [2]. La sostracció de joies i de material informàtic evoluciona a l’alça al llarg del període. El material hi-fi (fotografies i vídeos) i els diners (en metàl·lic, targetes de pagament o xecs) segueixen una evolució més marcada per l’estabilitat.

  2007-2009 2010-2012 2013-2015
Joies 37% 45% 54%
Material hi-fi 33% 33% 31%
Diners 25% 30% 29%
Material informàtic 18% 23% 29%

La documentació administrativa (carnet d’identitat, documentació del vehicle…), antiguitats i obres d’art, els vehicles a motor de dues rodes serien els béns menys sostrets pels infractors i evolucionen a la baixa.

  2007-2009 2010-2012 2013-2015
Documentació 11% 7% 6%
Antiguitats i obres d’art 6% 3% 1%
Vehicles de motor dues rodes 5% 3% 1%

En una franja intermèdia, els béns més sostrets com a conseqüència d’un robatori amb força a primera residència van ser: la roba, el material de bricolatge i els aparells de telefonia. Malgrat els dos primers articles han seguit una evolució descendent, la sostracció d’aparells de telefonia s’ha mantingut estable entre el 9% i quasi el 12%.

Classificació i evolució dels objectes sostrets per robatori amb força Període 1

Enquestes

2007-2009

en %

Període 2

Enquestes

2010-2012

en %

Període 3

Enquestes

2013-2015

en %

Mitjana de robatoris amb força amb sostracció d’objectes per període 398.430 450.563 541.030
Joies 36,7 44,8 54,42
Material hi-fi, foto, vídeo 33,4 33,3 30,7
Material informàtic 17,8 22,6 29,1
Diners 25,1 29,9 28,9
Roba 16,0 14,0 11,7
Material de bricolatge 14,3 13,1 11,5
Jocs de vídeo o joguines 8,9 13,3 11,1
Telefonia 11,8 9,2 10,3
Bicicletes 8,0 8,1 5,8
Alcohol 6,4 9,0 5,7
Documentació 10,8 6,6 5,5
Llibres, CD, DVD nr* 7,8 5,0
Aliments 3,8 3,8 4,9
Material electrònic 6,2 5,6 4,5
Mobiliari 4,3 2,8 2,0
Vehicle automòbil 2,3 2,2 1,2
Antiguitats i obres d’art 6,0 2,6 1,1
Vehicle de motor dues rodes 4,7 2,8 1,1
Material recreatiu a l’aire lliure 2,0 0,8 1,0
Animals vius / Plantes nr* 0,3 0,7
Altres objectes 21,6 20,9 21,3

nr* Aquests objectes han estat integrats a la llista d’objectes a partir de l’Enquesta de 2010

La categoria genèrica “altres objectes” sostrets se situa sobre el 21%.

Factors com el preu de venda dels béns i la facilitat per a vendre’ls a un mercat negre amb demanda de determinats articles contribueixen a explicar perquè alguns objectes són més sostrets que altres en produir-se robatoris amb força..

Font: Flash crim nº. 9, Setembre 2016

[1] Aquesta xifra inclou els robatoris amb força consumats i els robatoris amb força en grau de temptativa.

[2] La mostra de persones enquestades anualment va ser d’una mitjana superior a les 16.000 i es van agrupar les 9 enquestes entres períodes: (2007-2009), (2010-2012) i (2013-2015).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Descens dels robatoris amb arma de foc al sector del comerç francès

Boulangerie establiments a França

Des de l’any 2009, els robatoris amb arma de foc a França han disminuït en un 44% i l’any 2014 ho van fer en un 21% (2.619 fets coneguts per la policia i la gendarmeria, la xifra més baixa des de l’any 1996) ¹. Aquest descens s’emmarca en una tendència a la baixa més àmplia que abasta des de la segona meitat dels anys noranta fins a l’actualitat, només interrompuda per tres pics de fets els anys 1996, 2002 i 2009.

Evolució dels robatoris amb arma de foc per tipus d’establiment

2011 2012 2013 2014 Var. (%)
2013/14
Total del sector comerç 3.426 3.149 3.211 2.319 -28
Establiments financers 192 176 139 104 -25
Establiments industrials i comercials 3.186 2.931 3.035 2.193 -28
Comerços al detall no alimentaris 1.292 1.311 1.163 728 -37
Estacions de servei 245 246 208 153 -26
Estancs 540 571 580 368 -37
Joieries, rellotgeries i anàlegs 359 327 224 119 -47
Farmàcies 100 118 104 56 -46
Perfumeries, perruqueries, centres de bellesa 48 49 47 32 -32
Comerços al detall alimentaris 719 642 752 605 -20
Superfícies superiors a 400 m² 245 193 264 208 -21
Superfícies inferiors a 400 m² 474 449 488 397 -19
Allotjament, restauració 430 397 424 337 -21
Hotels 110 78 88 65 -26
Bars, restaurants 320 319 336 272 -19
Altres 745 581 696 523 -25
Empreses de transport de fons 48 42 37 22 -41
L’any 2014 respecte del 2013, els robatoris amb arma de foc a establiments financers van disminuir en un 25%; els robatoris a comerços al detall de tipus no alimentari van fer-ho en un 37%, mentre que als comerços al detall de productes alimentaris aquest descens va ser d’un 20%. No obstant això, cal remarcar que al 2013 les superfícies de més de 400 m² van registrar un lleu repunt d’aquests fets violents. Finalment, el sector de l’hostaleria i la restauració també va experimentar un descens del 20% dels fets en els dos anys comparats.

¹ Font de dades : État 4001 i OCLCO (Oficina Central de Lluita contra el Crim Organitzat)

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français