Europol acull una conferència per fer front a les bandes criminals de motards

MotosExperts en diferents àmbits –més de 70 agents de policia, fiscals i ministeris de 15 estats membres de la UE– es van reunir a finals del 2017 a la seu d’Europol per reflexionar al voltant de la necessitat de fer front a la criminalitat relacionada amb les bandes de motards a la Unió Europea. La reunió, organitzada pel Centre Nacional d’Intel·ligència i Experiència d’Holanda (LIEC) del Ministeri de Justícia i Seguretat, va tractar enfocaments innovadors d’investigació per lluitar contra la delinqüència organitzada, especialment relacionats amb els OMCGs (outlaw motorcycle gangs).

Les bandes criminals de motociclistes tenen una forta dimensió internacional, amb una xarxa transnacional establerta, i estan presents a tots els estats membres de la UE amb una gran capacitat d’expansió territorial. El nombre de capítols d’OMCGs a Europa segueix sent elevat, les noves bandes de motociclistes il·legals entren en joc i augmenta la seva presència al carrer. Això no només té un impacte en la situació del crim organitzat, sinó que també pot afectar profundament la vida de les persones.

En els darrers anys, molts socis de la UE han experimentat delictes relacionats amb OMCGs. En resposta a aquests problemes, els països han desenvolupat diverses estratègies. Sovint van més enllà de les mesures tradicionals d’aplicació de la llei i abasten un enfocament integral i administratiu per abordar aquest tipus de delinqüència i altres qüestions relacionades amb aquests grups. Aquest enfocament pluridisciplinari combina investigacions criminals amb mesures adoptades per altres institucions i autoritats governamentals, com ara les autoritats fiscals, els serveis duaners i les autoritats municipals locals i regionals, per tal de combatre els OMCGs amb més eficàcia.

Europol considera necessari un intercanvi d’experiències internacionals i transfrontereres i una cooperació més estreta per afrontar tots els desafiaments presentats per les OMCGs.

Karel Schuuman, cap del LIEC, afirma que és vital un enfocament integral per abordar el fenomen de les OMCGs i els problemes que provoquen. I subratlla que cal una combinació de les mesures tradicionals d’aplicació de la llei i les mesures d’altres autoritats governamentals, com ara l’Administració pública i les autoritats fiscals.

Actualment, Europol té un paper clau en la lluita contra les activitats delictives de les bandes criminals de motociclistes i dóna suport als estats membres per prevenir o combatre totes les formes de criminalitat dins del mandat d’Europol. Aquest objectiu s’intenta acomplir a través de l’anàlisi operativa durant les investigacions, identificant noves tendències i fenòmens, i a través de l’anàlisi estratègica, informació sobre amenaces i organització de conferències d’experts i cursos de formació a tot Europa.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari