Millores en la seguretat marítima a la Unió Europea

El Consell Europeu ha aprovat durant el mes d’octubre l’anomenada Estratègia de Seguretat Marítima de la Unió Europea, així com el Pla d’acció, destinats a abordar els reptes en matèria de seguretat al mar.

L’objectiu d’aquestes millores és garantir que la UE disposi de diversos instruments eficaços per fer front a les amenaces i els nous reptes canviants en matèria de seguretat, com serien la creixent competència estratègica pel poder i els recursos a les conques marítimes de la Unió i fora d’ella, la degradació mediambiental i els atacs híbrids i cibernètics contra les infraestructures marítimes.

L’Estratègia ofereix un marc per tal que la UE adopti noves mesures amb les quals defensar els seus interessos al mar i protegir els seus ciutadans, els seus valors i la seva economia. La llista dels sis objectius estratègics que s’han traduït en més de 150 accions concretes en el Pla d’acció és la següent:

  • Intensificar les activitats al mar. Des de la UE es preveu organitzar exercicis anuals de seguretat marítima, realitzats per guardacostes i forces armades dels estats membres.

Una de les accions clau és intensificar la lluita contra les activitats il·legals i il·lícites al mar, com la pirateria i els robatoris amb violència; la delinqüència organitzada, incloent-hi el tràfic il·lícit de migrants, i la pesca irregular, no declarada i no reglamentada. També es vol reforçar les inspeccions de seguretat als ports marítims de la Unió.

  • Cooperar amb els socis. Es preveu intensificar les associacions amb països afins i amb organitzacions regionals i internacionals tot promovent el diàleg i les bones pràctiques, i defensant l’ordre marítim.
  • Assumir el lideratge en matèria de consciència situacional marítima. Inclou la millora de la recollida i l’intercanvi d’informació.
  • Gestionar els riscos i les amenaces. Millorar la resiliència i la preparació col·lectives de la UE amb l’objectiu de protegir infraestructures marítimes crítiques tals com gasoductes, cables submarins, ports, terminals de gas, etc.
  • Millora de les capacitats. Desenvolupar tècniques comunes per a les tecnologies de defensa en superfície i sota l’aigua, així com crear sistemes interoperables no tripulats per supervisar infraestructures marítimes crítiques.
  • Educar i formar. L’Estratègia també pretén aconseguir un alt nivell d’educació, capacitats i formació especialitzades, cosa que resulta indispensable perquè la UE pugui fer front als reptes presents i futurs en matèria de seguretat marítima.

Algunes de les accions clau en aquest àmbit se centren en les capacitats necessàries per fer front a les amenaces híbrides i cibernètiques i en la realització de programes de formació específics oberts a socis que no pertanyen a la Unió. L’aplicació de l’Estratègia s’avaluarà d’aquí a tres anys, en un informe conjunt de situació que elaboraran la Comissió i l’Alt Representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari