Millores pendents en el sistema de queixes de la policia britànica

La Comissió d’Interior del Parlament britànic ha publicat, el febrer del 2022, un informe sobre la gestió de queixes i la revisió de comportaments de la policia en què detecta llacunes importants. La investigació per avaluar el funcionament de l’Oficina Independent sobre el Comportament de la Policia (Independent Office for Police Conduct, IOPC), va començar l’estiu del 2020 i ha durat 18 mesos. L’IOPC, que té com a funció principal gestionar els casos més greus de queixes contra els agents i els cossos de policia d’Anglaterra i Gal·les i que, per tant, poden comportar responsabilitats disciplinàries, va entrar en funcionament el gener del 2018. Ara bé, no és un organisme completament nou, ja que va substituir la Comissió Independent de Queixes sobre la Policia (Independent Police Complaints Comission – IPPC), creada el 2003 i que va reemplaçar l’Autoritat de Queixes sobre la Policia (Police Complaints AuthorityPCA). Aquests canvis previs ja es van produir per intentar millorar la gestió d’aquestes queixes.

Els parlamentaris recorden que l’actuació de la policia a Anglaterra i Gal·les es basa en el consentiment: els agents tenen uns poders per investigar la delinqüència i mantenir la seguretat ciutadana, però tenen el deure de complir els estàndards més elevats de comportament policial. Per tant, per garantir que la ciutadania confia en la policia ha d’existir un bon sistema que gestioni i supervisi el comportament dels agents i dels cossos i les queixes que s’hi presentin.

La investigació conclou que part de la insatisfacció amb aquest sistema no està justificada o és injusta i que l’IOPC ha fet avenços significatius i ha establert un sistema més obert, transparent i sensible que els organismes previs. Ara bé, malgrat això, també hi ha elements de millora, que recullen en sis àmbits:

  • Durada de les investigacions: Tot i que la majoria es resolen en menys d’un any (i aquesta durada s’ha reduït respecte als organismes previs), encara hi ha procediments que s’allarguen anys, sense que quedi clar si és responsabilitat dels cossos policials o de l’IOPC. Per tant, és necessari un canvi de cultura policial per agilitzar aquests procediments i que totes les parts assumeixin les seves responsabilitats.
  • Confiança de la ciutadania: Algunes revisions d’àmbits concrets (com ara les violències domèstiques, la salut mental o la discriminació racial) aporten idees sobre com la policia interactua amb les comunitats a qui serveix. Ara bé, cal que en aquestes grans investigacions hi hagi més col·laboració entre les organitzacions i els cossos policials i que els procediments puguin ser accessibles a la ciutadania.
  • Accessibilitat: Promoure que els ciutadans tinguin coneixement d’aquests procediments no consisteix només en poder accedir als documents. L’ús de llenguatges tècnics o amb construccions complexes també dificulta o dissuadeix l’accés dels ciutadans. Per tant, l’IOPC ha de fer esforços perquè la documentació es faciliti en un llenguatge planer i en diferents formats i idiomes.
  • Assegurar les millors pràctiques: Una part dels procediments la gestionen els cossos policials, però no està clar que tots segueixin les indicacions de l’IOPC. Per tant, s’hauria de supervisar que aquestes recomanacions se segueixen.
  • Governança de l’IOPC: Les tasques dels responsables de l’IOPC encara arrosseguen algunes disfuncions dels organismes previs i, malgrat que la nova estructura ha provocat canvis positius, encara hi ha mancances, com ara en la supervisió interna. Per tant, insta el Govern a revisar l’estructura de l’organització i a incorporar un cap independent a la junta de govern.
  • Comissionats de Policia i Delinqüència (Police and Crime Comissioners): Són càrrecs electes que tenen la funció de supervisar els cossos policials de les demarcacions territorials on són escollits. La investigació parlamentària ha comprovat que, malgrat que una part de les seves funcions estan relacionades amb la supervisió de les queixes i les sancions disciplinàries, només una mínima part d’aquests càrrecs té un alt compliment d’aquestes funcions. Per tant, és necessari que tinguin més recursos per poder fer front també a aquestes tasques.

Nota de premsa de la publicació de l’informe al Parlament del Regne Unit:

https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/161387/progress-made-but-many-still-feel-let-down-by-police-complaints-system/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari