El grup de treball global d’Europol identifica divuit nens víctimes d’abús sexual

Un total de divuit nens han estat identificats provisionalment i dos presumptes delinqüents han estat detinguts com a resultat de la 10a edició del Grup de treball per a la identificació de víctimes (VIDTF) d’Europol. Nou d’aquestes joves víctimes ja han estat rescatades per les autoritats competents, amb les investigacions en curs, per salvaguardar les altres víctimes.

El VIDTF és una iniciativa d’Europol que aquest any ha reunit especialistes de 26 països i agències associades per identificar víctimes i delinqüents en matèria d’abús sexual infantil.

Entre el 25 d’octubre i el 5 de novembre de 2021, aquests experts van revisar uns 580 conjunts d’imatges i fitxers de vídeo que representaven víctimes desconegudes d’abús sexual infantil, algunes de tan sols uns dies d’edat. Van comptar amb el suport d’especialistes d’Europol i analistes d’intel·ligència en l’àmbit de la lluita contra l’explotació sexual infantil.

A més dels 18 nens identificats, en 211 casos s’ha localitzat el probable país de producció, i s’han tramitat estudis d’intel·ligència als països pertinents per investigar-los.

Des del 2014, Europol ha reunit periòdicament especialistes en identificació de víctimes d’arreu del món per centrar-se en els casos no resolts d’abús sexual infantil.

El VIDTF és l’operació recurrent més gran d’aquest tipus al món i ha inspirat una sèrie d’iniciatives similars a escala nacional i regional, com ara a Itàlia o Austràlia.

Actualment, en totes les edicions del VIDTF, s’han donat els resultats següents:

• Hi han participat 290 especialistes de més de 35 països.

• S’ha identificat un país de producció probable en 1.726 casos.

Com a conseqüència de totes les operacions del VIDTF, han estat protegits més de 533 nens i han estat detinguts 182 presumptes delinqüents.

Es pot col·laborar a identificar l’origen de determinats objectes com a part de la iniciativa “Trace an Object”d’Europol. Els detalls de les imatges extretes de casos freds d’abús sexual infantil es fan públics regularment, amb l’esperança que algú reconegui un detall que ajudi a trobar la ubicació de la víctima.

Ja s’han enviat 27.000 consells a Europol, que han portat a la identificació de 23 nens i al processament de 5 presumptes delinqüents.

Europol ha publicat recentment un nou conjunt d’imatges amb l’esperança que puguin ser identificades pel públic en general.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari