Cal un ecosistema de seguretat a Europa que abasti l’amplitud de la societat

En un món cada vegada més complex, la Unió Europea continua sent àmpliament considerada com un dels llocs més segurs del món. Així es desprèn de l’informe de la Comissió Europea a l’Europarlament, el Consell Europeu i el Comitè de les Regions de 24 de juliol d’enguany.

La Comissió convida el Parlament Europeu i el Consell a aprovar l’Estratègia de la UE per a una Unió de la Seguretat com a base per a la cooperació i l’acció conjunta en matèria de seguretat en els propers cinc anys.

El document explica que la globalització, el lliure moviment i la transformació digital continuen aportant prosperitat, facilitant la nostra vida i fomentant la innovació i el creixement. Però, juntament amb aquests beneficis, es presenten riscos i costos inherents. Hi ha víctimes del terrorisme, el crim organitzat, el tràfic de drogues i el tràfic de persones, totes amenaces directes als ciutadans i a la nostra forma de vida europea.

Els ciberatacs i els delictes cibernètics continuen augmentant. Les amenaces a la seguretat també són cada vegada més complexes:

  • S’alimenten de la capacitat del treball transfronterer i d’interconnexió.
  • Exploten els límits entre el món físic i el digital.
  • Exploten grups vulnerables, divergències econòmiques i socials.
  • Els atacs poden arribar en un instant i poden deixar poc o cap rastre.
  • Tant els actors estatals com els no estatals poden desplegar una varietat d’amenaces híbrides.
  • El que passa fora de la UE pot tenir un impacte crític sobre la seguretat a dins.

La nova Estratègia de la Unió per a la Seguretat posa les bases d’un ecosistema de seguretat que abasta tota l’amplitud de la societat europea. Es fonamenta en el coneixement que la seguretat és una responsabilitat compartida. Efectivament, la seguretat és un problema que afecta tothom. Tots els òrgans governamentals, empreses, organitzacions socials, institucions i ciutadans han de complir les seves pròpies responsabilitats per fer més segures les nostres societats.

Els problemes de seguretat s’han de veure ara des d’una perspectiva molt més àmplia que en el passat. Cal superar falses distincions entre l’àmbit físic i el digital. L’Estratègia de la Unió per a la Seguretat de la UE reuneix tota la gamma de necessitats de seguretat i se centra en els àmbits més crítics per a la seguretat de la UE en els propers anys.

Així mateix, reconeix que les amenaces de seguretat no respecten les fronteres geogràfiques, així com la creixent interconnexió entre seguretat interna i externa. En aquest context, serà important que la UE cooperi amb socis internacionals per a la salvaguarda de tota la UE i mantenir una estreta coordinació amb l’acció exterior de la UE en la implementació d’aquesta Estratègia.

La seguretat europea està lligada als nostres valors fonamentals. Totes les accions i iniciatives proposades en aquesta Estratègia respectaran plenament els drets fonamentals i els valors europeus. Aquests són els fonaments de la forma de vida europea i han de romandre en el nucli de tota la nostra feina.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari