Amfetamina a la Unió Europea: augmenten les preocupacions ambientals i de producció

L’amfetamina és l’estimulant sintètic més comú disponible a Europa, i constitueix un mercat ampli i estable amb un valor mínim d’uns 1.100 milions d’euros anuals. En un nou informe d’anàlisi publicat recentment, Mercat de drogues de la UE: Amfetamina, dues agències de la Unió destaquen la producció sofisticada d’amfetamines a la UE, així com l’impacte en el medi ambient.

L’anàlisi de l’Observatori Europeu de Drogues i Drogodependències (EMCDDA) i de l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperació en l’aplicació de la llei (Europol) destaca que el procés de l’amfetamina cobreix la cadena de subministrament des de la producció i el tràfic fins a la distribució i l’ús. També detalla els processos, els materials i els actors criminals implicats en les diferents etapes i nivells del mercat.

Europa és un gran productor mundial d’amfetamina, juntament amb l’Orient Mitjà, que són les dues regions on es concentra el consum. A Europa, l’amfetamina es consumeix principalment en forma de pols i pasta, mentre que, a l’Orient Mitjà, es fa principalment en forma de pastilles. Es calcula que prop de 10,3 milions d’adults europeus (de 15 a 64 anys) han consumit amfetamines al llarg de la seva vida, i 2 milions les han ingerit el darrer any.

Gairebé tota l’amfetamina que es consumeix a la UE es fa en l’àmbit nacional. La producció es concentra principalment als Països Baixos i Bèlgica, on es produeix normalment en instal·lacions a gran escala on s’utilitzen equips complexos. La producció es basa en mètodes que fan servir un producte químic restringit internacionalment, que normalment es produeix a Europa a partir de precursors de disseny no restringits, importats de la Xina.

Els productors europeus d’amfetamines són alhora adaptables i innovadors. Els mètodes tradicionals de producció s’han simplificat al llarg dels anys per utilitzar menys productes químics i menys equips, alhora que ofereixen un producte final similar, però amb majors beneficis.

En alguns casos, la fabricació del producte de consum no es completa als laboratoris on se sintetitza. En canvi, l’amfetamina s’exporta com a oli base i es converteix en sulfat d’amfetamina en laboratoris d’altres llocs. Això genera preocupació per l’expansió d’aquests centres de conversió a més països europeus.

Entre els anys 2019 i 2021, a la UE es van desmantellar 337 instal·lacions relacionades amb la producció il·lícita d’amfetamines. La producció d’amfetamina a gran escala genera grans quantitats de residus químics que perjudiquen el medi ambient, creant riscos per a la salut humana i costos molt elevats per als municipis locals.

Les xarxes criminals de la UE relacionades amb les drogues no semblen estar implicades d’una altra manera en el comerç de pastilles i els estats membres de la Unió no informen de cap ús significatiu d’aquestes càpsules. Els països europeus participen principalment com a punts de transbordament entre països productors fora de la UE (Líban i Síria) i mercats de destinació a la península aràbiga i als voltants. L’informe planteja la qüestió de si la demanda de pastilles en aquests mercats pot presentar oportunitats per als productors de drogues europeus per augmentar la producció d’amfetamina per a l’exportació.

Les xarxes criminals implicades en el comerç il·lícit d’amfetamines estan orientades a les empreses i són molt adaptables. Sovint utilitzen els recursos i la infraestructura d’altres o participen en empreses delictives conjuntes. El document d’Europol mostra com el suport logístic s’ha convertit en un negoci paral·lel, amb alguns actors criminals que actuen com a proveïdors de serveis, especialitzats a proporcionar els productes químics, l’equip i l’experiència necessaris per establir i operar en instal·lacions de producció.

Les conclusions es basen en dades i informació del sistema de control de drogues de l’OEDT i de la intel·ligència operativa d’Europol sobre crim greu i organitzat. A partir d’un enfocament d’avaluació de l’amenaça, les agències destaquen les àrees clau d’actuació en l’àmbit de la UE i dels estats membres, que inclouen:

  • Millorar la imatge d’intel·ligència estratègica.
  • Reforçar les respostes per reduir l’oferta i millorar la seguretat.
  • Impulsar la cooperació internacional.
  • Invertir en la creació de capacitats.
  • Reforçar les polítiques, les respostes de seguretat i la salut pública.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari