L’esborrany d’acord del Brexit: com afectarà a la col·laboració judicial i policial entre el Regne Unit i els estats membres?

El passat 14 de novembre de 2018, la Comissió Europea va publicar l’esborrany del primer acord al qual ha aconseguit arribar amb el Govern britànic liderat per Theresa May, referent a la qüestió del Brexit. May va comparèixer al número 10 de Downing Street per anunciar el suport a l’acord per part del seu gabinet, una tasca que no fou gens fàcil per a la primera ministra, degut a la divisió que les negociacions del Brexit han provocat al Govern britànic. La primera ministra va qualificar-lo com “el millor acord que s’ha pogut negociar”. Ara, amb l’aval dels dos principals protagonistes, el text ha de ser aprovat pels líders dels 27 estats europeus, els quals van rebre l’esborrany el mateix dia de la seva publicació, i pel Parlament britànic, un pas que es preveu encara més complicat que els anteriors.

L’esborrany resol algunes de les principals incerteses que es presentaven amb la sortida del Regne Unit de la Unió: la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, l’estatus dels ciutadans europeus residents a l’arxipèlag i dels britànics residents al continent, el control de Gibraltar, les obligacions financeres del Regne Unit i l’acord comercial. A part d’aquests temes de gran rellevància i interès general, l’acord també dedica unes pàgines a determinar la desconnexió del Regne Unit en l’àmbit de la col·laboració policial i judicial.

L’article 62 de l’acord estableix la continuació de la col·laboració en aquells processos judicials de causes penals entre la Unió Europea i el Regne Unit durant el període de transició de la sortida de la Unió. Així, el procés d’execució de les euroordres de detenció seguirà sent com fins ara, fins almenys el 31 de desembre de 2021, quan es preveu que s’acabi el període de transició de sortida de la Unió Europea per part del Regne Unit. Així, es mantindran els acords establerts pel Consell de Justícia i Interior del Consell Europeu.

De la mateixa manera, durant el període de transició, el procés d’intercanvi d’informació referent als antecedents i els registres penals seguirà sent el mateix que abans de la posada en marxa de la iniciativa del Brexit, a través del Sistema Europeu d’Informació d’Antecedents Penals (ECRIS), per tal d’agilitzar els processos judicials en matèria penal als diferents estats membres de la Unió. Un cop acabat el període de transició, l’ECRIS deixarà de funcionar com a mecanisme d’intercanvi d’informació entre els estats membres restants i el Regne Unit.

El mateix article també preveu la participació de les autoritats competents del Regne Unit en aquells equips d’investigació en els quals participaven abans de la finalització del procés de transició, amb la mateixa finalitat de consolidar la cooperació entre els estats membres de la Unió en causes penals. Per tal de poder finalitzar procediments penals en curs, l’Eurojust pot continuar proporcionant informació al Regne Unit i viceversa.

L’acord també preveu els mecanismes d’actuacions i cooperació policials en el territori del Regne Unit o en el territori dels estats membres en què estigui involucrat el Regne Unit. Aquests estan establerts a l’article 63 de l’esborrany.

A part dels acords en matèria de cooperació policial i judicial esmentats fins ara, l’article 156 de l’esborrany d’acord estableix que el Regne Unit està obligat a seguir contribuint, fins a la finalització del període de transició el desembre de 2021, al finançament basat en la renda nacional bruta (GNI, per les sigles en anglès) de diferents agències europees dedicades a temes de seguretat i defensa: l’Agència de Defensa Europea, l’Institut d’Estudis de Seguretat de la Unió Europea, el Centre de Satèl·lits de la Unió Europea. També haurà de continuar assumint la part proporcional dels costos, d’acord amb el producte nacional brut (GNP, per les sigles en anglès) de les operacions de la Política Comuna de Seguretat i Defensa de la UE.

Aquestes contribucions s’han de dur a terme d’acord amb el principi de cooperació sincera i bona fe, establert a l’article 5 de l’esborrany. Ambdues parts han de prendre les mesures necessàries per assegurar el compliment de les obligacions que sorgeixen de l’acord del Brexit.

Al següent enllaç podeu trobar sencer l’esborrany d’acord de sortida del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica, publicat el 14 de novembre de 2018: https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari