Estratègies focalitzades contra la violència a Kansas City

Kansas City s’ha consolidat com una de les ciutats amb més delinqüència violenta entre les que tenen les seves dimensions als Estats Units (22 homicidis, 2.500 delictes de lesions i 1.645 robatoris amb violència per cada 100.000 habitants). Al començament d’aquesta dècada, el Departament de Policia va rebre finançament del Departament de Justícia per desenvolupar estratègies innovadores per combatre la delinqüència violenta. Aquests fons van ser utilitzats per posar en marxa dues estratègies diferents i complementàries.

mo_-_kansas_city_policeEn primer lloc, van intentar replicar l’experiment de patrulla a peu de Filadèlfia de l’any 2009. L’experiment consistí a posar a patrullar parelles de policies novells a peu en quatre punts identificats com a punts negres de delinqüència violenta. Aquests policies estaven exempts de respondre cap tipus de trucada de servei. Ho van fer durant 90 dies. Els resultats globals van ser positius: un 26% de reducció de la delinqüència violenta, sense desplaçaments espacials perceptibles. Ara bé, la reducció no es va produir de manera lineal durant tot el temps. Les primeres sis setmanes de l’experiment, la reducció de la delinqüència violenta va ser del 55%, mentre que durant les setmanes posteriors aquest descens no només no va continuar, sinó que fins i tot es van experimentar repunts de delinqüència. Aquests resultats plantegen la necessitat d’aprofundir sobre l’existència d’un període de caducitat de la capacitat preventiva de la presència de les patrulles a peu (fet en el qual ja havia treballat Koper anys enrere i l’experiment de Filadèlfia també havia posat sobre la taula).

Posteriorment, els anys 2013 i 2014, el Departament de Policia, conjuntament amb el rector de la universitat, la Fiscalia, l’alcaldia, l’Oficina de Probation, un representant de l’FBI i els membres dels serveis socials de l’Ajuntament (units en un grup anomenat Aliança de Kansas City contra la Violència), van posar en marxa una nova estratègia adreçada a dissuadir els potencials delinqüents violents dels seus propòsits. El procediment de treball era el següent:

 • Identificar una problemàtica delinqüencial específica.
 • Crear un grup de treball amb representació de les diferents institucions implicades.
 • Dur a terme recerca, amb ajuda dels policies, per tal d’identificar potencials delinqüents.
 • Advertir els potencials infractors de la determinació de reprimir amb duresa qualsevol activitat criminal.
 • Oferir serveis (socials) de suport per a qui els necessités.
 • Mantenir una comunicació freqüent i fluïda per tal que tinguessin clar que eren objecte d’estreta vigilància.

Els resultats d’aquesta segona estratègia van ser positius en el cas dels homicidis (una reducció d’un 26,5%) i poc significatius en el dels delictes de lesions (una reducció del 5%). Amb el temps, els beneficis també van disminuir, de la mateixa manera que en el supòsit de les patrulles a peu.

Entre les recomanacions que els autors de l’article destaquen de cara al futur hi trobem:

 • Els comandaments han de tenir en compte la importància de la comunicació entre els diversos actors com a requisit indispensable per obtenir els resultats desitjats.
 • Cal tenir clar el temps que s’ha de dedicar a les patrulles a peu i alliberar els agents d’un altre tipus de tasques.
 • Els policies de carrer han d’entendre quin és el seu rol prioritari: han de ser vistos i entrar en contacte amb la gent.
 • Els policies de carrer han d’emetre el doble missatge amb claredat:
  • Fer saber als hipotètics infractors que són darrere seu.
  • Informar-los que treballen amb altres agències que estan disposades a ajudar-los si desisteixen de cometre delictes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Les patrulles a peu com a font de satisfacció

Un estudi recent de la Police Foundation americana, esmentat al darrer número de la Polizei Newsletter, dut a terme per Brett M. Cowell  i Anne L. Kringen, intenta aprofundir en els efectes de la patrulla a peu, així com en els seus reptes de cara al futur.

police_foot_patrol_philadelphiaEs tracta d’un tema molt debatut en el món de la criminologia, fonamentalment americana. A partir dels ja antics experiments de Kansas City i de la patrulla a peu de Newark, ha estat un tema recurrent, i fins i tot es va arribar a teoritzar sobre el temps que durava l’efecte dissuasiu de la presència policial. Els darrers anys, l’experiment de patrulles focalitzades a peu de Filadèlfia va combinar l’efecte de les patrulles a peu amb els principis del que es coneix com a smart policing.

La discussió en tots aquests casos se centra, d’una banda, en la capacitat preventiva de la presència policial, i, d’una altra, a determinar si aquesta presència és més efectiva en vehicle o a peu. Com molt bé diuen els autors del treball: “encara que la patrulla a peu pot ser entesa com una estratègia per reduir la delinqüència, no hi ha conclusions definitives en relació amb la seva efectivitat en aquest punt”. En molts casos, l’efectivitat varia en funció de com es duen a terme les patrulles.

Per tal d’obtenir conclusions més clares i detallades, l’estudi ha treballat amb cinc serveis de policia en què es duien a terme patrulles a peu de maneres diverses: el Cambridge Police Department, el New Haven Police Department, el Kalamazoo Department of Public Safety, l’Evanston Police Department i el Portland Police Bureau. L’equip investigador va dur a terme entrevistes semiestructurades amb policies, grups focalitzats amb membres de la comunitat i tècniques d’observació.

Els resultats de l’estudi apunten beneficis clars de les patrulles a peu:

 • La patrulla a peu facilita l’establiment de relacions entre policies i ciutadans.
 • La patrulla a peu promou l’aplicació efectiva de la capacitat dels agents de resoldre problemes.
 • Les relacions establertes a través de la patrulla a peu poden canviar com la població percep els agents de policia.
 • Aquestes relacions entre policia i ciutadans tenen potencial per millorar la legitimitat de la policia a ulls de la comunitat.
 • La patrulla a peu recompensa i beneficia psicològicament els agents involucrats.

L’estudi també detecta reptes futurs que cal afrontar pel que fa a aquest tipus de patrulles:

 • Les patrulles a peu requereixen altes dotacions de personal.
 • Els indicadors tradicionals de mesura de l’activitat policial poden ser inadequats per mesurar l’eficàcia de les patrulles a peu.

La patrulla a peu centrada en els contactes amb la població pot ser vista com antiètica pel model tradicional policial, centrat en el control del delicte, i pot ocasionar disfuncions i contradiccions internes en l’organització policial.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français