El Consell Europeu aprova una norma per millorar i digitalitzar la cooperació judicial transfronterera

El Consell Europeu ha aprovat una nova llei de la Unió Europea que estableix una plataforma digital que facilitarà que els fiscals i els jutges que treballin en equips d’investigació conjunts puguin intercanviar informació i presentar els criminals davant la justícia.

Gunnar Strömmer, ministre suec de Justícia, considera en aquesta línia que les activitats delictives no s’aturen a les fronteres i les investigacions transfrontereres són essencials per reduir la delinqüència.

Aquesta plataforma digital ha de facilitar que les autoritats policials i judicials comparteixin informació i proves i es comuniquin amb els seus companys d’altres països.

La plataforma ha de facilitar la coordinació i la gestió diària dels equips conjunts d’investigació (JIT). Així mateix, ha de permetre l’intercanvi i l’emmagatzematge temporal d’informació i les proves operatives, garantint una comunicació segura i facilitant la traçabilitat de les proves.

La plataforma estarà connectada a les eines informàtiques utilitzades per les autoritats participants en els JIT. Des de les institucions es recomanarà fermament utilitzar la plataforma, tot i que el seu ús serà voluntari.

Eu-LISA, l’agència de la Unió Europea per a la gestió operativa de sistemes informàtics a gran escala en l’espai de llibertat, seguretat i justícia, s’encarregarà de dissenyar, desenvolupar i operar la plataforma.

Els equips d’investigació conjunts reuneixen, durant un període de temps limitat, autoritats de dos o més països de la UE i possiblement de tercers per a investigacions criminals transfrontereres específiques. Els membres d’aquests equips podran intercanviar proves directament entre ells, sense la necessitat dels procediments tradicionals de cooperació judicial.

Els JIT existeixen d’ençà de l’any 2002, però s’han enfrontat amb una sèrie de dificultats tècniques relacionades, per exemple, amb l’intercanvi electrònic segur d’informació i de proves i amb la comunicació electrònica segura.

El nou reglament entrarà en vigor el vintè dia següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i serà aplicable directament a tots els països de la Unió Europea.

La data d’inici de funcionament de la plataforma serà, com a màxim, dos anys i mig després de l’entrada en vigor del reglament.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply