El Consell Europeu construirà un Centre de la Competència en Ciberseguretat a Romania

La Unió Europea ha arribat a un acord per impulsar la seguretat d’internet i d’altres xarxes i sistemes d’informació essencials mitjançant la creació d’un Centre de Competència en Ciberseguretat, per posar en comú les inversions en recerca, tecnologia i desenvolupament industrial en matèria de ciberseguretat.

El nou organisme, que tindrà la seu a Bucarest (Romania), canalitzarà el finançament relacionat amb la ciberseguretat d’Horitzó Europa i del programa Europa Digital.

Aquest Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i de Recerca en Ciberseguretat treballarà de manera conjunta amb una Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació designats pels estats membres.

El Centre també reunirà les principals parts interessades europees, entre elles la indústria, les organitzacions acadèmiques i de recerca i altres associacions de la societat civil pertinents, per formar una Comunitat de Competències en Ciberseguretat, amb la finalitat de reforçar i difondre els coneixements especialitzats en matèria de ciberseguretat a tota la Unió Europea.

El Consell Europeu ha adoptat el Reglament pel qual s’estableixen el Centre i la Xarxa. Posteriorment, el Parlament Europeu ho aprovarà de forma definitiva.

Des de la Presidència de Portugal, actualment en presidència de torn de la Unió Europea, es va considerar que el nou Centre de Competència en Ciberseguretat i la nova Xarxa desenvoluparan un paper clau a l’hora de contribuir a la seguretat de les infraestructures digitals que tothom utilitza diàriament per la feina o el lleure, així com els sistemes i les xarxes d’informació en àmbits fonamentals com la salut, el transport, l’energia, els mercats financers i els sistemes bancaris.

Alhora, reforçarà la competitivitat de la indústria de ciberseguretat de la Unió Europea en l’àmbit mundial, en particular de les pimes, i reafirmarà el lideratge i l’autonomia estratègica en l’àmbit de la ciberseguretat.

El Centre de Competència cooperarà estretament amb l’Agència de la Unió Europea per a la Ciberseguretat (ENISA).

La votació ja efectuada mitjançant procediment escrit suposa l’adopció pel Consell de la seva posició en primera lectura. Ara, l’acte jurídic ha de ser aprovat pel Parlament Europeu en segona lectura, abans de ser publicat al Diari Oficial de la Unió Europea.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari