Un de cada quatre nens en risc de ser víctima d’un desastre

Bündnis Entwicklung Hilft juntament amb l’Institut del Dret Internacional de la Pau i els Conflictes Armats (IFHV) han publicat l’Informe mundial del risc.

Aquest any les organitzacions se centren en la protecció dels infants i els seus drets, un grup bastant vulnerable. Segons el mateix informe, 1 de cada 4 infants d’arreu del món viu en països afectats per desastres. Per aquest motiu, entre d’altres, l’informe fa una crida per millorar i protegir els drets dels infants, sobretot en situació de risc.

Els infants són un grup sovint afectat a causa de les crisis i dels desastres. Per protegir i reduir l’impacte que aquests els produeixen, a ells i a les seves famílies, és necessari establir unes mesures de preparació i cooperació que s’adaptin correctament a la situació que es visqui. Una manera d’assegurar-les és que els Estats compleixin el seu deure i ratifiquin la Convenció dels drets de l’infant, adoptada per les Nacions Unides el 1989.

L’informe subratlla com és d’important l’educació en els moments de crisi. Després d’una situació d’emergència, les institucions educatives han de promoure un espai de protecció on l’infant continuï desenvolupant-se. L’escola ha de ser una eina per protegir l’infant de violacions, explotacions i malalties. Si no hi ha una protecció, a la llarga es crearà un impacte negatiu en la societat: manca d’oportunitats, pobresa… A més, l’escola representa un espai de sensibilització adreçada a “entendre” el desastre i com gestionar-lo emocionalment; un exemple en seria la pèrdua d’algun familiar. En aquest cas, s’introdueixen programes educacionals, l’objectiu principal dels quals és tornar a integrar els infants en el sistema educatiu estatal com més aviat millor, a través de la detecció i cura dels traumes provocats pel desastre.

Un altre punt important és el d’involucrar els infants en projectes i formacions sobre preparacions de desastres per saber quina és la seva perspectiva de la situació i com desenvolupar una estratègia més apropiada i eficient. Com és el cas de Bangladesh, on l’impacte del govern no és gaire eficaç. La zona nord del país pateix força inundacions, fenomen que destrueix habitatges i camps de conreu. Per donar solució al problema, tres ONG es van unir per dur a terme un projecte de preparació de desastres. Aquest tractava de formar professors d’escoles i infants i desenvolupar un pla d’emergència escolar. Al mateix temps les escoles rebien material com per exemple paraigües, impermeables, llanternes… De moment aquestes estratègies i formacions són útils, però és necessària una millor coordinació amb el govern.  

Algunes de les recomanacions per enfortir el rol dels infants en la gestió de desastres i crisis, segons Bündnis Entwicklung Hilft, son:

  • Adreçar i prioritzar les necessitats dels infants en temps de crisi.
  • Integrar els infants en projectes de preparació i intervenció de riscos causats pels desastres. Escoltar la seva percepció de riscos, les seves necessitats, idees i solucions.
  • Les escoles bressol i escoles són actors clau en el suport dels infants i de les seves famílies durant temps de desastres. És necessari que hi hagi ajuda econòmica i especialistes en l’àmbit educatiu.
  • Mesures especials per socórrer els infants ràpidament del lloc de perill. Destacar la importància dels centres de protecció de menors.
  • Ajuda internacional en l’evacuació immediata d’infants.

Enllaços d’interès:

https://reliefweb.int/report/world/world-risk-report-2018-focus-child-protection-and-childrens-rights

https://entwicklung-hilft.de/

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Deixa un comentari