La prevenció a través del disseny ambiental guanya terreny. La nova ISO 22341 i altres notícies

Fa anys que la criminologia i altres disciplines han plantejat la necessitat d’una aproximació i un tractament transversal a la seguretat amb múltiples actors.

Entre les aproximacions transversals més estructurades trobem la Prevenció del delicte a través del disseny ambiental (CPTED en les seves sigles en anglès), que, en el fons, és una resposta a les qüestions plantejades per la criminologia ambiental a través del coneixement sobre com l’entorn (el medi) condiciona la seguretat (i la delinqüència) i quines metodologies cal dissenyar i utilitzar per treballar en aquest camp d’una manera eficaç. Tot i que en un primer moment es va centrar en el disseny dels espais físics, posteriorment va incloure els aspectes socials relacionats amb els moviments i les activitats que la població hi duu a terme, aspectes indispensables per incidir en la seguretat dels espais.

Els plantejaments proposats per CPTED van ser assumits, de manera més o menys implícita, per organitzacions rellevants com el Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana (EFUS), el Fòrum Espanyol per  a la Prevenció i la Seguretat Urbana (FEPSU), així com per diversos projectes de regeneració d’espais urbans en diverses ciutats del nostre entorn.

Darrerament hi ha fets que constaten una influència creixent d’aquesta perspectiva i un reconeixement de la seva eficàcia. Després d’un llarg procés d’estandardització en aquest àmbit que havia donat com a fruit unes recomanacions tècniques (CEN/TR 14383-2) aprovades l’any 2007, aquest mateix any 2021 s’ha aprovat una ISO, la ISO 22341, a nivell mundial, circumstància que mostra una consolidació d’aquesta perspectiva. La ISO constitueix uns acords que reconeixen uns estàndards mínims per considerar que els principis que hi estan inclosos s’estan respectant en el disseny ambiental d’espais i zones concretes. Tot i que els estàndards potser encara se centren molt en els aspectes més físics dels espais, constitueixen una confirmació d’aquest moviment.

El projecte europeu Cutting Crime Impact (CCI), del qual el Departament d’Interior és membre, també ha inclòs aquesta aproximació a la prevenció, entre les seves quatre línies fonamentals de treball, com una manera eficaç i sòlida de prevenir la inseguretat i de limitar-ne l’impacte.

A Catalunya, diversos professionals de la seguretat, la criminologia i la policia han considerat necessari promoure de manera estructurada aquest tipus de prevenció i han creat l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental (ACPIDA), que es presentarà en públic i començarà les seves activitats en els propers mesos. Integrada en el marc de l’Associació Internacional per a la Prevenció del Delicte a través del Disseny Ambiental (ICA), facilitarà formació, informació i assessorament en aquest àmbit.

Finalment, a nivell espanyol, acaba d’aparèixer una publicació, la Guía de prevención del delito. Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción policial, que constitueix una guia molt clara i pràctica sobre com aplicar els principis CPTED als espais públics. César San Juan i Laura Vozmediano, professors de la Universitat del País Basc i prestigiosos autors en el marc de la criminologia ambiental, han fet l’esforç de traduir els principis a actuacions concretes per tal d’orientar d’una manera pràctica la tasca dels  diversos gestors i actors  públics de la seguretat a l’hora de planificar, reformar i organitzar els espais públics. L’obra té les grans virtuts de la claredat i l’exemplificació, i concreta com han de ser els espais públics i com hi han de contribuir els diversos actors per tal que els principis CPTED siguin aplicats i els espais resultants facilitin la seguretat i la qualitat de vida de les persones que els utilitzen.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari