El Consell Europeu treballa per a una millor preparació de la protecció civil

El Consell Europeu ha aprovat unes conclusions sobre la necessitat d’enfortir la resiliència de tota la societat en el context de la protecció civil, inclosa la preparació per a les amenaces químiques, biològiques, radiològiques i nuclears (CBRN).

El panorama de les diverses amenaces a Europa ha canviat i s’ha tornat més complex. La preparació de les societats europees a la llum dels diferents riscos als quals s’enfronta la població és essencial, i hi ha un paper clau a jugar perquè la protecció civil millori la resiliència de la societat.

A la vista del nombre creixent de crisis complexes i de llarga durada a què s’enfronta Europa, des de la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna o els terratrèmols, fins a la pandèmia de la covid-19 o els incendis forestals, és necessari augmentar la resiliència de la Unió Europea. Això requereix un enfocament col·lectiu de tota la societat i ha d’implicar els actors de la societat civil, els ciutadans i el sector privat.

El Consell Europeu convida els estats membres a:

• Donar suport a les accions de prevenció i preparació promovent la implementació dels objectius de resiliència davant els desastres.

• Considerar el desenvolupament posterior de pràctiques de cooperació público-privada que millorin les activitats de protecció civil en matèria de prevenció, preparació i resposta.

• Participar activament en noves iniciatives de conscienciació i preparació en l’àmbit de la Unió que se centrin en la preparació de les persones per a diferents crisis o desastres.

• Oferir i enregistrar més capacitats rellevants per al CBRN al grup europeu de protecció civil (ECPP).

• Millorar la cooperació al Consell Europeu per donar suport a la coordinació de les accions de comunicació i informació, tant en preparació com en resposta a possibles incidents CBRN.

Pel que fa a les accions en l’àmbit de la Unió Europea i per mitigar les amenaces CBRN a què s’enfronta, els estats membres demanen a la Comissió:

• Millorar la capacitat d’alerta primerenca CBRN, per garantir una resposta ràpida, eficaç i oportuna.

• Explorar possibilitats per facilitar l’adquisició d’equips CBRN per part dels estats membres i identificar maneres de reduir encara més els temps de desplegament de la capacitat en cas d’incidents CBRN.

• Augmentar l’accés en el mercat a diferents tipus d’equips, subministraments i material rellevants per al CBRN, i proporcionar una predictibilitat de compra a llarg termini.

• Organitzar entrenaments i exercicis CBRN de protecció civil amb més regularitat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari