Europa interoperable: serveis públics digitals més eficients a tota la UE

Amb l’objectiu de crear una xarxa d’administracions públiques digitals interconnectades i accelerar la transformació digital del sector públic europeu, els representants dels estats membres (Coreper) han arribat a una posició comuna sobre la proposta de legislació respecte de les mesures per a un alt nivell d’interoperabilitat del sector públic a tota la Unió Europea.

L’esborrany del Reglament té com a objectiu establir un nou marc de cooperació per a les administracions públiques de la UE per garantir la prestació perfecta de serveis públics a través de les fronteres i preveure mesures de suport que promoguin la innovació i millorin l’intercanvi d’habilitats i coneixements.

El Reglament proposat establirà una estructura de govern de la interoperabilitat amb l’objectiu de crear un conjunt de solucions d’interoperabilitat compartides per al sector públic de la Unió. D’aquesta manera, les administracions públiques comunitàries i altres parts interessades poden contribuir i reutilitzar aquestes solucions, innovar juntes i crear valor afegit.

Elements principals de la proposta de la Comissió Europea

La posició comuna del Consell Europeu manté l’eix general de la proposta de la Comissió pel que fa al següent:

• Normes que garanteixin una cooperació estructurada de la UE on les administracions públiques, amb el suport d’actors públics i privats, es reuneixin en el marc de projectes per als estats membres, així com les regions i les ciutats.

• Un marc de governança a diversos nivells dirigit per la Taula d’Europa Interoperable i amb l’encàrrec, entre d’altres, d’acordar recursos comuns reutilitzables.

• L’intercanvi i la reutilització de solucions d’interoperabilitat, impulsades per una finestra única de solucions i cooperació comunitària (portal Europa interoperable) i amb el suport de mesures per promoure la innovació i millorar l’intercanvi d’habilitats i coneixements.

El text del Consell modifica diverses parts de la proposta de la Comissió. Els canvis principals inclouen:

• Una definició més clara de l’abast de la legislació proposada.

• Aclariments sobre els objectius i les condicions de l’avaluació obligatòria d’interoperabilitat per tal de complir els principis de proporcionalitat i subsidiarietat.

• Alineació amb la llei d’intel·ligència artificial pel que fa als reguladors i la coherència amb el Reglament general de protecció de dades.

• Un paper més fort per al Consell d’Europa Interoperable, que es troba al centre de la nova estructura de govern establerta pel Reglament.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari