Avenços en justícia, drets humans i seguretat ciutadana a Amèrica Central

Països com El Salvador, Hondures i Guatemala enfronten desafiaments constants per abordar la inseguretat, la impunitat i la corrupció. Els gestors de polítiques públiques necessiten respostes per determinar la forma més estratègica per millorar la governança de la regió.

Com explica WOLA, des del Monitor Centroamericano es practica la recopilació i anàlisi d’una sèrie d’indicadors qualitatius i quantitatius en vuit àrees fonamentals relacionades amb la seguretat ciutadana, la justícia i els drets humans.

Des del Monitor s’ofereixen infografies i informes que examinen les mesures que cada país està implementant per enfortir l’estat de dret i la seguretat ciutadana.

Les dades recopilades i analitzades han mostrat tendències i àrees de preocupació a la regió, entre les quals podem esmentar les següents:

  • A tota la regió es van aconseguir importants avenços en la lluita contra la corrupció. Malgrat tot, persisteixen els problemes per actualitzar o reformar la legislació vigent i fins i tot, en determinats casos, es van aprovar lleis regressives. La capacitat dels tres països per impedir que la corrupció persisteixi és un assumpte especialment urgent però complicat enmig de la pandèmia de la COVID-19.
  • Tot i que existeixen lleis i mecanismes de transparència, hi ha sinergies que impedeixen que funcionaris i institucions públiques publiquin la informació pública de forma diligent. Per exemple, algunes de les institucions examinades, concretament els ministeris encarregats de la defensa i la seguretat pública, es queden curts quant a posar a disposició del públic informació important sobre el seu funcionament. A Hondures, per exemple, l’òrgan encarregat d’examinar les declaracions financeres dels funcionaris públics no té forma de determinar  de manera proactiva que la informació sigui veraç i exacta.
  • Persisteix un alt nivell d’impunitat pels delictes relacionats amb violacions de drets humans, assassinats i amenaces contra defensors de drets humans, tot i que Hondures i Guatemala han adoptat mesures que, en principi, estan adreçades a crear un entorn més procliu per a l’exercici de la protecció dels drets humans. Cal destacar com a tendència preocupant l’abús del dret penal per tractar d’impedir o aturar la tasca dels defensors dels drets humans. A Hondures, entre el 2014 i el 2017, 141 defensors dels drets humans van ser assassinats.
  • S’han aprovat lleis especialitzades per ajudar a prevenir, detectar i combatre la violència i la delinqüència organitzada. Si bé les taxes generals d’homicidi van disminuir, la violència i la inseguretat segueixen al capdavant de les principals preocupacions de la població. A El Salvador, nou de cada deu casos de segrest assumits pel Ministeri Públic van ser arxivats i vuit de cada deu en el cas dels homicidis.
  • Els sistemes de justícia de tota la regió no compten amb els recursos humans necessaris i han de fer front a amenaces que comprometen la seva independència. Aquestes qüestions comprometen la capacitat dels sistemes de justícia per investigar i enjudiciar els delictes de manera eficient. Per exemple, l’any 2014 a Guatemala només un 2% de les denúncies presentades al Ministeri Públic van acabar en condemna.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari