El Canadà, segon país del món a legalitzar el cànnabis

El 17 d’octubre del 2018 va entrar en vigor la llei aprovada el juny d’aquest mateix any pel senat canadenc (52 vots a favor, 29 en conta i 2 abstencions), que oficialitza la legalització de la compra, el consum, el cultiu i la possessió de marihuana amb finalitat recreativa al Canadà (Cannabis Act, 2018). L’ús de la marihuana amb finalitat medicinal ja va autoritzar-se el 2001. La iniciativa formava part del programa electoral de l’actual primer ministre, Justin Trudeau, del Partit Liberal del Canadà, el mateix que va legalitzar el matrimoni homosexual al país el 2005.

El Canadà és el primer país del G20 que fa aquest pas endavant (als Estats Units, és legal només en 9 dels estats i a la ciutat de Washington) i el segon del món, poc més d’un any després que l’Uruguai fes realitat la iniciativa impulsada per l’expresident José Mujica de legalitzar el consum i la compra de marihuana per als ciutadans uruguaians (Ley nº 19.172, 2013).

La compra, venda i possessió de cànnabis no pot ser de més de 30 grams (Cannabis Act, article 8, 2018). D’altra banda, l’edat mínima permesa per adquirir i consumir cànnabis està regulada en l’àmbit provincial: a totes les províncies, l’edat legal per comprar i consumir cànnabis són els 19 anys, a excepció del Quebec i d’Alberta, on són els 18 anys. L’edat mínima de consum de marihuana coincideix amb la de consum d’alcohol a totes les províncies menys a Manitoba, on l’edat legal de consum d’alcohol són els 18 anys. Pel que fa als espais on està permès el consum, en algunes províncies es pot fumar marihuana als mateixos llocs on ja es pot fumar tabac, i en d’altres està limitat als espais privats.

Una altra regulació també delegada a les autoritats provincials és la dels permisos de venda i distribució (Cannabis Act, article 69, 2018): en general, són empreses privades amb autorització de l’autoritat provincial les que s’encarreguen del cultiu i la distribució del cànnabis, a excepció d’algunes províncies, on és una empresa pública qui s’encarrega de la comercialització de la substància.

Segons el Canadian Centre on Substance Use and Addiction, els objectius de la nova llei són, principalment, els següents:

  • Evitar l’accés dels joves al cànnabis.
  • Protegir la salut pública i la seguretat assegurant la qualitat del cànnabis.
  • Desincentivar l’activitat criminal imposant sancions penals als qui operin fora del marc legal.
  • Reduir la càrrega de delictes relacionats amb el cànnabis al sistema de justícia penal.

Tot i que les autoritats preveuen que el preu serà un 25% més elevat que el del mercat negre (uns 10 dòlars canadencs, que equivalen a 6,7 euros), la qualitat serà millor, fet que s’espera que incentivi els consumidors a adquirir el cànnabis a través dels canals legals. Els diners reclutats a través dels impostos sobre el cànnabis es repartiran entre les arques provincials (75%) i les federals (25%).

Paral·lelament a l’entrada en vigor del Cannabis Act, es preveu atorgar l’indult a tots els condemnats al país per possessió de marihuana -centenars de milers de persones-, sempre que no superés els 30 grams. Aquesta mesura significarà que tots els condemnats per possessió de marihuana ja no tindran prohibida l’entrada als Estats Units, com fins ara.

El cas del Canadà serà seguit amb lupa per la resta del món, ja que es tracta de la primera gran potència econòmica a posar fi a la prohibició de la venda i el consum de marihuana amb finalitats recreatives. Aquest exemple servirà, de ben segur, per encendre debats en molts dels altres països del G20, i els resultats incentivaran o desincentivaran l’impuls de lleis semblants en altres estats.

Per ampliar la informació, podeu consultar els enllaços següents:

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

L’evolució del consum de drogues a Europa

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) acaba de publicar l’Informe europeu sobre drogues 2016: Tendències i novetats. Les tendències més remarcables que assenyala són les següents:19_edr2016_eventspage_nourl

  • El ressorgiment de l’MDMA (èxtasi), que torna a ser l’estimulant predilecte dels joves a Europa. L’oferta a través d’internet, així com l’aparició de nous precursors, permeten fabricar una gran varietat de productes.
  • Hi ha tendències regionals de consum específiques. Així, es consumeix més cocaïna als països d’Europa Occidental i del Sud. També s’ha detectat un increment del grau de puresa d’aquesta droga. D’altra banda, als països del Nord i de l’Est d’Europa es consumeixen amfetamines de manera més habitual. El consum d’aquests tipus de droga ha comportat seriosos problemes de salut i està relacionat fins i tot amb brots recents del VIH.
  • Els derivats del cànnabis continuen sent els productes estrella. L’any 2015 s’han detectat 22,1 milions de consumidors a Europa (83,2 milions afirmen haver-ne consumit en algun moment de la seva vida), mentre que la cocaïna (3,6 milions), l’MDMA (2,5 milions), les amfetamines (1,6 milions) i els opiacis (1,3 milions) romanen a molta distància. De tota manera, es detecten opiacis en el 82% de les morts per sobredosi.
  • Entre les noves substàncies psicotròpiques, un 60% són cannabinoides sintètics, circumstància que demostra la capacitat d’adaptació i innovació dels mercats. Aquestes noves substàncies, però, resulten molt més nocives per a la salut. L’EMCDDA ha confirmat 13 morts i 23 intoxicacions a causa d’aquestes drogues. Els opiacis sintètics han incrementat la seva presència i estan relacionats freqüentment amb morts per consum de drogues.
  • Estan apareixent noves alternatives farmacològiques per reduir els danys causats per les drogues. Així, diversos països subministren naloxona com a antídot per a les sobredosis i hi ha tractaments que combaten amb èxit les infeccions provocades pel virus de l’hepatitis C degudes a la injecció de drogues per via parenteral.
  • Els mercats de la droga estan cada dia més presents a internet, tant a la xarxa profunda com a la superficial. La potencialitat d’aquest mitjà és immensa. Cal tenir present, però, que la xarxa també té un gran potencial pel que fa a les activitats de prevenció, tractament i reducció dels danys ocasionats per les drogues.

Podeu accedir i descarregar l’informe complet al web de l’EMCDDA.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français