Seria possible suprimir el servei policial en la seguretat del trànsit als Estats Units?

Durant el mes d’abril d’aquest any es va publicar l’informe Dismantling Law Enforcement’s Role in Traffic Safety: A Roadmap for Massachusetts. Aquest estudi ofereix una visió i un marc per avançar cap a la seguretat del trànsit sense policia.

Els controls de trànsit són la forma més comú de contacte entre els ciutadans i la policia. Una investigació recent del rotatiu The New York Times va trobar que, els darrers cinc anys, es van produir més de 400 morts causats per oficials de policia durant els controls de trànsit de persones que no anaven armades ni tampoc estaven sota persecució per un crim violent.

Malgrat els danys obvis causats, existeix una creixent evidència –segons l’estudi– que els controls de trànsit no redueixen significativament els accidents greus o fatals. L’informe esmenta una investigació del Projecte de Policia Oberta d’Stanford i l’Administració Nacional de Seguretat del Trànsit a les Carreteres que destaca que, arran del seguiment de 33 patrulles estatals estudiades, no van trobar cap associació entre els controls de trànsit i les taxes de mortalitat per accidents.

Durant l’any 2021, més de 38.000 persones van morir en accidents de trànsit a les carreteres nord-americanes. L’informe expressa una necessitat creixent de repensar les estratègies que s’utilitzen per fer que les carreteres nord-americanes siguin més segures.

L’informe introdueix un marc per avaluar les infraccions de trànsit pel seu impacte en la seguretat i conclou que moltes infraccions podrien gestionar-se sense la participació de la policia, o eliminar-se del tot de la llei en no tenir cap relació amb la seguretat del trànsit. Els diferents enfocaments en el disseny dels carrers, la tecnologia i les polítiques públiques podrien fer possible la construcció d’alternatives no policials en la seguretat del trànsit.

L’estudi ofereix diverses recomanacions per tal que els municipis i les agències estatals redueixin la participació de la policia en la seguretat del trànsit, i proporciona alternatives que serien més efectives per reduir els accidents greus i fatals. Les recomanacions inclouen, però no es limiten a:

  • Proposar la prohibició dels controls pretextuals
  • Exigir la recopilació, l’anàlisi i la resposta de dades d’aturades, i el bloqueig de trànsit
  • Augmentar el finançament per millorar les infraestructures

El document també sol·licita als legisladors estatals que promoguin una legislació que inclogui:

  • Permetre que els municipis optin per l’aplicació automatitzada de càmeres de trànsit
  • Posar fi a les mesures punitives basades en el deute per falta de pagament de multes de trànsit
  • Permetre als residents obtenir llicències de conduir independentment del seu estatus migratori

La proposta d’eliminació de la seguretat en el trànsit de l’àmbit de tots els tipus d’aplicació de la llei, inclosa la policia i els tribunals, no seria un canvi petit i caldria transformacions significatives en moltes àrees de la societat nord-americana i del govern.

Tenint en compte això, el marc i les recomanacions incloses en aquest informe adopten un enfocament que pretén reduir el dany i disminuir les conseqüències negatives de la participació de les forces de l’ordre en la seguretat del trànsit a curt termini, mentre es construirien sistemes alternatius.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari