Estratègies per a l’enfortiment de la salut de la policia

Tot i que la creació d’iniciatives integrals de seguretat i benestar dels policies té beneficis clars, molts departaments no saben per on començar ni com ampliar la seva programació de benestar. Aquest àmbit necessita orientació sobre com proporcionar un suport eficaç als policies i membres del personal no policial que han experimentat un trauma, per promoure la seva salut física i mental a llarg termini, per dotar els agents d’habilitats de supervivència emocional i superar l’estigma i altres barreres culturals i psicològiques pel fet de buscar tractament.

Per ajudar a satisfer aquestes necessitats, el 2017 el Fòrum de Recerca de la Policia (PERF) va ser seleccionat per l’Oficina de Serveis de Policia Orientats a la Comunitat (Oficina COPS) del Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) per implementar i gestionar el projecte d’assistència tècnica de seguretat i benestar dels policies. Com a part d’aquest projecte, PERF va proporcionar suport i experiència pràctics a tres agències policials mentre desenvolupaven o ampliaven els seus programes de seguretat i benestar dels agents. Aquest informe es basa principalment en l’experiència del PERF amb aquestes agències de policia.

L’objectiu d’aquesta publicació és proporcionar als departaments de tot el país un full de ruta per crear els seus propis programes de benestar. La informació continguda en aquest manual del professional inclou estratègies per crear i millorar programes de benestar, fomentar la participació en aquests programes i normalitzar l’ús rutinari dels serveis de benestar mental.

L’objectiu de l’informe és proporcionar orientació a  les agències de policia sobre com construir i enfortir la seva programació de benestar per als seus empleats. Cada capítol d’aquesta publicació presenta conclusions i recomanacions sobre un tema que va sorgir com a àrea comuna durant les avaluacions. Les recomanacions de l’informe reflecteixen els reptes comuns als quals s’enfronten els àmbits del projecte i altres agències policials de tot els Estats Units.

Per exemple, en el capítol 1 s’analitzen els elements bàsics d’un programa de benestar integral, inclosos la manera d’identificar les necessitats de benestar i com crear un comitè de benestar.  El capítol 2 se centra en el desenvolupament de programació per a diferents tipus de benestar, inclosos els benestars físic, mental i emocional, financer i espiritual. Les recomanacions són, entre altres:

  • Avaluar diversos mètodes per incentivar la participació en programes de condicionament físic i determinar quins són els que tenen més èxit amb la plantilla.
  • Proporcionar formació sobre benestar mental a tots els nous membres.
  • Eliminar l’estigma associat a l’atenció a la salut mental i promoure l’ús del suport.
  • identificar i ajudar els policies que puguin estar en crisi.
  • Crear un programa de mentoria en què els oficials veterans siguin assignats a nous empleats per ajudar-los i serveixin com a recurs durant la seva formació acadèmica, la seva formació sobre el terreny i en tot el territori.
  • Capacitar els supervisors sobre com identificar els primers indicadors d’estrès agut o problemes de salut mental.
  • Incorporar el benestar i la resistència a les proves promocionals per augmentar el coneixement dels supervisors.
  • Capacitar sobre la identificació i la resolució de conductes d’afrontament ineficaces com l’abús d’alcohol.
  • Avaluar els riscos de suïcidi entre els agents, promoure formes saludables de control de l’estrès i proporcionar estratègies de salut per prevenir malalties.
  • Proporcionar informació sobre el benestar financer (per exemple, pressupostos, beneficis de la jubilació i l’estalvi financer).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari