Inici de negociacions a Europa sobre la Directiva de Delictes Mediambientals

El Consell Europeu ha obert un període de negociacions amb el Parlament Europeu sobre la Directiva de Delictes Mediambientals amb l’objectiu d’aconseguir un instrument jurídic destinat a protegir amb més fermesa el medi ambient.

La proposta pretén millorar la investigació i l’enjudiciament dels delictes contra el medi ambient amb una millor definició dels delictes mediambientals i amb l’addició de noves tipologies. Alhora, s’harmonitzen els nivells de sancions a les persones físiques i, per primer cop, també a les persones jurídiques.

En comptes dels nou delictes recollits actualment en el Dret penal europeu, a les negociacions es defineixen 20 delictes, ampliant i detallant l’àmbit de les conductes prohibides per atemptar contra el medi ambient. Entre els nous delictes destaquen el tràfic de fusta –principal causa de desforestació en algunes parts del món–, el reciclatge il·legal de components contaminants de vaixells i les infraccions greus de la legislació sobre productes químics.

Pel que fa a les persones físiques que cometin algun dels actes objecte d’aquesta proposta, s’estableixen les sancions següents:

  • Pels delictes comesos de forma intencionada i que causin la mort a alguna persona, una pena de presó mínima de deu anys.
  • Pels delictes comesos, almenys, per negligència greu que causin la mort a alguna persona, una pena de mínim cinc anys.
  • Per a la resta de delictes comesos de forma intencionada inclosos en la legislació, una condemna mínima de tres anys de reclusió.

En el cas de les persones jurídiques, el text estableix les sancions següents:

  • Pels delictes de major gravetat, una multa màxima de com a mínim el 5% del volum de negoci total en l’àmbit de la persona jurídica, o bé 40 milions d’euros.
  • Per a la resta de delictes, una multa màxima a partir del 3% del volum de negocis total en el món de la persona jurídica, o bé 24 milions d’euros.

També es podran adoptar altres mesures addicionals, com l’obligació que l’infractor restableixi el medi ambient o compensi els danys, la seva exclusió de l’accés a finançament públic o la retirada de permisos o autoritzacions.

A més, el text incorpora la necessitat d’impartir formació a aquells que treballen per detectar, investigar i enjudiciar els delictes contra el medi ambient i de dotar aquests serveis dels recursos suficients.

Alhora, conté disposicions sobre l’ajut i assistència a les persones que denuncien delictes mediambientals, als defensors del medi ambient i a les persones afectades per aquest tipus de delictes.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari