Una estratègia per a una seguretat més sòlida de la Unió Europea en la propera dècada

El Consell Europeu ha aprovat formalment l’anomenada ‘brúixola estratègica’, un ambiciós pla d’acció per enfortir la política de seguretat i defensa de la Unió Europea per a l’any 2030.

L’entorn de seguretat més hostil obliga a fer un gran salt endavant i augmentar la capacitat i la voluntat d’actuar, reforçar la resiliència i invertir més i millor en les capacitats de defensa i seguretat.

La força de la Unió rau en la unitat i la determinació. L’objectiu d’aquesta brúixola estratègica és fer de la UE un proveïdor de seguretat més fort i capaç. La UE ha de ser capaç de protegir els seus ciutadans i de contribuir a la pau i la seguretat internacionals. Amb aquesta estratègia ha de millorar l’autonomia estratègica de la UE i la seva capacitat de treballar amb socis per salvaguardar els seus valors i interessos.

Per tal d’enfortir la seva capacitat per anticipar i dissuadir les amenaces i els reptes actuals i emergents, respondre-hi i salvaguardar els interessos de seguretat de la Unió Europea, la UE ha de:

Potenciar les seves capacitats d’anàlisi d’intel·ligència.

– Desenvolupar equips d’eines i de resposta híbrids que reuneixin diferents instruments per detectar una àmplia gamma d’amenaces híbrides i respondre-hi.

– Desenvolupar encara més la caixa d’eines ciberdiplomàtiques i establir una política de ciberdefensa de la UE per estar més ben preparats i respondre als ciberatacs.

– Desenvolupar una caixa d’eines de manipulació i interferències d’informació estrangera.

– Proporcionar incentius addicionals als estats membres per participar en el desenvolupament de capacitats col·laboratives i invertir conjuntament en facilitadors estratègics i capacitats de nova generació per operar a terra, al mar, a l’aire, al ciberdomini i a l’espai exterior.

– Desenvolupar una estratègia espacial de la Unió per a la seguretat i la defensa.

– Reforçar el paper de la UE com a actor de seguretat marítima.

Una Unió més forta en seguretat ha de contribuir positivament a la seguretat global i transatlàntica.

La brúixola estratègica proporciona una avaluació compartida de l’entorn estratègic en què opera la UE i de les amenaces i reptes als quals s’enfronta. El document fa propostes concretes d’actuació, amb un calendari d’aplicació molt precís, per tal de millorar la capacitat de la UE d’actuar amb decisió en les crisis i de defensar la seva seguretat i els seus ciutadans.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply