Des del 2012, l’impacte econòmic de la violència al món ha augmentat un 16%

Aquesta és la dotzena edició de l’Índex Mundial de la Pau (GPI), que engloba 163 estats independents i territoris segons el seu nivell de pau. El GPI és la principal mesura global del món produït per l’Institut d’Economia i Pau (IEP). Aquest informe presenta una anàlisi integral basada en dades actualitzades sobre tendències en l’àmbit de la pau, el seu valor econòmic i la manera de desenvolupar-se en el si de societats pacífiques.

El GPI cobreix el 99,7% de la població mundial, utilitza 23 indicadors qualitatius i quantitatius de fonts altament respectades i mesura l’estat de la pau a partir de tres dominis temàtics: el nivell de seguretat i la seguretat de la societat; l’abast de continuïtat dels conflictes interns i internacionals, i el grau de militarització.

Els resultats del GPI del 2018 troben que el nivell global de la pau s’ha deteriorat un 0,27 per cent l’últim any, la qual cosa suposa el quart any consecutiu de deteriorament de les dades. Es va deteriorar a 92 països, mentre que a 71 ha millorat.

L’impacte econòmic de la violència va incrementar un 2% durant el 2017 a causa de l’augment dels conflictes i de la despesa de la seguretat interna, amb els increments més grans a la Xina, Rússia i Sud-Àfrica. Des del 2012, l’impacte econòmic de la violència ha augmentat un 16%, corresponent amb l’inici de la guerra siriana i l’augment de la violència amb les seqüeles de la primavera àrab.

El nivell mitjà de la pau global ha disminuït per quart any consecutiu i ha caigut un 0,27% l’any 2017. Entre les principals dinàmiques mundials que van portar a aquests resultats, cal destacar-ne les següents:

 • L’Orient Mitjà i el nord de l’Àfrica van romandre com les regions menys pacífiques del món. Tenen quatre dels deu països menys pacífics del món.
 • Europa, que ha estat la regió més pacífica del món des del començament de l’índex, es va deteriorar per tercer any consecutiu, a causa de l’augment de la inestabilitat política, l’impacte del terrorisme i la percepció de criminalitat.
 • A Europa, el referèndum per la independència a Catalunya va fer augmentar les tensions polítiques, que van provocar una caiguda d’Espanya de deu llocs en el rànquing. Catorze països europeus tenen ara una intensitat de puntuació de conflicte intern més alta.
 • La despesa militar com a percentatge del PIB va continuar en decadència, amb 88 països sumant una millora respecte als 44 que van tenir un deteriorament.
 • Des de llavors, la despesa militar mitjana del país ha disminuït lleugerament: del 2,28 per cent del PIB al 2,22 per cent el 2018, amb 102 països que gasten menys en l’exèrcit com a percentatge del PIB al llarg de la dècada.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

YEARS – Joves europeus actuant per la seguretat viària

YEARS (Youngs Europeans Acting for Road Safety) és un projecte triennal proposat pel Consell Europeu de Seguretat del Transport (ETSC, per la seva sigla en anglès) i el Consell Consultiu Parlamentari de Seguretat del Transport (PACTS).

El projecte es proposa conscienciar els conductors joves, com a grup d’usuaris de les carreteres, sobre els perills que comporta conduir i encarar aquest risc amb accions innovadores.

El projecte estudiarà la situació actual de victimització dels estats membres de la Unió Europea i presentarà les últimes dades de morts a la carretera amb gent jove involucrada, els riscos principals en què es veuen implicats i com s’hi pot fer front.

El 21 de novembre passat va tenir lloc al Palau de Pedralbes de Barcelona el primer esdeveniment nacional YEARS, amb l’objectiu de debatre sobre els perills per als usuaris joves de les carreteres i les recomanacions polítiques que hi fa la Unió Europea.

En aquesta línia, la Fundació Abertis desenvolupa un programa de seguretat viària adreçat principalment als col·lectius més vulnerables: escolars, joves i conductors d’edat avançada.

A més, en associació amb diverses universitats europees, el projecte mobilitzarà universitaris per promoure projectes de seguretat viària, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels usuaris vulnerables a la carretera dins la seva comunitat. Els estudiants poden desenvolupar les seves idees amb experts en seguretat viària. Els tres millors projectes seran premiats durant la celebració de la conferència final de YEARS a Brussel·les.

A la jornada, especialistes en seguretat viària del Regne Unit, Dinamarca, Alemanya, Bèlgica i Noruega van analitzar les estadístiques de sinistralitat de la Unió Europea i van subratllar que cada any, a Europa, 3.800 joves moren en accident de trànsit i que aquest col·lectiu, que constitueix l’11% del total de conductors, representa un 17% de les víctimes mortals.

Igualment, la gent jove de la franja 15-25 anys registra més mortalitat que la gent gran, i les col·lisions representen el 37% dels accidents mortals amb usuaris joves.

Els experts també han compartit bones pràctiques i mesures eficaces per assolir una mobilitat més segura i sostenible per als joves:

 • Rebaixar la taxa d’alcoholèmia permesa als conductors joves.
 • Fomentar un transport públic més econòmic entre els joves.
 • Millorar l’educació i la formació viàries, i apostar perquè, en el context de l’obtenció del permís de conduir, s’allarguin en el temps i siguin graduals.
 • Avaluar si els continguts formatius de les autoescoles són efectius i replantejar els exàmens per obtenir el permís en alguns països.
 • Millorar la qualificació dels professors dels centres de formació de conductors.
 • Permetre la conducció acompanyada a partir dels disset anys.
 • Incidir en la prevenció dels riscos en la conducció entre els joves i apostar per campanyes amb la participació de testimonis d’accidents.
 • Avaluar l’efectivitat i eficàcia de les campanyes de conscienciació viària en el col·lectiu dels joves.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français