Nou informe sobre la relació entre la policia d’Escòcia i la comunitat LGBTQI+

Com és la relació entra la policia d’Escòcia i la comunitat LGBTQI+? L’informe que respon aquesta qüestió forma part d’un estudi que va ser finançat per l’Scottish Institute for Policing Research (SIPR) com a part del projecte Seldom Heard Voices d’atenció a comunitats sovint discriminades. Aquestes “veus poc escoltades” fan referència a grups o comunitats que poden tenir menys probabilitats de relacionar-se amb la policia per motius diversos, com ara la raça, la religió, la sexualitat, la discapacitat o l’edat. En el cas d’aquest estudi, als autors els interessava que els joves s’identifiquessin dins de la comunitat LGBTQI+ i amb els criteris interseccionals addicionals de tenir experiència assistencial.

L’estudi va adoptar un enfocament crític-interrogatiu que pretenia examinar la qüestió de la policia en relació amb les veus poc escoltades mitjançant tres vies d’investigació. La primera examinava l’enfocament estratègic global de la policia escocesa en termes de policia dins de diverses comunitats. Aquest és un document clau per comunicar públicament la intenció estratègica general de la policia escocesa pel que fa a la policia basada en la comunitat. Per tant, la manera com es construeix retòricament l’informe és important per transmetre el compromís de relacionar-se amb diferents sectors de la societat.

La segona modalitat d’investigació va ser examinar el material de les lliçons de formació dels reclutes policials sobre el tema del tracte amb diversos grups. L’objectiu del SIPR era esbrinar la naturalesa del que s’estudia durant la formació de reclutes i explorar la base subjacent del que s’ensenya en termes de conceptes i ideologies predominants.

La tercera via de la investigació va ser explorar què diuen els joves sobre la seva experiència d’entrar en contacte amb agents de policia. L’objectiu era esbrinar si la direcció estratègica de l’enfocament de la policia escocesa en la política comunitària i la formació impartida als reclutes per relacionar-se amb diversos grups es reflectia en els joves, alguns dels quals identificats com a pertanyents a la comunitat LGBTQI+.

L’estudi acaba amb una sèrie de recomanacions, en què commina la direcció estratègica general de la policia pel que fa al contacte amb diversos grups a basar-se explícitament en un model de nova governança pública que reconegui i promogui la policia moderna per al bé públic. Això podria implicar una formació de desenvolupament professional contínua basada en contextos de la vida real i comprensió associada de la naturalesa canviant de la societat i el paper de la policia moderna.

SIPR recomana que l’enfocament de la policia escocesa en la formació de reclutes policials pel que fa a la inclusió i la diversitat se centri en els delictes d’odi de la vida real, respecte als tipus d’abús dirigits a determinats grups. Això podria implicar que els agents experimentats compartissin amb els reclutes casos de formació per tractar aquests delictes i les dificultats que comporta acusar els delinqüents.

Així mateix, recomanen que l’enfocament per vigilar els joves de la comunitat LGBTQI+ reconegui la seva desconfiança amb els agents de policia pel que fa a les qüestions dels límits en les intervencions. Això podria implicar l’adopció de la vigilància amb empatia com a solució viable a aquest problema mitjançant més investigacions sobre com els agents de policia poden treballar amb èxit amb els joves per crear una societat més segura i tolerant.

Finalment, recomanen que els agents de policia reconeguin la interseccionalitat en el tracte amb diversos grups, especialment aquells que tenen experiència en l’atenció. Una demostració d’aquest reconeixement seria actuar com a model a seguir en declarar que l’experiència assistencial és una característica protegida pel que fa a la policia a Escòcia.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari