ENUSC 2018: després de sis anys, baixen els delictes a Xile

L’Enquesta Nacional Urbana de Seguretat Ciutadana (ENUSC), presentada pel president de Xile, Sebastián Piñera, recull una baixada dels delictes d’un 2,6% –és a dir, unes 130.000 llars menys en què algun dels seus habitants va patir un delicte.

L’enquesta és la més valorada al país pels experts en temes de seguretat, ja que s’entrevisten més de 27.000 habitatges de zones urbanes i, segons la seva fitxa tècnica, la representació seria de 13 milions de persones en 5 milions d’habitatges. Va ser realitzada entre setembre i desembre de 2018 a persones majors de 15 anys.

D’acord amb els resultats de l’ENUSC 2018, feta pel CEAD –Centre d’Estudis i Anàlisi del Delicte– i que mesura els índexs de delinqüència en tot el país, en un 25,4% de les llars, almenys un dels seus membres va ser víctima d’un delicte. Aquest percentatge de victimització del 2018 no és el més baix de la sèrie històrica: l’any 2012, el percentatge de víctimes va ser del 24,3%, el 2013, del 22,8% i el 2014, del 23,5%.

Un dels aspectes que més han subratllat els responsables de l’enquesta és que un any més continua baixant la percepció d’inseguretat. L’any 2015 marca el punt més alt amb un 86,8% dels enquestats que declaraven tenir la sensació que la delinqüència havia augmentat. Aquesta xifra va disminuir els anys 2016 i 2017, i ara l’enquesta mostra una nova disminució fins al 76,8% dels enquestats.

Pel que fa al percentatge dels enquestats que van declarar haver denunciat si havien estat víctimes d’un delicte, va ser del 35,1%, xifra inferior a la d’anys precedents. Aquesta xifra ha anat disminuint des del 2015, que va arribar a ser del 43,5% dels enquestats que sí que havien denunciat.

D’altra banda, durant el 2018, el 6,6% dels habitatges del país van ser revictimitzats, és a dir, van ser víctimes d’un delicte greu dues vegades o més.

Entre les causes que van motivar la no denúncia dels fets delictius bàsicament hi ha la poca entitat del delicte, la possible pèrdua de temps o la manca de confiança en la policia o la justícia.

Pel que fa a la tipologia de fets delictius, l’enquesta compara els resultats de 2017 i 2018, i en gairebé tots els il·lícits la xifra disminueix. A la pregunta de si vostè o algun membre de la seva llar ha estat víctima d’algun delicte com el robatori amb violència i/o intimidació, un 4,6 respon afirmativament, mentre que el 2017 ho va fer un 5,1%. Xifres similars responen en els robatoris amb força a l’habitatge, que passen del 5,1% al 4,8% el 2018. Però la disminució més destacada és la de robatori d’objectes des de vehicles, que passa del 14,2% del 2017 al 11,6% l’any 2018.

L’ENUSC també va mesurar quina és la font d’informació a partir de la qual les persones es formen una percepció sobre el món de la delinqüència. Més de la meitat dels enquestats – 50,2%– ho fan a través de la televisió, el 13,8% per altres persones i el 12,5% perquè l’han patit en pròpia persona.

Pel que fa a l’incivisme, la majoria de tipologies disminueixen percentualment respecte del 2017 i destaquen la presència de gossos abandonats, la presència de comerç ambulant i l’existència de grafits a les parets de la via pública. Mentre que altres tipologies destacades es mantenen estables respecte de l’any anterior, com el consum d’alcohol o drogues a la via pública, l’acumulació de deixalles, persones dormint al carrer, venda clandestina d’alcohol i prostitució.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari