Migració legal: pla europeu per atreure treballadors altament qualificats

La presidència del Consell Europeu i els representants del Parlament Europeu van arribar a un acord provisional sobre un projecte de directiva que estableix les condicions d’entrada i residència per a ciutadans extracomunitaris altament qualificats que vinguin a viure i treballar a la UE, la directiva sobre la targeta blava. Aquest sistema d’admissió a tota la UE té com a objectiu atreure i retenir treballadors altament qualificats, especialment en els sectors amb escassetat de competències.

La transformació verda i digital de les economies només tindrà èxit amb una plantilla amb les habilitats necessàries per dirigir-la. L’educació i la formació permanent hi tindran un paper fonamental, però també cal assegurar que estem equipats per competir en la cerca mundial de talent. Les normes revisades per a la targeta blava de la UE ofereixen un esquema a escala de la UE que permet més flexibilitat, condicions millorades i mobilitat simplificada, i situa fermament la UE entre les millors destinacions per a treballadors altament qualificats.

Les noves normes, que substituiran les existents, harmonitzen encara més les condicions d’entrada i residència dels treballadors altament qualificats i augmenten l’atractiu de la targeta blava de la UE; en particular preveuen:

• Establir criteris d’admissió més inclusius, inclòs reduir el llindar salarial d’admissió, permetre llindars salarials més baixos per a titulats recents o professions que necessiten treballadors, reduir la durada mínima del contracte de treball a sis mesos i ampliar l’abast per incloure-hi treballadors altament qualificats del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Facilitar la mobilitat dins de la UE, inclosa la reducció del període mínim de residència al primer estat membre, simplificar i accelerar el procediment per exercir la mobilitat i permetre l’acumulació de períodes de residència en diferents sistemes per adquirir l’estatus de resident a llarg termini.

• Facilitar la reagrupació familiar i donar al cònjuge o parella del titular de la targeta blava un accés sense restriccions al mercat laboral.

• Simplificar els procediments per als empresaris reconeguts.

• Concedir un nivell d’accés al mercat laboral molt alt, en particular establint que els estats membres poden permetre als titulars de la targeta blava de la UE participar en activitats per compte propi o en altres activitats professionals subsidiàries, a més d’oferir protecció, sobretot en el cas d’atur.

• Ampliar l’abast per incloure membres de famílies no comunitàries de ciutadans de la UE i beneficiaris de protecció internacional.

Els estats membres de la UE podran mantenir els sistemes nacionals dirigits a treballadors altament qualificats en paral·lel al sistema de targeta blava de la UE. Tanmateix, les noves normes introduiran una sèrie de disposicions que garanteixin la igualtat de condicions perquè els titulars de la targeta blava de la UE i les seves famílies no es vegin en desavantatge en comparació amb els titulars de permisos nacionals. L’acord polític provisional està subjecte a l’aprovació del Consell i del Parlament Europeu abans de passar pel procediment d’adopció formal.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari