Conclusions del Consell d’Europa sobre dones, pau i seguretat

La igualtat de gènere i els drets humans són el nucli dels valors universals i constitueixen prioritats autònomes integrades en totes les polítiques de la Unió Europea. El Consell Europeu recorda que les seves Conclusions sobre dones, pau i seguretat (WPS) de 10 de desembre de 2018 reafirmen la validesa de l’enfocament estratègic de la UE per a la WPS i es compromet a aplicar plenament el Pla d’acció de la UE sobre dones, pau i seguretat 2019-2024.

El Consell subratlla la importància política de l’agenda WPS i celebra la seva incorporació a diferents polítiques i plans d’acció de la UE des de l’adopció de les conclusions del Consell de 2018. En aquest sentit, la Comissió Europea ha adoptat una estratègia de la UE per a la igualtat de gènere 2020-2025 i un pla d’acció de gènere de la UE (GAP) III, “Una agenda ambiciosa per a la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones en l’acció exterior de la UE” 2021-2025, acollits a través de les conclusions de la Presidència de 16 de desembre de 2020.

El Consell està preocupat per l’efecte desproporcionat que els conflictes armats continuen tenint sobre les dones i les nenes de tot el món, així com per la prevalença de la violència sexual i de gènere, inclosa la violència sexual relacionada amb els conflictes.

El Consell subratlla que la UE aplicarà un enfocament coordinat per a la mitigació del risc i la prevenció de totes les formes de violència sexual i de gènere, i garantirà que les respostes estiguin centrades en les víctimes i els supervivents i sensibles al trauma, inclòs l’accés a serveis d’atenció a la salut reproductiva, així com salut mental i suport psicològic. El Consell reitera el seu compromís ferm de defensar el dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari, i de posar fi a la impunitat dels crims internacionals, sobretot quan la violació s’utilitza com a arma de guerra.

La Unió continua compromesa amb la promoció, la protecció i el compliment de tots els drets humans i amb l’aplicació plena i efectiva de la Plataforma d’Acció de Beijing i el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament (CIPD) i els resultats de les seves conferències de revisió, i segueix compromesa amb la salut i els drets sexuals i reproductius (DSSR), en aquest context.

L’agenda WPS és fonamental per als reptes de pau i seguretat globals contemporanis. En aquest sentit, el Consell destaca que els conflictes armats, així com els nous reptes de seguretat emergents i cada cop més complexos, com ara el canvi climàtic, la inseguretat alimentària, l’escassetat d’aigua i altres recursos naturals, les pandèmies, inclòs l’impacte de la COVID-19, els reptes energètics, el terrorisme, el crim organitzat, les migracions i els desplaçaments forçats, el tràfic de persones, els riscos associats a les tecnologies emergents i disruptives i les amenaces híbrides, inclosos els ciberatacs i la desinformació, afecten de manera desproporcionada les dones i les nenes i han donat lloc a un deteriorament general de la posició de les dones amb conseqüències perjudicials per al ple gaudi dels drets humans de les dones i les nenes a nivell mundial. La UE i els seus estats membres es comprometen a buscar la comprensió i a actuar sobre les dimensions de gènere dels riscos de seguretat per evitar agreujar les vulnerabilitats, però també a descobrir nous punts d’entrada per avançar en la igualtat de gènere, millorar la resiliència i mantenir la pau. És fonamental assegurar-se que qualsevol resposta es basa en:

– Una anàlisi de gènere de les causes, conseqüències i implicacions polítiques, utilitzant estadístiques de gènere basades en dades desagregades per sexe, edat i discapacitat, per garantir una resposta més eficaç, inclusiva i sostenible.

– La participació plena, igualitària i significativa de les dones en totes les fases del cicle del conflicte.

– La prevenció i la protecció de la violència masclista.

– El lideratge global inclusiu i sensible al gènere en la presa de decisions sobre la política i la seguretat en general.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari