Les forces policials davant les criptomonedes i el ‘blockchain’

L’arribada de les tecnologies basades en cadenes de blocs o blockchain ha obert una nova frontera per a les persones que volen fer transaccions financeres i altres de forma remota, anònima i sense necessitat d’un tercer com un banc. La criptomoneda és, cada cop més, una forma de pagament acceptada en moltes transaccions comercials legítimes, però també s’utilitza per facilitar moltes activitats il·legals, en gran part, justament, per la seva capacitat de facilitar transaccions majoritàriament anònimes de forma remota.

Des dels Estats Units, amb el suport del National Institute of Justice (NIJ), investigadors de RAND Corporation i el Fòrum d’Investigació Executiva de la Policia van identificar, en unes jornades, les necessitats principals per millorar les polítiques i els procediments policials sobre criptomonedes. Aquestes necessitats es refereixen a polítiques per a la gestió de claus digitals, recursos per a la formació de les forces de l’ordre sobre blockchain i criptomoneda i eines per investigar aquest tipus de monedes.

Els participants van prioritzar les necessitats associades a augmentar el nivell de coneixement dels oficials i investigadors, formar o contractar experts que puguin ajudar amb les investigacions i adaptar les polítiques i procediments existents per garantir que les criptomonedes es gestionen d’una manera responsable.

Entre les recomanacions que es van fer a les jornades, cal destacar:

  • Identificar polítiques i procediments de bones pràctiques per assegurar ràpidament els actius de criptomoneda durant les investigacions.
  • Desenvolupar polítiques i procediments de bones pràctiques per minimitzar les oportunitats de manipulació incorrecta de la criptomoneda.
  • Identificar polítiques i procediments de bones pràctiques per emmagatzemar, transferir i redactar claus digitals de criptomoneda dins dels sistemes de gestió de registres.
  • Catalogar i donar a conèixer els recursos de formació que ja estan disponibles, inclosa la formació que no està adaptada als professionals de la justícia.
  • Desenvolupar sistemes d’intercanvi regionals o nacionals que facilitin l’intercanvi de materials de formació i intel·ligència per a casos en curs.
  • Desenvolupar materials model que es puguin adaptar fàcilment per a la formació d’aspirants, investigadors, experts forenses, fiscals, jutges i altres.
  • Fer investigacions per examinar l’equilibri d’habilitats i coneixements que busquen les agències policials a l’hora de contractar i avaluar si és probable que compleixin les necessitats actuals i futures.
  • Convocar un grup permanent de professionals i experts que puguin examinar i generar requisits per a les organitzacions de recerca i desenvolupament.
  • Treballar amb entitats federals, estatals, locals i privades (per exemple, el Laboratori Regional d’Informàtica Forense o Advocats sense Fronteres) per posar a disposició els recursos adequats de seguiment de criptomonedes perquè els costos es puguin compartir més fàcilment.
  • Avaluar els costos i els beneficis del desenvolupament d’un centre d’informació del sector privat que permeti al sector públic i a les entitats del sector privat verificades coordinar-se (de la mateixa manera que el Centre Nacional per a Nens Desapareguts i Explotats examina els materials potencialment abusius).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari