El Consell Europeu demana combatre les amenaces híbrides i reforçar la resiliència

El Consell Europeu ha adoptat una sèrie de conclusions que demanen respostes a nivell de la Unió Europea per combatre les amenaces híbrides, inclosa la desinformació i el reforç de la resiliència. El Consell assenyala que les noves tecnologies i les crisis, com la pandèmia de la COVID-19, ofereixen oportunitats als actors hostils per ampliar les seves activitats d’interferència. Aquests suposen un repte addicional per als estats membres i les institucions de la UE, a més de la gestió de la mateixa crisi.

El Consell reconeix que la pandèmia de la COVID-19 fa que la UE i els seus estats membres siguin més vulnerables a les amenaces híbrides. Aquestes amenaces inclouen l’augment de la propagació de la desinformació i les interferències manipuladores. Abordar aquestes amenaces, en particular les activitats cibernètiques malicioses, la desinformació i les amenaces a la seguretat econòmica, requereixen un enfocament integral que implica una cooperació i una coordinació efectives.

En aquest context, el Consell reconeix que l’enfocament de la UE per abordar la desinformació és multidisciplinari i implica diverses parts interessades. El Consell convida la Comissió i l’Alt Representant a millorar encara més les respostes de la UE, tenint en compte els danys econòmics i socials, així com els possibles danys en la salut pública, causats per la desinformació i l’ús maligne de les noves tecnologies emergents, incloses les de l’àmbit de la intel·ligència artificial.

El Consell també insta a continuar els esforços per enfortir els grups de treball i desenvolupar el sistema d’alerta ràpida amb l’objectiu de desenvolupar una plataforma integral per als estats membres i les institucions de la UE.

Així mateix, es convida la Comissió a desenvolupar i implementar eventualment requisits de transparència addicionals per a les plataformes en línia. L’objectiu d’aquests requisits seria promoure una esfera pública digital, desenvolupar una rendició de comptes més gran i millorar la transparència en la resolució de la desinformació.

El Consell assenyala que el compromís i les mesures diplomàtiques són una eina europea eficaç. Això s’afegeix a la millora de la resiliència, que continua sent una de les tasques més importants i que es troba al centre dels esforços europeus per combatre les amenaces híbrides.

Finalment, el Consell convida la Comissió i l’Alt Representant a tenir un paper actiu en la resolució de les vulnerabilitats paneuropees, inclosa la garantia de la seguretat i la resiliència de les cadenes de subministrament. Tot això com a mesura per garantir la seguretat econòmica, i proposar iniciatives dissenyades per reforçar la resiliència i millorar les respostes segons correspongui, tenint en compte les tecnologies emergents.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari