INTERPOL va organitzar un exercici antidrons a gran escala

Interpol i la policia de Noruega han realitzat un exercici de tres dies per provar i avaluar mesures antidrons en un espai aeri segur de la capital noruega.

L’exercici, realitzat en condicions reals a Oslo a finals del mes de setembre, va reunir les forces de l’ordre, el món acadèmic i experts del sector privat d’Europa, Israel i els Estats Units per provar i avaluar 17 mesures antidrons destinades a garantir la seguretat de l’entorn aeroportuari mitjançant la detecció, el seguiment i la identificació de drons i dels seus pilots.

Aquests sistemes s’estan mostrant indispensables per garantir la seguretat dels aeroports i els espais aeris i també la protecció de les zones d’exclusió aèria sobre ciutats, presons i infraestructures essencials.

Totes les mesures es van avaluar i classificar tenint en compte determinats criteris. Els resultats s’han d’integrar en un marc d’Interpol de mesures antidrons, al qual tindran accés els organismes encarregats de la policia dels 194 països membres d’Interpol, amb la qual cosa es crearà una plataforma mundial de col·laboració i intercanvi de coneixements.

L’exercici va tenir lloc a l’aeroport de Gardermoen, a Oslo, mentre estava en ple funcionament. A causa de la complexitat de l’exercici, l’esdeveniment va requerir la col·laboració estreta amb l’entitat encarregada de la gestió de l’aeroport (Avinor), l’Autoritat de Comunicacions de Noruega, la Direcció General d’Aviació Civil i l’organització de sistemes aeris no tripulats UAS Norway, per garantir que tots els sistemes i assaigs s’ajustessin a la norma exigida i no afectessin les operacions de l’aeroport.

A més dels exercicis, també es van organitzar tallers i presentacions sobre les incursions de drons amb l’objectiu de recollir proves. Durant aquestes sessions, els participants van intercanviar bones pràctiques i van debatre possibles solucions futures per al problema que suposa la incursió de drons.

Les mesures antidrons són essencials per protegir l’espai aeri i aniran cobrant més importància a mesura que els països membres vagin regulant l’ús de drons i la gestió de l’espai aeri.

Si bé les mesures serveixen per detectar, identificar i localitzar drons dintre d’una àrea determinada, en molts països no hi ha disposicions legislatives que permetin a les autoritats interceptar un dron que estigui en ple vol. Aquesta situació constitueix un repte enorme per als organismes encarregats de l’aplicació de la llei, les administracions públiques i els encarregats de la gestió de l’espai aeri, i apunta a la necessitat evident de comprendre millor el perill que suposen els drons i de comptar amb directrius i mecanismes per transmetre la informació.

El Centre d’Innovació d’Interpol participa del projecte Courageous, finançat amb fons europeus, i té per objectiu elaborar un marc a escala europea per a la selecció, l’assaig i l’avaluació de mesures antidrons amb finalitats policials.

El mes de maig de 2020 el Centre d’Innovació va publicar el Marc d’intervenció davant d’incidents amb drons, per a equips de primera intervenció i laboratoris forenses digitals, i tots els anys reuneix actors clau del món sencer a la plataforma de drons d’Interpol.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari