Pla d’acció de la Unió Europea contra el racisme 2020-2025

La discriminació per motius de raça o ètnics està prohibida a la Unió Europea. La Comunicació de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions feta al setembre del 2020 treballa en aquesta línia per al període 2020-2025.

El document explica que aquesta discriminació persisteix a la nostra societat i que, per tant, no n’hi hauria prou d’estar contra el racisme, sinó que demana d’oposar-s’hi activament. Explica que el racisme danya la societat de diferents maneres. En la seva forma més directa, significa que un gran nombre d’habitants d’Europa estan discriminats, la qual cosa afecta la seva dignitat humana, les seves oportunitats a la vida, la seva prosperitat i benestar i la seva seguretat personal.

La Comunicació exposa que la UE està construïda sobre la diversitat i el foment d’una societat de pluralisme, tolerància i no discriminació.

L’Agència dels Drets Fonamentals de la UE ha dut a terme una sèrie d’enquestes que indiquen que hi ha elevats nivells de discriminació a la UE. Les enquestes assenyalen àmbits de la vida en què la discriminació racial es percep amb més intensitat. Les dades de l’enquesta posen de manifest que les consideracions racials influeixen en la probabilitat de ser aturat per la policia. Del 14% dels enquestats que van respondre que els havia aturat la policia l’any anterior, el 40% tenia la impressió que aquesta acció era pel seu origen ètnic o per ser immigrant.

L’enquesta també va assenyalar que la violència i l’assetjament motivats per l’odi sovint no es denuncien. Entre persones d’ascendència africana, un 64% de les víctimes de violència racista no ho van denunciar a la policia ni a cap altre organització ni servei.

La Comissió emprendrà una avaluació global del marc jurídic vigent per determinar com millorar la seva aplicació, si segueix responent a la seva finalitat i si existeixen llacunes per millorar.

La Decisió marc sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia mitjançant el dret penal pretén que les manifestacions greus de racisme i xenofòbia es castiguin amb sancions penals efectives, proporcionades i dissuasives a tota la UE.

La Comissió:

  • Informarà sobre l’aplicació de la Directiva sobre igualtat racial l’any 2021.
  • Presentarà, el 2022, tota la legislació necessària per millorar les deficiències i reforçar el paper i la independència dels organismes per a la igualtat.
  • Garantirà una transposició i aplicació correctes de la Decisió marc sobre la lluita contra el racisme i la xenofòbia a tota la UE.

La Comissió insta els estats membres perquè:

  • Garanteixin que la legislació de la UE sigui de transposició plena i s’apliqui correctament en els estats membres.
  • Arribin ràpidament a un acord sobre la proposta de la Comissió de 2008 per aplicar el principi d’igualtat de tracte entre les persones independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari