El Consell Europeu adopta programes en justícia, drets i valors

El Consell Europeu ha adoptat els dos programes que constitueixen el fons de justícia, drets i valors de la Unió Europea com a part del marc financer de la UE per al període 2021-2027.

Els programes han d’ajudar a promoure, enfortir i protegir encara més la justícia, els drets i els valors de la UE. Han de donar suport al desenvolupament d’un espai europeu de justícia basat en l’estat de dret, el reconeixement mutu i la confiança mútua.

Segons la presidència portuguesa de torn de la UE, la pandèmia de la COVID-19 ha colpejat de moltes maneres, des de la salut fins al teixit econòmic i social, i els esforços de recuperació han de construir l’Europa que s’ha de viure durant les properes dècades.

És de màxima importància assegurar que s’enforteixen aquestes societats democràtiques i obertes, es construeix un futur basat en els valors comuns i es promou el dret a la justícia dels ciutadans desenvolupant encara més una àrea de justícia moderna i que funciona bé. El finançament d’aquests programes serà clau per ajudar a aconseguir-ho.

El programa de drets i valors, amb un pressupost global màxim de 1.550 milions (un pressupost de 641,7 milions d’euros, amb una assignació addicional de 912 milions d’euros com a màxim), estableix quatre objectius específics:

– Protegir i promoure els valors de la Unió Europea.

– Promoure la igualtat i els drets, inclosos la igualtat de gènere, la lluita contra la discriminació i els drets dels infants.

– Promoure el compromís i la participació dels ciutadans en la vida democràtica de la Unió Europea i sensibilitzar la història comuna europea.

– Lluitar contra la violència, sobretot contra infants i dones.

El programa de justícia, amb un pressupost de 305 milions d’euros, estableix els següents objectius específics:

– Facilitar la cooperació judicial en matèria civil i penal, donar-hi suport i promoure la independència i la imparcialitat del poder judicial de l’Estat de dret.

– Donar suport a la formació judicial i promoure-la, amb l’objectiu de fomentar una cultura jurídica, judicial i de l’Estat de dret comuna.

– Facilitar l’accés efectiu i no discriminatori a la justícia per a tothom, inclosos els mitjans electrònics, i donar suport als drets de les víctimes de delictes, així com als drets processals dels sospitosos i de les persones acusades.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari