Guia per mitigar i prevenir l’estrès en les organitzacions policials als Estats Units

Els investigadors Jennifer R. Rinner i Travis A. Taniguchi van desenvolupar el projecte Customized Offerings for Mitigating & Preventing Agency-Specific Stress (COMPASS), coneixedors que molts aspectes del treball policial podien resultar estressants. El seu treball es basa a disposar de les eines necessàries per identificar quins factors estressants afecten més els agents i com fer-ho per abordar-los per acabar creant un pla de sostenibilitat.

Els agents de l’ordre sovint experimenten un estrès extrem, que és diferent en molts aspectes de l’estrès experimentat en altres professions. Els agents de policia estan exposats regularment a la violència, al patiment humà, la mort, els esdeveniments imprevisibles i incontrolables, a banda de mantenir horaris de treball no estàndards.

Tot i que els esforços per abordar la salut mental dels agents de policia sovint s’han centrat en l’exposició a incidents traumàtics, la investigació ha demostrat que els factors estressants de l’organització serien reptes relacionats amb la cultura i les pràctiques internes de les agències policials, que també resulten perjudicials.

L’estrès relacionat amb el treball inclou fatiga, insomni, depressió, ansietat i tot un seguit de problemes psicològics; altres problemes somàtics, com ara mal d’esquena i mals de cap, o hàbits nocius com ara l’augment del consum d’alcohol i el tabaquisme, la manca d’exercici físic i dietes més greixoses.

L’estrès relacionat amb el treball s’ha associat amb més lesions a la feina, l’augment de l’absentisme laboral i l’augment de la rotació de personal. Els factors estressants relacionats amb el treball es corresponen amb emocions negatives, com ara frustració i ira, que augmenten la probabilitat de problemes interpersonals amb els companys de feina.

L’estrès també pot afectar les interaccions entre la policia i la comunitat. Els oficials que experimenten més esgotament relacionat amb l’estrès informen de més actituds d’acceptació respecte a l’ús de la violència. Emocions induïdes per l’estrès i la fatiga estan lligades a la desvinculació amb la comunitat per part de la policia. L’estrès també pot influir en el benestar dels agents, la vida familiar i les interaccions amb els membres de la comunitat, i, en definitiva, en la seguretat dels barris als quals serveixen.

La majoria d’agències policials tenen algunes eines per donar suport a la salut i el benestar. Però un inconvenient de molts recursos disponibles és el fracàs a l’hora d’incorporar-hi factors contextuals importants. Les organitzacions policials difereixen molt en els reptes a què s’enfronten a causa de factors com la mida de l’organització, la cultura interna, l’entorn polític i la relació entre la policia i el personal professional.

Per abordar aquesta bretxa, RTI International i l’Institut Nacional de Policia, amb finançament del programa de desenvolupament de la policia comunitària de l’Oficina de Serveis de Policia Orientats a la Comunitat (COPS Office), va desenvolupar un procés que els caps de la policia poden utilitzar per comprendre millor i respondre així a les principals fonts d’estrès als seus propis departaments.

La finalitat d’aquesta publicació és proporcionar al lideratge de l’agència una guia pas a pas sobre com identificar quins aspectes del treball estan causant més estrès als oficials i al personal (inclosos els supervisors), i aleshores implementar solucions específiques per fer millores en aquestes àrees determinades. Aquesta guia proporciona instruccions sobre els passos necessaris per fer-ho de manera eficaç, inclòs com fer-ho:

  • Escoltar les necessitats i les experiències dels funcionaris i el personal en diferents rols.
  • Entendre les causes fonamentals de les angoixes experimentades.
  • Identificar les àrees susceptibles de millorar.
  • implementar canvis significatius.
  • Avaluar l’eficàcia d’aquests esforços.

Abans de prendre qualsevol d’aquests passos, és essencial identificar els caps policials que lideraran la coordinació d’aquests esforços.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari