Comissió Europea: impulsar la cooperació policial transfronterera per millorar la seguretat

La Comissió Europea ha proposat un Codi de cooperació policial de la Unió Europea per millorar la cooperació policial transfronterera entre tots els estats membres i oferir als agents de policia de la UE eines d’intercanvi d’informació més modernes.

Ja que una gran part dels delinqüents actuen a través de les fronteres, els agents de policia de la UE han de poder col·laborar de forma ràpida i eficient. El Codi de cooperació policial, que abraça una Recomanació sobre la cooperació policial operativa i noves formes d’intercanvi d’informació, contribuirà a millorar les operacions transfrontereres, proporcionarà canals i terminis clars per a l’intercanvi d’informació i concedirà a l’Europol un paper més important.

A més, les normes revisades sobre l’intercanvi automatitzat de determinades categories de dades ajudaran a establir vincles entre delictes en tota la UE de manera molt més eficaç. Això contribuirà a evitar les llacunes d’informació, a impulsar la prevenció, detecció i investigació de delictes a la UE i a fomentar la seguretat per a tothom a Europa.

Entre les mesures proposades cal esmentar:

  • Una Recomanació sobre la cooperació policial operativa, que estableix normes comunes sobre la cooperació entre els agents de policia que participen en patrulles conjuntes i que actuen en el territori d’un altre estat membre. Això abraça una llista comuna de delictes pels quals són possibles les persecucions transfrontereres en calent i eines de missatgeria segures perquè els agents de policia es comuniquin amb els seus homòlegs quan realitzin operacions en altres països de la UE.
  • Noves normes sobre l’intercanvi d’informació entre les autoritats policials dels estats membres: els agents de policia d’un estat membre han de tenir un accés equivalent a la informació de què disposen els seus col·legues d’un altre estat membre, en les mateixes condicions. Els estats membres han d’establir un punt de contacte únic, operatiu les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, dotat de personal adequat i que funcioni com a “finestreta única” per a l’intercanvi d’informació amb altres països de la UE. La informació sol·licitada haurà d’estar disponible en el termini de vuit hores (per a casos urgents) i de set dies com a màxim. L’Aplicació de la Xarxa d’Intercanvi Segur d’Informació (SIENA), gestionada per l’Europol, s’ha de convertir en el canal de comunicació per defecte.
  • Normes revisades sobre l’intercanvi automatitzat de dades per a la cooperació policial en el marc de la Decisió Prüm, a fi de millorar, facilitar i agilitzar l’intercanvi de dades i contribuir a identificar els delinqüents. Això abraça la suma d’imatges facials de delinqüents sospitosos i condemnats i registres policials a l’intercanvi automatitzat de dades i la introducció d’un encaminador central al qual es puguin connectar les bases de dades nacionals, en comptes de multitud de connexions entre cada base de dades nacional. L’Europol també podrà donar suport als estats membres de manera més eficient mitjançant l’estudi de les dades de països no pertanyents a la UE amb les bases de dades dels estats membres, i ajudar així a identificar els delinqüents coneguts en països tercers.

Properes etapes:

Correspon ara al Parlament Europeu i al Consell examinar i adoptar la Proposta de directiva relativa a l’intercanvi d’informació i el Reglament sobre l’intercanvi automatitzat de dades. La Proposta de recomanació del Consell sobre la cooperació policial operativa ha de debatre-la i adoptar-la ara el Consell, prèvia consulta al Parlament Europeu. La Recomanació serviria aleshores de base perquè tots els estats membres actualitzin els seus acords nacionals o bilaterals vigents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari