El Consell Europeu adopta conclusions sobre l’Estratègia de ciberseguretat de la Unió Europea

El Consell Europeu ha adoptat conclusions, el març del 2021, sobre l’Estratègia de ciberseguretat de la Unió Europea per a la dècada digital. Aquesta Estratègia va ser presentada per la Comissió i l’Alt Representant per a Afers Exteriors el desembre del 2020. S’hi descriu el marc de l’acció de la UE per protegir els ciutadans i les empreses de les ciberamenaces, promoure sistemes d’informació segurs i protegir un ciberespai global, obert, lliure i segur.

Les conclusions assenyalen que la ciberseguretat és essencial per construir una Europa resistent, verda i digital. Es van fixar com a objectiu clau assolir l’autonomia estratègica tot preservant una economia oberta. Això inclou reforçar la capacitat de prendre decisions autònomes en matèria de ciberseguretat, amb l’objectiu de reforçar el lideratge digital i les capacitats estratègiques de la UE.

En les seves conclusions, el Consell destaca una sèrie d’àmbits d’actuació en els propers anys, inclosos:

– Els plans per crear una xarxa de centres d’operacions de seguretat a tota la UE per controlar i anticipar els senyals d’atacs a les xarxes.

– La definició d’una unitat cibernètica conjunta que proporcionaria un enfocament clar al marc de gestió de crisi de ciberseguretat de la UE.

– El seu ferm compromís d’aplicar i completar ràpidament la implementació de les mesures de la caixa d’eines 5G de la UE i de continuar els esforços fets per garantir la seguretat de les xarxes 5G i el desenvolupament de les generacions de xarxes futures.

– La necessitat d’un esforç conjunt per accelerar l’adopció d’estàndards clau de seguretat a Internet, ja que són fonamentals per augmentar el nivell global de seguretat i obertura d’internet global, i augmentar així la competitivitat de la indústria de la UE.

– La necessitat de donar suport al desenvolupament d’un xifratge fort com a mitjà de protecció dels drets fonamentals i la seguretat digital, alhora que garanteix la capacitat de les autoritats judicials i policials d’exercir els seus poders tant en línia com fora de línia.

– L’augment de l’eficàcia i l’eficiència de la caixa d’eines de ciberdiplomàcia, fent una atenció especial a la prevenció i la lluita contra els ciberatacs amb efectes sistèmics que poden afectar les cadenes de subministrament, la infraestructura crítica i els serveis essencials, les institucions i els processos democràtics i soscavar la seguretat econòmica.

– La proposta del possible establiment d’un grup de treball sobre ciberintel·ligència per reforçar la capacitat dedicada de la UE en aquest domini.

– La importància de reforçar la cooperació amb les organitzacions internacionals i els països socis per avançar en la comprensió compartida del panorama de les ciberamenaces.

– La proposta de desenvolupar una agenda externa de creació de capacitats cibernètiques de la UE per augmentar la ciber-resiliència i les capacitats a tot el món.

Per tal de garantir el desenvolupament, la implementació i el seguiment de les propostes presentades en l’Estratègia de ciberseguretat, el Consell anima la Comissió i l’Alt Representant a establir un pla d’aplicació detallat. El Consell també supervisarà els avenços en la implementació de les conclusions mitjançant un pla d’acció que es revisarà i actualitzarà regularment.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari