Utilització de dades inaccessibles en l’ús de la força policial als EUA

L’ús de la força per part dels agents de la policia és actualment una qüestió de gran interès públic. De l’any 2018 al 2022, gràcies a un premi de l’Oficina de Serveis de Policia Orientats a la Comunitat (Oficina COPS), la ciutat de Rochester (Nova York), el Departament de Policia de Rochester (RPD) i l’Institut Tecnològic de Rochester (RIT) van col·laborar amb la finalitat d’estudiar els incidents d’ús de la força per part de l’RPD.

L’objectiu principal del projecte era ajudar la ciutadania a entendre l’ús de la força de l’RPD que anava més enllà de participar-hi amb vídeos virals. Per garantir la privadesa tant dels agents com d’altres persones implicades en l’ús de la força de l’RPD, així com per destil·lar un gran nombre d’incidents, els investigadors van agregar-hi els incidents d’ús de la força en un conjunt de dades.

L’informe, publicat pel Departament de Justícia dels Estats Units, destaca que la creació i l’anàlisi d’aquest conjunt de dades també va permetre a l’RPD i al RIT perseguir l’objectiu secundari de descobrir millores potencials en la política de l’RPD i la formació a l’entorn de l’ús de la força policial.

L’objectiu d’aquest document és ajudar altres agències a reproduir aquest projecte amb les seves pròpies dades d’ús de la força. Per tant, el document exposa no només les conclusions d’aquest projecte, sinó també els processos utilitzats i els reptes amb què es troben els investigadors amb l’esperança que altres agències policials puguin utilitzar-les i ampliar-les.

Així doncs, és relativament fàcil accedir a les dades sobre cada incident d’ús de la força amb el propòsit d’examinar un únic incident, però extremament difícil d’agregar-les en un conjunt de dades de tots els arxius d’ús de la força.

A causa de la inaccessibilitat de les dades, una part important d’aquest projecte va ser la transformació d’una carpeta d’imatges PDF en un conjunt de dades de files i columnes.

Després de crear el conjunt de dades, els investigadors van assumir dues tasques: primer, descriure aquest conjunt de dades per a una audiència profana i, en segon lloc, obtenir nous coneixements sobre l’ús de la força de l’RPD.

Per ajudar altres agències d’aplicació de la llei en la replicació d’aquesta anàlisi, els investigadors expliquen diversos reptes organitzatius i burocràtics amb què es van trobar i que altres agències podrien potencialment evitar o mitigar.

Aquest informe conclou amb recomanacions per a diferents agències policials que consideren aquest o altres intents similars d’aprendre de l’anàlisi de dades locals ja existents, que són les següents:

• Les agències d’aplicació de la llei haurien d’establir relacions amb les universitats en l’àmbit de la recerca.

• Les forces de l’ordre haurien d’emmagatzemar les dades digitalment sempre que sigui possible.

• Els analistes de la policia haurien d’incloure la ciutadania com un dels molts clients als quals serveixen.

• Les agències policials haurien d’invertir en recursos informàtics capaços de rendir amb tècniques analítiques avançades.

• Les agències de govern local haurien de considerar l’enorme potencial de la utilització de les darreres eines informàtiques.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari